Καταγραφή, Διάσωση & Ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς του Βορείου Αιγαίου

Συντάκτης: Μοιραστείτε το:

Ημερίδα με τίτλο «Καταγραφή, Διάσωση & Ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς του Βορείου Αιγαίου»  διοργανώνεται στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας/πληροφόρησης της πράξης «Καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ», ενταγμένης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5030500.

Το έργο 

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου (Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Β.Α.), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙ.ΝΕ.ΠΟ.Κ.), υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), ανάλαβαν την υλοποίηση της Πράξης «Καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5030500.

Η πράξη αφορά στην ολοκληρωμένη καταγραφή των ακινήτων μνημείων και ιστορικών κτηρίων της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς (χρονολόγηση μετά το 1830) σε επιλεγμένους οικισμούς των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και των άυλων πολιτιστικών στοιχείων με τα οποία συνδέονται. Τα δεδομένα της καταγραφής αποτελούν το περιεχόμενο μιας δυναμικής ηλεκτρονικής γεωβάσης δεδομένων, δημιουργώντας έτσι ένα ψηφιακό αποθετήριο καταγραφής, τεκμηρίωσης και διάσωσης του νεότερου κτηριακού αποθέματος.

Στόχος της πράξης είναι η ανάπτυξη εξωστρεφών ψηφιακών εφαρμογών με τουριστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και αντικείμενο την προβολή στοιχείων της αρχιτεκτονικής και εν μέρει της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των καταγεγραμμένων οικισμών, αντλώντας υλικό από το ψηφιακό αποθετήριο, με σκοπό την ανάδειξη και την προβολή των νήσων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα visitnorthaegean.gr

Το πρόγραμμα της ημερίδας 

 

 

 

Προηγουμενο αρθρο

Humade Crafts Workshop: Φτιάχνουμε σπιτάκια για τα αδέσποτα της πόλης

Επομενο αρθρο

“Σήμερα νίκησε ο λαός. Δεν νίκησαν τα κατεστημένα των Αθηνών”.