Την Πέμπτη η δίκη για τη Συνεταιριστική-Κάλεσμα όλων των μεριδιούχων στο Εφετείο

Συντάκτης: Μοιραστείτε το:

Εκδικάζεται αύριο ύστερα από την αναβολή της -από τις 9.2.2017- στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, η υπόθεση που αφορά σε απιστία διοίκησης Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου υπηρεσιακών στελεχών και ηθική αυτουργία δανειοληπτών σύμφωνα με το 58/2015 Βούλευμα, για ζημία στην Τράπεζα άνω των 6 εκ. ευρώ. Η παραπάνω περίπτωση, όπως είναι γνωστό, μαζί με κάποιες άλλες περιπτώσεις «θαλασσοδανείων» (που βρίσκονται στο στάδιο της Κυρίας Ανάκρισης), είναι η βασική (αν όχι η κύρια) αιτία, που οδήγησε αρχικά, το 2005, στον διορισμό Επιτρόπου στην Τράπεζα και σήμερα (ήδη από 18.3.2012), στην ανάκληση της αδείας λειτουργίας της, την θέση της, λόγω κεφαλαιακής ανεπάρκειας και αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της, υπό ειδική εκκαθάριση, καθώς και την κάλυψη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (δηλαδή από το Ελληνικό Δημόσιο) του εγγυημένου ποσού των καταθέσεων, περίπου 55 εκ. ευρώ. Οι μεριδιούχοι αναφερόμενοι στο θέμα αυτό γνωστοποίησαν μια επιστολή λίγο ακριβώς πριν από το πολυαναμενόμενο δικαστήριο κάνοντας γνωστές τις θέσεις τους αλλά και τι ς ζημιές που έχουν υποστεί .Συγκεκριμένα αναφέρουν μεταξύ άλλων

“Oλοι οι μεριδιούχοι (6.262 τον αριθμό) έχουμε αστικές αξιώσεις (και για αποζημίωση και για ηθική βλάβη), έναντι όσων ευθύνονται και ενέχονται, καθόσον έχουμε υποστεί ζημία και εκ της απώλειας της αξίας των μεριδίων μας αλλά και του κίνδυνου να καταβάλλουμε επιπλέον, το διπλάσιο αυτών σύμφωνα με το άρ.10 παρ.1 του συνεταιρισμού «..«ο συνεταίρος ευθύνεται μέχρι του διπλάσιου της ονομαστικής αξίας των μεριδίων του για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που δημιουργήθηκαν, τόσο από την εγγραφή του, όσο και κατά το διάστημα που είναι μέλος του..», ενώ επιπλέον έχουμε υποστεί και ηθική βλάβη, που συνίσταται στην απώλεια της επενδυτικής μας προοπτικής (των μεριδίων μας), αλλά και στην απώλεια του σημαντικού αναπτυξιακού εργαλείου που αποτελούσε η Τράπεζα για όλη την οικονομία της περιοχής μας, η οποία ξεκίνησε σαν κοινό όνειρο όλης της εμπορικής και επιχειρηματικής κοινωνίας του νησιού, έχοντας σκοπό να πρωταγωνιστήσει σε τοπικό τουλάχιστον στην αρχή επίπεδο, καθώς και να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς, με πλεονεκτήματα την καλή γνώση των ειδικών συνθηκών και της τοπικής αγοράς, την ευελιξία, την ταχύτητα, το μικρό λειτουργικό κόστος και την δυνατότητα ανακύκλωσης και αξιοποίησης της τοπικής αποταμίευσης μέσα στο νησί.

Στα πλαίσια αυτά και εν όψει της επικείμενης ποινικής δίκης, ο Σύλλογος Μεριδιούχων Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου, που εκπροσωπεί 6.262 μεριδιούχους (μεταξύ των οποίων και μάλιστα σημαντικοί μεριδιούχοι, είναι ο Δήμος Λέσβου, το Επιμελητήριο Λέσβου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), αποφάσισε «με πλήρη συναίνεση και ομοφωνία» κατά την Γενική του Συνέλευση που έλαβε χώρα την 19.11.2017 στη Μυτιλήνη, να εκπροσωπηθεί ο Σύλλογος στο ανωτέρω δικαστήριο από τον Δικηγόρο Βαγγέλη Γκιγκιλίνη και να δηλωθεί σ’ αυτό (ακόμα και για ηθικούς μόνο λόγους, λόγω των γνωστών δικονομικών κινδύνων αποβολής) παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, όλων των εμμέσως ζημιωθέντων μεριδιούχων, καλεί δε όλα τα μέλη του και τους μεριδιούχους για αυτοπρόσωπη παρουσία στο δικαστήριο, την Πέμπτη 7.12.2017 ώρα 9.00 το πρωί (η υπόθεση έχει αριθμό 1), ΚΑΘΟΣΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ”. 

 

H επιστολή των μεριδιούχων προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Ιωάννη Στουρνάρα και τον Πρωθυπουργό  Αλεξη Τσίπρα Θέμα : Αντικατάσταση εκκαθαρίστριας εταιρίας PQH, όσο αφορά στην υπό εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου –Λήμνου.

Κύριε Διοικητά,

Με την από 29.11.2017 προηγούμενη επιστολή μας προς τον κ.Βραχά (την οποία είχαμε κοινοποιήσει και σε σας), ζητούσαμε από την εκκαθαρίστρια εταιρία PQH, ως Σύλλογος των 6.262 μεριδιούχων της υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου (μεταξύ των οποίων και μάλιστα σημαντικοί μεριδιούχοι είναι ο Δήμος Λέσβου, το Επιμελητήριο Λέσβου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) τον εκ νέου διορισμό, από την εκκαθαρίστρια PQH, του δικηγόρου Βαγγέλη Γκιγκιλινη (αυτός εξ αρχής χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό της τράπεζας και της εκκαθάρισης μέχρι την παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροατήριο, όταν περιέργως, αιφνιδιαστικά και αναιτιολόγητα απομακρύνθηκε) στην ποινική υπόθεση που εκδικάζεται την Πέμπτη 7.12.2017, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη (απιστία διοίκησης, υπηρεσιακών στελεχών και ηθική αυτουργία δανειοληπτών σύμφωνα με το 58/2015 παραπεμπτικό Βούλευμα), για ζημία στην Τράπεζα άνω των 6 εκ. ευρώ.

Την ζητούσαμε, αναλαμβάνοντας μάλιστα ο ίδιος ο Σύλλογος την κάλυψη του συνόλου της αμοιβής του για αυτή την παράσταση (άρα η εκκαθάριση δεν θα κατέβαλλε καμία αμοιβή), προκειμένου μέσω της παραστάσεως του εν λόγω (ή κοινού) δικηγόρου και για λογαριασμό της αμέσως ζημιωθείσας υπό εκκαθάριση Τράπεζας, να γίνει εν τοις πράγμασι εφικτή η παράσταση πολιτικής αγωγής όλων των εμμέσως ζημιωθέντων μεριδιούχων, ήτοι του Συλλόγου Μεριδιούχων, του Επιμελητηρίου και Δήμου Λέσβου (από τον οποίο έχει ήδη διοριστεί ο ίδιος δικηγόρος στην εν λόγω υπόθεση), καθόσον όλοι οι πολιτικώς ενάγοντες έχουμε (όπως θέλαμε να πιστεύουμε) κοινό συμφέρον, η δε δική μας παράσταση και εκπροσώπηση στη δίκη, εξαρτάται απολύτως από την στάση της εκκαθαρίστριας ως προς την νομιμοποίηση του εν λόγω συνηγόρου και για λογαριασμό της υπό εκκαθάριση Τράπεζας.

Δυστυχώς επί του ως άνω αιτήματος μας, με έκπληξη μόλις σήμερα πληροφορηθήκαμε, ότι η απάντηση της εκκαθαρίστριας ήταν αρνητική, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις, απάντηση η οποία, αν μη τι άλλο αποτελεί και ομολογία της, ότι το συμφέρον της ειδικής εκκαθάρισης (που στην ουσία αποτελεί διαδικασία εξυγίανσης) και των συνεταίρων-μεριδιούχων του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου, δεν είναι κοινό, ότι δηλαδή η εκκαθαρίστρια του νομικού προσώπου, του οποίου είμαστε εταίροι-συνέταιροι-μεριδιούχοι και εμπιστευτήκαμε την εκκαθάριση μέσω (και με την εγγύηση) Σας, δεν σκοπεί, όπως και εμείς στον ίδιο στόχο, δηλαδή στην εξυγίανση του νομικού προσώπου, την ποινική τιμωρία των ενόχων, την και μέσω της πολιτικής αγωγής, αστική ικανοποίηση των αξιώσεων μας και την απόδοση της αξίας των μεριδίων μας.

Επειδή κατ’αρθρο 145 παρ.1 δ Ν.4261/2014 «..Ο ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία μπορεί να τον αντικαθιστά κατά πάντα χρόνο..», ειδικά όταν δεν τηρεί το νόμο και τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ κατ’ άρθρο ΜΟΝΟ παρ.3 του ΠΔΤΕ 182/2016 (ΠΔΤΕ 182/1 ΦΕΚ Β 925 2016), «…Ο Ειδικός Εκκαθαριστής υποχρεούται να απέχει από κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων ή σε κάποια συναφή κατάσταση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την άρτια, αντικειμενική και αμερόληπτη εκτέλεση του έργου που του ανατίθεται με την παρούσα απόφαση…»

Εν όψει τούτων και επειδή η έλλειψη κοινού συμφέροντος μεταξύ της εν λόγω εκκαθαρίστριας εταιρίας και ημών, που είμαστε όπως προαναφέραμε, εταίροι-συνέταιροι-μεριδιούχοι της υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου και εμπιστευτήκαμε την εκκαθάριση μέσω (και με την εγγύηση) Σας, στην εν λόγω εκκαθαρίστρια εταιρία, θέτει άμεσο θέμα αντικατάστασης αυτής, παρακαλούμε για την άμεση κατ’αρθρο 145 παρ.1 δ Ν.4261/2014 αντικατάσταση της εκκαθαρίστριας εταιρίας PQH, όσο αφορά στην υπό εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου –Λήμνου

Προηγουμενο αρθρο

Ο Ευγένιος Δερμιτάσογλου στη Μυτιλήνη για ένα μοναδικό Live

Επομενο αρθρο

Η Λέσβος είπε “ΟΧΙ” στην απελπισία προσφύγων και πολιτών-Εικόνες από τη σημερινή διαμαρτυρία στην Αθήνα