Οσμή σκανδάλου στην τροφοδοσία των Hot Spot

Συντάκτης: Μοιραστείτε το:

Σκιές απλώνονται πάνω από τη διαχείριση των κονδυλίων σίτισης των χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών που διαµένουν στους καταυλισµούς των νησιών του Αιγαίου, καθώς από το 2016 έως σήµερα µόνιµοι ανάδοχοι µε µηδενική έκπτωση στην προϋπολογισµένη τιµή είναι συγκεκριµένες εταιρείες, οι οποίες έλαβαν συνολικά 26,9 εκατ. ευρώ για την τροφοδοσία των hot spots σε Μυτιλήνη, Χίο, Σάµο, Κω και Λέρο.

Παράλληλα, οι αναθέσεις συµβάσεων γίνονται απευθείας από την 98 Ανωτέρα ∆ιοίκηση Ταγµάτων Εθνοφυλακής Αρχιπελάγους, µε τις προκηρύξεις να δηµοσιεύονται ακόµη και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Μία εκ των εταιρειών, η «Pot & Pan Food Services», εκ των κορυφαίων του κλάδου εστίασης, ανήκει στον Γιάννη Τουτζιαρίδη, οικείο πρόσωπο του υπουργού Αµυνας Π. Καµµένου, σύµφωνα µε αρκετά δηµοσιεύµατα του 2016, όταν οι καταγγελίες περί αποκλεισµού επιχειρήσεων από τη συνολική πίτα των 84 εκατ. ευρώ για τα συσσίτια των καταυλισµών αναδεικνύονταν σε κεντρικά και περιφερειακά ΜΜΕ.

Μία δεύτερη, η «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.», είναι συµφερόντων του Γιώργου Πιέτρη, παλαιού αναδόχου του κυλικείου της Βουλής, ο οποίος κυκλοφορούσε µεν µε Ferrari αλλά άφηνε τους υπαλλήλους του απλήρωτους, µε συνέπεια εκείνοι να προβούν σε επίσχεση εργασίας και το καλοκαίρι του 2011 οι πολιτικοί αρχηγοί, οι βουλευτές και το προσωπικό του Κοινοβουλίου να… ξεµείνουν από καφέ και νερό. Στους καταυλισµούς της Χίου έχουν ανατεθεί και εκτελεστεί συµβάσεις ύψους 4,9 εκατ. ευρώ. Η πρώτη διήρκεσε 11 ηµέρες, ήταν συνολικού ποσού 120.000 ευρώ και ανατέθηκε σε κοινοπραξία εταιρειών.

Στη συνέχεια και για το χρονικό διάστηµα από 25 Μαρτίου 2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 µόνιµος ανάδοχος ήταν η «Pot & Pan» του κ. Τουτζιαρίδη και από το 2018 η «Salas Intergroup Εκδηλώσεις Α.Ε». Στη Σάµο το αντίστοιχο κονδύλι σίτισης ανέρχεται στα 5,1 εκατ. ευρώ, το οποίο λαµβάνει ανελλιπώς για περισσότερο από 1 έτος (από 3/3/2017) η «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.». Οµοίως στην Κω, έχουν διατεθεί 2,2 εκατ. ευρώ στην «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» και στην «Μιχαήλ Παστρικός», η οποία αρχικώς ανέλαβε µόνη της την παρασκευή και διανοµή τροφίµων και ακολούθως συνεργάστηκε µε τον κ. Πιέτρη.

Σύµπραξη της «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» µε άλλη οµοειδή υπάρχει και στη Λέρο. Εν προκειµένω µε τη «Σκορδάλης Αθανάσιος Θεολόγος». Η τελευταία εταιρεία τον Μάρτιο έως τα τέλη του 2016 ήταν ανάδοχος των συµβάσεων και από 1/1/2017 συνεχίζει µε το γκρουπ του κ. Πιέτρη, λαµβάνοντας αµφότεροι συνολικώς 1,8 εκατ. ευρώ. Στη Μυτιλήνη έχουν δοθεί 12,96 εκατ. ευρώ στις «Pot & Pan Food Services», τη συνεργαζόµενη µε αυτή «Τζανέτος Εµµανουήλ και ΣΙΑ ΕΕ» και την υπεργολάβο «Μάρκος Καράµπελας». Ως προκύπτει από το περιεχόµενο των εκατοντάδων προκηρύξεων, οι «Pot & Pan», «Πιέτρης», «Τζανέτος», «Καράµπελας» και «Salas» διασυνδέονται µεταξύ τους µε διάφορα σχήµατα, ώστε να αναλαµβάνουν τα συσσίτια των χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών.

ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται κυρίως την προηγουµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας των διαγωνισµών και µάλιστα, όπως καταγγέλλουν παράγοντες του κλάδου εστίασης, µετά τις 3:30 το µεσηµέρι, ώστε να αποκλείεται το δικαίωµα συµµετοχής σε… άσχετους, οι οποίοι, εκτός των άλλων, δεν προλαβαίνουν να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές. Η κατάθεση προσφορών, η αποσφράγιση και η αξιολόγησή τους γίνονται αυθηµερόν, παρότι στις διακηρύξεις απαιτείται «προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης». Καθίσταται σαφές ότι ο παρεχόµενος στους µειοδότες χρόνος είναι από ελάχιστος έως ανύπαρκτος.

Σε 11 διαδοχικές συµβάσεις για την τροφοδοσία του hot spot της Μυτιλήνης, από 1ης Νοεµβρίου 2017 έως τώρα, οι συνεργαζόµενες «Ενωση Τζανέτος Ε.Ε» «Pot & Pan Food Services» υπέβαλαν µία εγγυητική καλής εκτέλεσης, εκδοθείσα από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (αρ. 38325/1-11/2017) και όχι ξεχωριστή για κάθε σύµβαση.

Στις 10 το πρωί της 2ας Μαρτίου 2018 αναρτήθηκε διακήρυξη (Φ.600/31/22749, Σ. 920/2-32018) για την «ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών παρασκευής γευµάτων για τους πρόσφυγες και µετανάστες του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων Μεταναστών και των Ανοιχτών ∆οµών Φιλοξενίας στο Στρατόπεδο Παραδέλλη της νήσου Λέσβου». Μισή ώρα αργότερα, στις 10:30 π.µ., ανοίχτηκαν οι προσφορές και συγκεκριµένα η εξής µία, των «Τζανέτος» «Pot & Pan». Η ανάδοχος έλαβε 361.000 ευρώ για 11 ηµέρες (3-13/3/2018) για τη σίτιση 5.600 ατόµων.

Στις 13 Μαρτίου 2018, όταν δηλαδή έληξε η προηγούµενη σύµβαση, δηµοσιεύθηκε νέα σχετική διακήρυξη. Αυτήν τη φορά το χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση του λογαριασµού µέχρι και την υποβολή των προσφορών ήταν 90 λεπτά. Μειοδότριες αναδείχθηκαν και πάλι οι «Τζανέτος» «Pot & Pan», οι οποίες έλαβαν 496.000 ευρώ για τη σίτιση του πληθυσµού στο στρατόπεδο «Παραδέλλη» επί 13 ηµέρες, ήτοι µέχρι τις 26 Μαρτίου 2018. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε µε τον επόµενο και τον µεθεπόµενο διαγωνισµό. Συνολικώς, σε διάστηµα 3 µηνών, το τρέχον έτος πραγµατοποιήθηκαν 5 πρόχειροι διαγωνισµοί και ανατέθηκαν στο εν λόγω σχήµα 1,87 εκατ. ευρώ.

Παρεμβάσεις βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ  

ΠΑΡΑ το γεγονός ότι βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος έχουν από το 2016 υποβάλει ερωτήµατα στους αρµόδιους υπουργούς, µιλώντας για «αλά καρτ σίτιση στους καταυλισµούς», παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όταν «εξερράγη» η µεταναστευτική «βόµβα», είχε δεσµευθεί ότι τον πρώτο λόγο στη διαχείριση των hot spots θα τον έχουν οι τοπικές επιχειρήσεις, εντούτοις το κονδύλι των δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ εξακολουθεί να µοιράζεται σε κεντρικό επίπεδο. Τότε κοινοβουλευτικοί του ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι ∆. Σεβαστάκης, Α. Μιχαηλίδης και Γ. Πάλλης, µετά την ολοκλήρωση των πρώτων διαγωνισµών για τη σίτιση στα hot spots στη Σάµο, στη Λέσβο και στη Χίο, διαπίστωναν ότι «παραδόξως, λείπει η συµµετοχή τοπικών µονάδων τροφοδοσίας και σίτισης».

Ο επικεφαλής του Ποταµιού, Στ. Θεοδωράκης, ο οποίος είχε επισκεφθεί τα νησιά και γνώριζε το κλίµα που επικρατούσε, δήλωνε ειρωνικά ότι «κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τολµούν και ρωτούν τον κ. Καµµένο γιατί επιλέχθηκαν για τη σίτιση των προσφύγων στα νησιά εταιρείες από την Αθήνα και όχι από τα νησιά», «δείχνοντας» τις διαµαρτυρίες των εκπροσώπων των τοπικών επιχειρήσεων, που µε δηλώσεις τους στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης έκαναν λόγο για «φωτογραφικούς διαγωνισµούς», κοµµένους και ραµµένους στα µέτρα της αθηναϊκής εταιρείας που τους κέρδισε. Πολλοί είχαν πιστέψει ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, ειδικά των νησιών, θα είχαν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις εταιρείες της Αθήνας την απόσταση. ∆ιαψεύστηκαν από τις εξελίξεις.

Την ίδια περίοδο, το 2016, άλλη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Αφροδίτη Σταµπουλή, είχε εκθέσει δηµοσίως µέλος του κοµµατικού µηχανισµού των Σερρών, το οποίο αναλάµβανε τις προµήθειες του hot spot και η κόρη του ήταν εποπτεύουσα της ποιότητας του παρεχόµενου συσσιτίου.

 

Η ΣΥΛΛΗΨΗ

Ο Κορίνθιος επιχειρηµατίας Γ. Πιέτρης, κατά τα τότε δηµοσιεύµατα, διατηρούσε άµεσες σχέσεις µε το ΠΑΣΟΚ. Οταν συνελήφθη το 2012, στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. διατυπώνονταν, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Συνελήφθη στην Κόρινθο, από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Κορίνθου, ένας 49χρονος Ελληνας, επιχειρηµατίας-νόµιµος εκπρόσωπος αλυσίδας καταστηµάτων (αρτοποιείων-ζαχαροπλαστείων), για οφειλές προς το ∆ηµόσιο.

Ειδικότερα, σε βάρος του 49χρονου έχουν βεβαιωθεί χρέη προς το ∆ηµόσιο, ύψους 316.472,15 ευρώ. Ο 49χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου». Ερώτηση στη Βουλή για τα έργα και τις ηµέρες του είχαν υποβάλει τα κόµµατα της Αριστεράς, µεταξύ των οποίων βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός του καφενείου της Βουλής, ο κ. Πιέτρης είχε και την τροφοδοσία (catering) του Υπουργικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ της περιόδου 2009-2010. Πέρα από τις συνεχείς καθυστερήσεις πληρωµών και την αυταρχική συµπεριφορά του, όπως καταγγέλλουν οι υπάλληλοι, υπέπεσε σε αρκετές παραβάσεις, µε αποκορύφωµα την ανασφάλιστη εργασία πολλών υπαλλήλων και τις αδικαιολόγητες απολύσεις, τουλάχιστον όπως προκύπτει από πόρισµα της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η δε οικογένεια του κ. Τουτζιαρίδη φηµολογείται ότι διατηρεί πολύ στενούς δεσµούς µε την οικογένεια του υπουργού Αµυνας, Πάνου Καµµένου.

O κ. Τουτζιαρίδης ασχολείται χρόνια µε τον αθλητισµό, σε διάφορα αθλήµατα, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια µόνο µε το θαλάσσιο σκι, όντας µέλος της εθνικής οµάδας στην κατηγορία αυτή.

Πηγή: https://www.parapolitika.gr/article/skies-sti-diachirisi-kondilion-prosfigon-anathesis-ke-chrisa-koutalia

Προηγουμενο αρθρο

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης : “Μόνο με σκληρή δουλειά τούτος ο τόπος θα φτάσει ξανά ψηλά”

Επομενο αρθρο

Οι πρώτες συλλήψεις από τους αστυνομικούς ποδηλάτες

Call Now Button