Search

Συνεχίζεται η μάχη για τα Κοινοτικά Συμβούλια!

 

Οι Κοινότητες αποτελούν διαχρονικό πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας και θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, ως κύτταρα Δημοκρατίας. Σε όλη την επικράτεια τα Συμβούλια Κοινοτήτων είναι ο αιρετός θεσμός που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη και την καθημερινότητα του. Αποτελούν το σύνδεσμο του Δημότη και της Διοίκησης. Οι Σύμβουλοι Κοινοτήτων μεριμνούν, προτείνουν, αξιοποιούν, παρέχουν εθελοντική εργασία, ενεργοποιούν τους συμπολίτες τους, κάνοντας πράξη την αποκέντρωση φροντίζοντας άμεσα και καθημερινά για την αξιοποίηση των αστικών περιοχών και της υπαίθρου. Τα Συμβούλια Κοινότητας συνεργάζονται με τις Δημοτικές Αρχές για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα, να ενισχυθούν οι υποδομές, να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο Κράτος.

Η ύπαρξη ξεχωριστής κάλπης για την ανάδειξη των αιρετών των τοπικών Κοινοτήτων ενεργοποίησε μια νέα γενιά αυτοδιοικητικών που στόχο έχουν την εκπροσώπηση των συμφερόντων του τόπου τους, πέρα από κομματικές ή δημαρχοκεντρικές εξαρτήσεις. Πολίτες που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με τα κοινά βρήκαν κίνητρο συγκροτώντας συνδυασμούς οι οποίοι αναδείχθηκαν από τους πολίτες και τώρα είναι στην ουσία “οι ομάδες εθελοντισμού” για τον τόπο τους, κινητοποιώντας ταυτόχρονα συμπολίτες σε μια προσπάθεια βελτίωσης της πόλης και επαναφοράς του ενδιαφέροντος στην γειτονιά και την ουσία της καθημερινής ζωής.

Αυτή την περίοδο προωθείται από το Υπουργείο Εσωτερικών νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση των αυτόνομων ψηφοδελτίων στις Κοινότητες, που ίσχυσε στις Δημοτικές/Κοινοτικές Εκλογές του 2019 και την υπαγωγή τους στα ψηφοδέλτια των υποψήφιων Δημάρχων. Επίσης, προβλέπει την κατάργηση των Κοινοτήτων στις έδρες των Δήμων, μεταξύ αυτών και η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης!

Ήδη έχει περάσει ένας χρόνος εφαρμογής του Ν. 4623/2019 που στόχο είχε την “κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ”. Ο νόμος αυτός επηρέασε την λειτουργία των Συμβουλίων Κοινότητας καθοριστικά, αφαιρώντας κάθε αποφασιστική αρμοδιότητα, καθιστώντας τα Συμβούλια απλά γνωμοδοτικά όργανα, χωρίς ψήφο στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, χωρίς προϋπολογισμό ενώ οι αποφάσεις τους δεν βρίσκουν ανταπόκριση στα όργανα των Δήμων.

Η σχεδιαζόμενη κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης για τους Προέδρους και Συμβούλους των Κοινοτήτων, η κατάργηση των Κοινοτήτων στις έδρες του κάθε Δήμου, η μετατροπή των Συμβούλων της κάθε Κοινότητας σε προέκταση των υποψήφιων δημοτικών συνδυασμών, η υποβάθμιση των Συμβουλίων Κοινοτήτων και η υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων είτε στο Κράτος είτε στις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων θα υποβαθμίσει περαιτέρω τη ζωή όλων μας στην επαρχία, θα απεμπολήσει τους νέους από την ενασχόλησή τους με τα κοινά ενώ θα προκαλέσει έλλειμμα δημοκρατίας καθώς θα υπάρξει υποεκπροσώπηση των Κοινοτήτων των εδρών Δήμων στα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια, όπως και στη περίπτωση της Μυτιλήνης.

Ως αιρετοί σύμβουλοι τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, σεβόμενοι το θεσμό και με αίσθημα ευθύνης προς τους συνδημότες μας που μας εξέλεξαν και τους υπηρετούμε, που πρέπει κι είναι καθήκον να έχουμε λόγο για την πόλη μας, λέμε ΟΧΙ στην υποβάθμιση και στις καταργήσεις των Κοινοτήτων και συντασσόμαστε με τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες τόσο του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου όσο και του Πανελλήνιου Δικτύου Κοινοτήτων προκειμένου να αποσυρθούν οι επίμαχες αλλαγές στο νομοσχέδιο και να προστατευθεί-ενισχυθεί ο ρόλος των Κοινοτήτων και επ’ αυτών ζητάμε:

  • Ενεργή συμμετοχή σε διαδικασία διαβούλευσης για επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου
  • Ανάθεση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων και διάθεση πόρων (οικονομικών κι ανθρώπινων) για τις Κοινότητες
  • Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη Συμβουλίων Κοινότητας
  • Διατήρηση των Κοινοτήτων στις έδρες των Δήμων
  • Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των επιπέδων αυτοδιοίκησης και ειδικότερα των Κοινοτήτων.
  • Την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις Δημοκρατικές Αρχές και διαδικασίες

Η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προβεί σε συμβολικό-προειδοποιητικό κλείσιμο των γραφείων της την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Για να μη μας κλείσουν για πάντα..