Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ) – Νησιά Άγονης Γραμμής

Συντάκτης: Μοιραστείτε το:

To Τµήµα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence ανακοινώνει, τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Αθλητικά Mονοπάτια», για παιδιά ηλικίας 6-17 ετών και ενήλικες, σε νησιά της «άγονης» γραµµής, για το διάστηµα ∆εκέµβριος 2019 έως Αύγουστος 2020. Επιθυµούµε να προσλάβουµε, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, απόφοιτους ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εργασιακή προϋπηρεσία σε αθλητικές δραστηριότητες παιδιών
 • Πιστοποίηση Α’ Βοηθειών, εν ισχύ, φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι ERC / AHA
 • ∆ίπλωµα ναυαγοσωστικής
 • Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια
 • Γρήγορη αντίληψη, θετική διάθεση και οµαδικό πνεύµα
 • Προσαρµοστικότητα και οργανωτικές ικανότητες

Πρόσθετα επιθυµητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ

Απαραίτητη η συµπλήρωση της κάτωθι ηλεκτρονικής φόρµας έως και τις 30.10.19: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων θα χρειαστεί να προσκοµίσουν:

 1. Βιογραφικό σηµείωµα
 2. Aντίγραφα σπουδών ή/και πιστοποιήσεων
 3. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου τύπου Α (εκδίδεται από τα ΚΕΠ)
 4. Πιστοποιητικό έγγραφο µη φυγόδικου – φυγόποινου 6-µήνου (εκδίδεται από τα δικαστήρια)
 5. Πιστοποίηση Α’ Βοηθειών, εν ισχύ, Φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι ERC / AHA
 6. ∆ίπλωµα ναυαγοσωστικής
 7. ∆ύο συστατικές επιστολές, µία τουλάχιστον από εργοδότη

Με τη λήξη της προθεσµίας της αγγελίας, θα ακολουθήσει άµεσα η αξιολόγηση των ενδιαφεροµένων και σε περίπτωση πρόσκλησης σας για συνέντευξη η προσκόµιση των εγγράφων είναι απαραίτητος όρος για τη συµµετοχή σας στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης. Να ληφθεί υπόψη ότι η έκδοση των εγγράφων / δικαιολογητικών µπορεί να αποβεί χρονοβόρα, οπότε σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα προτείναµε να τη δροµολογήσετε άµεσα.

Προς ενηµέρωση σας οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τετραήµερο επιµορφωτικό πρόγραµµα θεωρητικών και πρακτικών σεµιναρίων.

Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται µε αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και διεξάγεται από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος, υπό την επιστηµονική επίβλεψη της Α´ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Προηγουμενο αρθρο

Σε τελική ευθεία το TEDxLesvos 2019!

Επομενο αρθρο

Ημιτελής μονοκατοικία στα Μυστεγνά