Στρατής Ζαφείρης: Βασικές οργανωτικές κατευθύνσεις για το Νέο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Συντάκτης: Μοιραστείτε το:

Τις βασικές οργανωτικές κατευθύνσεις, τις οποίες προτείνει να έχει ο νέος Δήμος Δυτικής Λέσβου, παρουσίασε  σε συνέντευξη τύπου, που παραχώρησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Στρατής Ζαφείρης, υπογραμμίζοντας καταρχάς την ανάγκη, οι υπηρεσίες να δομηθούν εξαρχής βάσει των προτεραιοτήτων και των στόχων του δήμου. Μόνο έτσι, όπως επισήμανε ο κ. Ζαφείρης, θα μπορούν, και να ανταποκριθούν συνολικά στις αυξημένες απαιτήσεις ενός νέου αυτοδιοικητικού οργανισμού, και να συμβάλλουν με το έργο τους ουσιαστικά στην πρόοδο και ανάπτυξη της περιοχής.

Σύμφωνα με την Πρόταση Οργάνωσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που δημοσιοποίησε ο κ. Ζαφείρης, βασικό «εργαλείο» του Δήμου, θα είναι η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, μία Δημοτική Επιχείρηση που θα υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και γενικότερα τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Δήμου.

Η Δημοτική αυτή Επιχείρηση, πέρα από τον κύριο ρόλο της στην γεωργία και την κτηνοτροφία, θα συμβάλλει στην υποβοήθηση και άλλων δράσεων, ενδεικτικά όπως στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πηγών Πολιχνίτου, Αργένου, Στύψης και Μολύβου, στην αξιοποίηση του κόλπου Καλλονής και στη προστασία του από την υπεραλίευση, στην αξιοποίηση του Ηφαιστείου του Λεπετύμνου, στην αξιοποίηση του υγροβιότοπου των αλυκών, στη συνεργασία με τις Αλυκές Α.Ε. και στην εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Δ.Σ. της εταιρείας, όπως παλιότερα.

Σε επίπεδο υπηρεσιών του Δήμου, θα οργανωθεί μια καλά στελεχωμένη Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης με επιμέρους τμήματα (όπως Αδειοδότησης επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, Τμήμα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης, Τμήμα ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας, κ.ά.), ενώ βαρύτητα θα δοθεί και στη Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και στις υπηρεσίες που άπτονται της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Όπως κατ’ επανάληψη έχει αναφέρει ο κ. Ζαφείρης και επανέλαβε σήμερα, στόχος του είναι ο δήμος να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, προσφέροντας το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ στους δημότες τους. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πληρωμές να γίνονται σε εύλογο διάστημα (όχι πάνω από ένα μήνα).

«Για μας – τόνισε ο υποψήφιος Δήμαρχος – η συνήθης έκφραση που υπάρχει τώρα, πήγαινε στα δικαστήρια για να πάρεις τα λεφτά σου, θα σταματήσει. Ο πολίτης που προσέφερε νόμιμες υπηρεσίες στο δήμο θα πληρώνεται στην ώρα του κι όχι σε ένα με δυο χρόνια. Έτσι θα εξασφαλίζονται και φτηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες για το Δήμο».

Ομοίως ο κ. Ζαφείρης έδωσε έμφαση στη συγκρότηση μιας αυτόνομης Τεχνικής Υπηρεσίας που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μελέτης και κατασκευής σημαντικών και αναγκαίων έργων στη περιοχή, με πρώτη προτεραιότητα την Αγροτική Οδοποιία, αλλά και την ολοκλήρωση ή επίσπευση όλων των έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και καθυστερούν. Τέλος ειδική μνεία έγινε για τις υπηρεσίες περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας, όπως και για τον τομέα Υγείας – Κοινωνικής Πρόνοιας, όπου μεταξύ άλλων θα συγκροτηθεί μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου ένα δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

 

Την εμπειρία τους για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί ο νέος Δήμος, κατέθεσαν δύο υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Στέφανος Αποστόλου, Αντιδήμαρχος Δήμου Λέσβου και ο Τάσος Ιπποκράτους, Πρόεδρος Παρακοίλων, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι, η συνολική πρόταση, η επιχειρηματολογία και το όραμα του Στρατή Ζαφείρη, για το πώς θα στηθεί και θα διοικηθεί ο νέος Δήμος, ήταν απ’ τους κυρίαρχους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να συμμετέχουν στο συνδυασμό «Συνεργασία ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».

 

Τα Βασικά σημεία: 

Οργάνωση του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Τοπική Οικονομία και Δήμος Δυτικής Λέσβου.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα πρέπει να έχει δομές που να είναι συμβατές και να στηρίζουν την τοπική οικονομία

Με το δεδομένο ότι η τοπική οικονομία είναι στην βάση της αγροτική, κτηνοτροφική και εν μέρει στηρίζεται στο τουρισμό, θα πρέπει να υπάρχουν στο Δήμο δομές που να τη στηρίξουν.

Προκειμένου λοιπόν όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας της Λέσβου, επείγει να υπάρξει ανασχεδιασμός της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

ü Αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής ώστε να προκύψουν τελικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με μεγάλη προστιθεμένη αξία. Πιο απλά να καταφέρουμε να γίνουμε ακριβοί.

ü Συνεργασία επιχειρήσεων σε επίπεδο νησιού για αποτελεσματικότερη διαχείριση και προώθηση της τοπικής παραγωγής.

Για να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα και να ενισχυθούν ουσιαστικά τα έσοδα των αγροτών και στους δύο κλάδους, για να γίνει δηλαδή η αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής, επιβάλλεται να υπάρξει μια

συντονισμένη και καλά οργανωμένη δράση, στην οποία επιτελικό και καθοριστικό ρόλο θα αναλάβει ο Δήμος, μέσα απ’ τη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Στην εταιρεία αυτή εταίροι – μέτοχοι μαζί με το Δήμο, θα είναι οι επιχειρηματικοί φορείς, οι συνεταιρισμοί και μεμονωμένοι ιδιώτες και των δύο κλάδων.

Απ’ την πλευρά του ο Δήμος θα εισφέρει δημοτικές εκτάσεις, μη αξιοποιούμενες μέχρι σήμερα, για την εφαρμογή κάθε σχεδιασμού, ο οποίος θα αποφασιστεί, αλλά θα έχει και τον επιτελικό ρόλο στην διαμόρφωση – μετά από διαβούλευση και τη σύμφωνη γνώμη απ’ όλους τους εμπλεκομένους φορείς τοπικά, αλλά και την Περιφέρεια που διαχειρίζεται σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα – ενός σχεδίου καθολικής αναπτυξιακής παρέμβασης στον πρωτογενή τομέα.

Η εταιρεία αυτή θα έχει δύο ρόλους: εκπαιδευτικό και ερευνητικό. Θα συνεργαστεί με ανώτατα επιστημονικά ιδρύματα, είτε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είτε με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και θα εκπαιδεύει όλους τους εργαζόμενους – εμπλεκόμενους και στους δύο κλάδους, ενώ παράλληλα μέσω ενός ερευνητικού κέντρου που θα ιδρύσει ’’θα τρέξει’’ στοχευμένα προγράμματα έρευνας για την βελτίωση π.χ. της φυλής των ζώων για μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος ή για τις ενδεικνυόμενες ποικιλίες ελιάς κλπ.

Ό,τι χρειάζεται για να προκύψουν απ’ την εφαρμοσμένη έρευνα εκείνες οι βέλτιστες προτάσεις και πρακτικές για την αναβάθμιση (ποιοτική – ποσοτική) των παραγομένων προϊόντων.

Απ’ την σε εργαστηριακό επίπεδο έρευνα, θα δοθεί η δυνατότητα να έχουμε αποτελέσματα, αξιοποιήσιμα σε πιλοτική κλίμακα – εκεί θα χρησιμοποιηθούν και οι εκτάσεις που θα διαθέσει ο Δήμος – με απώτερο στόχο στη συνέχεια τα αποτελέσματα απ’ την πιλοτική εφαρμογή, εφ’ όσον πιστοποιηθούν στην πράξη, να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη, επιχειρηματική κλίμακα.

Στον ίδιο κλάδο θα γίνει έρευνα και για τις ζωοτροφές που θα παράγονται εδώ (π.χ. από κουκούτσι ελιάς και αρωματικά φυτά), για τα

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, για την επίδρασή τους στη διατροφή των ντόπιων ζώων κλπ.

Ειδικότερα, η εταιρεία – δομή που θα δημιουργηθεί, με συμμετοχή και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, θα λειτουργήσει στα εξής επίπεδα:

§ Στην παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων για την παραγωγική και επιχειρηματική διαδικασία,

§ Στην έρευνα βελτίωσης, της φυλής των ζώων, των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών ελιάς, και του παραγόμενου ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών,

§ Στη δημιουργία ενός πρότυπου Ερευνητικού Κέντρου, όπου, πέραν της εκπαίδευσης και έρευνας, θα εφαρμοστούν και πιλοτικά τα αποτελέσματα της έρευνας (π.χ. μονάδες ελαιοτριβείου, τυροκομείου, ζωοτροφών κλπ.), στην έκταση που θα έχει παραχωρηθεί απ’ το Δήμο.

Στην πρότασή μας για την κτηνοτροφία και τη γεωργική παραγωγή αναφέρουμε πιο αναλυτικά το ρόλο και τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί η Δημοτική αυτή Επιχείρηση, καθώς και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει

Η Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρία πέρα από την κύρια κατεύθυνση της στην γεωργία και την κτηνοτροφία θα συμβάλλει στην υποβοήθηση και άλλων δράσεων, όπως ενδεικτικά :

· Στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πηγών Πολιχνίτου, Αργένου, Στύψης και Μολύβου

· Στην αξιοποίηση του κόλπου Καλλονής και στη προστασία του από την υπεραλίευση

· Στην αξιοποίηση του Ηφαιστείου του Λεπετύμνου

· Στην αξιοποίηση του υγροβιότοπου των αλυκών

· Στη συνεργασία με τις Αλυκές Α.Ε. και στην εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Δ.Σ. της εταιρίας, όπως παλιότερα.

Παράλληλα και σε επίπεδο υπηρεσιών του Δήμου :

ü Θα οργανωθεί μια καλά στελεχωμένη Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα στο Δήμο Λέσβου η Διεύθυνση αυτή δεν λειτουργούσε. Σε αυτήν θα υπάρχουν επιμέρους τμήματα :

a. Αδειοδότησης επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Εδώ θα υπάγεται η αδειοδότηση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, η λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, της χρήσης κοινόχρηστου χώρου, με τρόπο διαφανή και καθορισμένο, ώστε ο κάθε επαγγελματίας να ξέρει εκ των προτέρων τους κανόνες που θα είναι ίδιοι για όλους. Σήμερα οι κανόνες αυτοί εν πολλοίς δεν υπάρχουν ή δεν εφαρμόζονται.

b. Τμήμα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης. Για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας, της κτηνοτροφίας και της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα. Το τμήμα θα στελεχωθεί με γεωπόνους και κτηνιάτρους. Θα μπει μια τάξη στα αρδευτικά δίκτυα που διαχειρίζεται ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και μέσω των οποίων μπορεί να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή.

c. Τμήμα ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Μέσα από αυτό θα δοθεί βάρος στη στήριξη του τουριστικού προϊόντος και στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (αγροτοτουρισμός, bird – watchers, περιπατητικές διαδρομές κλπ)

Αναπτυξιακός σχεδιασμός – Αξιοποίηση περιουσίας

ü Ο δήμος Δυτικής Λέσβου θα εκπονήσει σχέδιο για την καταγραφή και κυρίως αξιοποίηση της περιουσίας του.

ü Θα εκπονηθεί μελέτη που θα καταλήγει σε προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να αξιοποιηθεί η λιμνάζουσα σήμερα περιουσία του Δήμου, ώστε να γίνει η ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Θα ενισχυθεί η Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να δίνει ουσιαστικό στήριγμα στον πολιτισμό. Θα αξιοποιηθεί η πλούσια πολιτιστική παράδοση των χωριών μας και θα συνδεθεί με ένα σύγχρονο τρόπο με μια καμπάνια προσέλκυσης τουρισμού ειδικών προδιαγραφών (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Κόλπος Καλλονής – Λιμνοθάλασσα Αριστοτέλη, Αρχαίες πόλεις και Ναοί, παραδοσιακά πανηγύρια κλπ. Μέσω αυτής της Διεύθυνσης θα υπάρξει ουσιαστική στήριξη στα σχολεία, στην εκπαίδευση και σε δράσεις επιμόρφωσης.

Έργα, υποδομές

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα έχει αυτόνομη Τεχνική υπηρεσία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μελέτης και κατασκευής σημαντικών και αναγκαίων έργων στη περιοχή.

ü Πρώτη προτεραιότητα η Αγροτική Οδοποιία που σήμερα έχει σημαντικά προβλήματα

ü Η ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και καθυστερούν

ü Η επίσπευση και ολοκλήρωση των μεγάλων έργων της περιοχής (Λιμάνι Σιγρίου, Δρόμος Καλλονής – Σιγρίου, Καλλονής – Μολύβου κλπ)

ü Σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ η πλήρης λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων

ü Η αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη με συνεργεία άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια

Περιβάλλον – Πολιτική Προστασία

ü Σχεδιασμός για τους χώρους πρασίνου όλου του Δήμου

ü Πρώτη προτεραιότητα η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο λεκανοπέδιο της Καλλονής στο Ταβάρι και στην ευρύτερη περιοχή του Μεσοτόπου και της Ερεσού, που χρονίζουν για δεκαετίες και προκαλούν επανειλημμένα προβλήματα στις περιοχές αυτές

ü Προτεραιότητα επίσης είναι η ετοιμότητα και ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, ώστε να μπορεί να

ανταποκριθεί στη καθημερινότητα, αλλά και στις έκτακτες ανάγκες (χιονοπτώσεις, πλημμύρες κλπ)

ü Ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε περιοχές όπως ο Μόλυβος και η Καλλονή

ü Συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (natura κλπ)

Υγεία – Κοινωνική Πρόνοια

ü Συγκρότηση μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου ενός δικτύου κοινωνικής πρόνοιας για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

ü Μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία του Δήμου να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του

Διοικητική Στήριξη Δημοτών

Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου θα στελεχωθούν και θα διαταχθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στο Δημότη.

ü Σε κάθε κωμόπολη του Δήμου θα ιδρυθεί πέραν του ΚΕΠ και ένα ειδικό Γραφείο Πολίτη, που θα έχει την ευθύνη να συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα των πολιτών που θα φτάνουν σε αυτό και να τα διαβιβάζει στις υπηρεσίες του Δήμου για διεκπεραίωση. Το γραφείο αυτό θα στελεχωθεί με μόνιμο υπάλληλο, ο οποίος και θα έχει την υποχρέωση σε εύλογο χρονικό διάστημα (ανάλογα και το αίτημα να απαντά στο δημότη (εγγράφως ή τηλεφωνικά) για την τύχη του αιτήματος του. Ο δημότης λοιπόν θα ξέρει πως θα παίρνει αιτιολογημένη απάντηση για το αίτημα του και θα ενημερώνεται ακόμα και στη περίπτωση που θα ικανοποιείται το αίτημά του.

ü Θα υπάρξει διαδικτυακή σύνδεση των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε η διακίνηση των εγγράφων και των πληροφοριών να γίνεται ηλεκτρονικά. Έτσι θα εξοικονομείται χρόνος και χρήμα

ü Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληρωμές να γίνονται σε εύλογο διάστημα, (όχι πάνω από ένα μήνα). Για μας η συνήθης έκφραση που υπάρχει τώρα πήγαινε στα δικαστήρια να πάρεις τα λεφτά σου, θα σταματήσει. Ο πολίτης που προσέφερε νόμιμες υπηρεσίες στο δήμο θα πληρώνεται στην ώρα του. Έτσι θα εξασφαλίζονται και φτηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες για το Δήμο

ü Θα δημιουργηθεί τμήμα εσωτερικού ελέγχου για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων στους δημότες υπηρεσιών.

Για να γίνουν όλα αυτά θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στην εκπόνηση νέου Ο.Ε.Υ. για το Δήμο μας με βάση τις ανάγκες που έχουμε καταγράψει. Σε μικρό διάστημα θα είμαστε σε θέση μάλιστα να προκηρύξουμε και τις νέες μόνιμες θέσεις που προβλέπονται από το νόμο, ώστε ο νέος Δήμος να στελεχωθεί με νέους ανθρώπους με όρεξη για δουλειά και όραμα.

Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Ξέρουμε πως οι εργαζόμενοι μπορεί να αποδώσουν αρκεί να υπάρξει ένα πλαίσιο που να τους στηρίξει. Έχουμε τη δύναμη και τη γνώση να το κάνουμε πράξη.

Προηγουμενο αρθρο

Πρεσβεύω τη συνεργασία “από τα κάτω”- Η Γιώτα Πετριτζικλή (TyreMonkey) με τον “Άλλο Δρόμο”

Επομενο αρθρο

Οικολογικά ποτήρια και καλαμάκια για το προσωπικό του Περιφερειακού Ταμείου