Search

Ξανά το θέμα του Μουσικού Σχολείο της Μυτιλήνης στη Βουλή από το ΜΕΡΑ25

H Βουλευτής του ΜΕΡΑ25 Φωτεινή Μπακοδήμα φέρνει το ζήτημα του Μουσικού σχολείου της Μυτιλήνης στη βουλή με ερώτησή της προς  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και
τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας

Πριν λίγες μέρες με υπόμνημά του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του
Μουσικού Σχολείου επαναφέρει το άλυτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΜΣΜ και ζητούν
τη λύση του.
Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα:
«Το ΜΣΜ μεταφέρθηκε τον Οκτώβριο του 1999 και συστεγάστηκε στο νεόδμητο σχολικό
συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας μαζί με το 5ο γυμνάσιο, μέσω αντιδράσεων, αλλά
κυρίως πολλών πιέσεων.
Το σχολικό συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας, με τις δυο διακριτές πτέρυγες, σύμφωνα με
την ισχύουσα άδεια οικοδομής, ορίζεται ως 12/θέσιο Γυμνάσιο και Λύκειο. Παρόλα αυτά
λοιπόν, την περίοδο εκείνη (1999), η πολιτεία, αποφάσισε τη συστέγαση του ΜΣΜ
(επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για γυμνάσιο και λύκειο), με το 5ο Γυμνάσιο, ώστε, μεταξύ
άλλων το τελευταίο να ακολουθήσει το πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ, το οποίο προέβλεπε τη
λειτουργία θεματικών αιθουσών/τάξεων, πχ αίθουσα μαθηματικών, αίθουσα φιλολογικών
κοκ. Έτσι, οι μαθητές, δεν είχαν την αίθουσά τους αλλά το ατομικό τους ντουλαπάκι και
μεταφέρονταν στην αντίστοιχη θεματική αίθουσα, ανάλογα με το μάθημα/ θέμα. Την εποχή
λοιπόν εκείνη (1999), με έγγραφο του τέως Προϊσταμένου της Δνσης Β’ βάθμιας
Εκπαίδευσης κ. Θεοφανέλλη, αποφασίστηκε η παραχώρηση 8 αιθουσών διδασκαλίας του
νέου συγκροτήματος, στο ΜΣΜ. Η απόφαση ωστόσο, ποτέ δεν εκτελέστηκε αυτούσια, εις
βάρος του ΜΣΜ.
Έκτοτε, έχει σημειωθεί καίρια αύξηση της ζήτησης για φοίτηση στο ΜΣΜ, με συνακόλουθη
την αύξηση του αριθμού τμημάτων ανά τάξη. Στο υφιστάμενο συγκρότημα, το 5ο Γυμνάσιο

καταλαμβάνει το 85% των αιθουσών διδασκαλίας ενώ το ΜΣΜ μόνο το 15%. Το ΜΣΜ
προσπαθεί να καλύψει τις λοιπές λειτουργικές του ανάγκες σε αίθουσες, μέσω χρήσης
προκατασκευασμένων λυόμενων οικίσκων που τοποθετήθηκαν με μέριμνα του Δήμου,
βοηθητικών χώρων και λοιπών «πυροσβεστικών» ενεργειών. Αποτέλεσμα αυτού είναι το
Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο να συρρικνώνεται, αν δεν στραγγαλίζεται, σε ένα μικρό
τμήμα του σχολικού συγκροτήματος της Χρυσομαλλούσας, προς όφελος ενός γενικού
γυμνασίου.

Όμως, το προεδρικό διάταγμα 79/2017 (το οποίο εφαρμόζεται αναλογικώς και για τα
σχολεία Δ/θμιας εκπαίδευσης), ξεκάθαρα προβλέπει για τα συστεγαζόμενα σχολεία ότι:
«Προνομιακή λειτουργία κάποιου από τα συστεγαζόμενα σχολεία σε καμιά περίπτωση δεν
επιτρέπεται. Τα συστεγαζόμενα σχολεία λειτουργούν με τις ίδιες συνθήκες ωραρίου
εργασίας, χρήσης γραφείων, αιθουσών, λοιπών χώρων και παίρνονται τα μέτρα εκείνα
που εξασφαλίζουν την ισοτιμία των σχολείων» ενώ επίσης τονίζεται ότι «επιπλέον
λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα, με τα οποία εξασφαλίζονται οι ίδιες συνθήκες
διδασκαλίας στους μαθητές αλλά και οι ίδιες εργασιακές συνθήκες για τους
εκπαιδευτικούς».
Ωστόσο, αν και το πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ έχει λήξει από το 2000, το 5ο Γυμνάσιο εξακολουθεί
να το εφαρμόζει εις βάρος της λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου, με την ανοχή των
αρμοδίων αρχών. Γιατί εις βάρος; Διότι, αφενός οι αρμόδιες αρχές όφειλαν να είχαν
μεριμνήσει ώστε το 5ο Γυμνάσιο να λειτουργεί με πολύ λιγότερες αίθουσες σε σχέση με
αυτές που καταλαμβάνει, αφετέρου δε, πολλές από αυτές τις αίθουσες μένουν
αχρησιμοποίητες/κενές (κλειδωμένες) αρκετές ώρες την εβδομάδα, δίχως να παρέχεται η
δυνατότητα στο ΜΣΜ να τις χρησιμοποιήσει. Οι δε απαιτήσεις υποδομής ενός
οποιουδήποτε Μουσικού Σχολείου, είναι πολύ μεγαλύτερες και συνθετότερες από ένα
οποιοδήποτε γενικό γυμνάσιο ή λύκειο λόγω: Διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος,
απαίτησης πολλών και ειδικών αιθουσών για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων (ατομικά
μαθήματα και μουσικά σύνολα), και απαίτησης αίθουσας σίτισης και λοιπών χώρων που
είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του ΜΣΜ (όπως αίθουσες φύλαξης μουσικών
οργάνων και λοιπού εξοπλισμού).
Για τους παραπάνω λόγους, ως Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του
Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, αιτηθήκαμε προς τον Δήμο Μυτιλήνης την ΑΜΕΣΗ
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ στο υπάρχον σχολικό συγκρότημα ξεκινώντας από το

σχολικό έτος 2020-2021, ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και για
τα 2 συστεγαζόμενα σχολεία.
Όμως, δεδομένου ότι:
 θα εξακολουθήσει να υπάρχει συστέγαση, άρα και μια σχετική όχληση από τη
λειτουργία δύο διαφορετικού τύπου σχολείων
 ο Δήμος Μυτιλήνης δεν ολοκλήρωσε, ως όφειλε, την διαδικασία αγοράς οικοπέδου
για την ανέγερση σχολικού κτιρίου αποκλειστικά για το Μουσικό Σχολείο,
 ο προσφερόμενος χώρος σε τμήμα του ΟΑΕΔ στην Παναγιούδα είναι στο σύνολό
του μικρότερος σε τετραγωνικά από τα ήδη χρησιμοποιούμενα από το ΜΣΜ στο
συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας, και πέραν τούτου ακατάλληλος, όπως τεκμηριώνουμε
τόσο στο υπόμνημά μας στο ΣτΕ, όσο και σε σχετικό Δελτίο Τύπου μας
ως Σύλλογος αιτηθήκαμε προς τον Δήμο Μυτιλήνης την μεταστέγαση του 5ου Γυμνασίου
σε άλλο σχολικό συγκρότημα, προκειμένου σε αυτό της Χρυσομαλλούσας να παραμείνει
και να λειτουργεί κατά αποκλειστικότητα το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης (Γυμνάσιο και
Λύκειο). Στην αίτησή μας συμπεριλαμβάνουμε και την πρόταση το 5ο γυμνάσιο να
μεταστεγαστεί στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας (700 μέτρα πιο ανατολικά) όπου
ήδη βρίσκεται και το 5ο Λύκειο, η οποία όμως για να είναι εφικτή θα πρέπει οι Διοικητικές
Υπηρεσίες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης να φύγουν από το συγκρότημα της Ακαδημίας
και να μετεγκατασταθούν αλλού. Σημειωτέον δε, η μετεγκατάσταση αυτής της υπηρεσίας
πρέπει ούτως ή άλλως να γίνει άμεσα διότι δεν προβλέπεται η στέγασή της σε σχολικό
κτίριο ούτε από την νομοθεσία, ούτε και από την άδεια οικοδομής του σχολικού
συγκροτήματος της Ακαδημίας, και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι αποτελεί κακή
διαχείριση του σχολικού κτιριακού αποθέματος του Δήμου εις βάρος υφιστάμενων
σχολείων.

Τα ανωτέρω δύο αιτήματα κατατέθηκαν πλήρως τεκμηριωμένα στον Δήμο Μυτιλήνης ως
αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 του Νόμου 3852/2010 χωρίς καμία
ανταπόκριση από μέρους του, αλλά ούτε και έγγραφη απάντηση σχετικά. Κατόπιν της
έναρξης της σχολικής χρονιάς και με αφορμή την πανδημία του Covid-19 και της σχετικής
οδηγίας του ΕΟΔΥ προς την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επαναιτηθήκαμε στον Δήμο
Μυτιλήνης την ορθολογικότερη ανακατανομή των αιθουσών διδασκαλίας, προτείνοντας
συγκεκριμένη και ανέξοδη λύση, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες διδασκαλίας
των μαθητών, χωρίς να θίξει τις αντίστοιχες και κατά πολύ καλύτερες συνθήκες του συστεγαζόμενου σχολείου. Και πάλι, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, δεν έχει
υπάρξει ανταπόκριση από τον Δήμο Μυτιλήνης προκειμένου να αρθεί η κατάφορη αδικία
για τους μαθητές του ΜΣΜ, αλλά και οι συνθήκες αυτές με τις οποίες διακυβεύεται η υγεία
των μαθητών και καθηγητών του.

Το γεγονός που παρατείνει ως δικαιολογία ο Δήμος για
την μη ανταπόκρισή του στα δίκαια και νόμιμα αιτήματά μας είναι ότι το ΜΣΜ πρόκειται να
μεταστεγαστεί στα ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην Παναγιούδα Λέσβου.
Για την εν λόγω μεταστέγαση, ο Δήμος Μυτιλήνης εδώ και περίπου ένα χρόνο ξεκίνησε
επαφές με τον ΟΑΕΔ με την διαμεσολάβηση βουλευτή του Ν. Λέσβου, όπου και με την με
αρ. πρωτ. 46020/Δ2 5629/18.10.2019 απόφαση παραχωρήθηκε στον Δήμο Μυτιλήνης
κτίριο ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ. Κατά της πράξης αυτής ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ
επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθ. 1012/2020 απόφαση. Σύμφωνα με αυτή έγινε δεκτή η
εγκυρότητα της πράξης παραχώρησης, παρατηρώντας ωστόσο ότι προκειμένου το κτίριο
να χρησιμοποιηθεί ως διδακτήριο, θα πρέπει να ελεγχθεί από Επιτροπή καταλληλότητας η
τήρηση των προϋποθέσεων της υπ΄αριθ. 37237/ΣΤ1/2-4-2007 ΥΑ. Ύστερα από την
συγκρότηση της επιτροπής αυτής, εξεδόθηκε το σχετικό πρακτικό καταλληλότητας στις
06.08.2020.

Για το εν λόγω πρακτικό καταλληλότητας, ο Σύλλογός μας κατέθεσε στις 29.09.2020
σχετική ένσταση στον Πρόεδρο της ανωτέρω επιτροπής προκειμένου αυτό να ανακληθεί
διότι, μεταξύ άλλων, είναι αόριστη, εξετάζει μερικώς τα κριτήρια της ΥΑ 37237/ΣΤ1/2-4-
2007 και δεν λαμβάνει υπόψη το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα της αντίστοιχης
σχολικής βαθμίδας.
Συγκεκριμένα, η επιτροπή όφειλε να βασιστεί στο εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του
μουσικού γυμνασίου λυκείου Μυτιλήνης. Το τελευταίο συντάχθηκε το έτος 2004,
λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό, της περιόδου εκείνης (ΑΠ 126021/ΣΤ1-8/11/2004).
Σύμφωνα με αυτό, η συνολική επιφάνεια καθορίζεται στα 2.700 τμ και αναλύεται στους
ελάχιστους απαιτούμενους χώρους για τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου
Μυτιλήνης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αύλειος χώρος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι
το με ΑΠ 34378/1.3.2018 έγγραφο του Τμήματος Μελετών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
κτηριακής & υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠΕΘ προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Π & Δ
Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, αναφέρει ότι «τα μουσικά σχολεία έχουν μεγαλύτερες κτιριακές
ανάγκες από τις μονάδες γενικής παιδείας και κατά συνέπεια το μέγεθός τους είναι αρκετά
μεγαλύτερο. Για παράδειγμα για Μουσικό Σχολείο 240 μαθητών έχει δοθεί κτιριολογικό
πρόγραμμα 4.860 τμ και για Μουσικό Σχολείο 150 μαθητών 4.150 τμ.

Σε αυτό θα πρέπει

να ληφθεί υπόψη και ο απαραίτητος αύλειος χώρος». Επισημαίνεται, ότι ο πρόεδρος της
επιτροπής καταλληλότητας και πρώην διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.
Λέσβου κ Καπιωτάς, στο πλαίσιο ενεργειών του για εξεύρεση χώρου για την προσωρινή
μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, είχε αποστείλει επιστολή προς τον Δήμο
Μυτιλήνης (ΑΠ 7830-16-9-2019), προκειμένου να παραχωρηθεί χώρος στις εγκαταστάσεις
του ΟΑΕΔ. Στη συγκεκριμένη επιστολή, ενώ ανέφερε ότι η εισήγησή του βασίζεται στο
εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του 2004, ωστόσο αυθαίρετα εντελώς, όρισε ότι οι
ανάγκες σε χώρους είναι 1.550 τμ, χωρίς τον αύλειο χώρο. Η Επιτροπή καταλληλότητας με
το από 6/8/2020 πρακτικό, έκρινε ότι ο χώρος που παραχωρήθηκε στο Δήμο Μυτιλήνης,
συνολικής επιφάνειας περίπου 900 τμ, είναι κατάλληλος. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την
τεχνική έκθεση της κ. Κακλαμάνη επί της κατόψεως του κτιρίου, η ωφέλιμη επιφάνεια του
χώρου που παραχωρείται από τον ΟΑΕΔ προσεγγίζει τα 600 τμ., εμβαδό κατά πολύ
μικρότερο από τα 970 τμ ωφέλιμου χώρου που χρησιμοποιεί ήδη το ΜΣΜ στο σχολικό
συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας. Συνεπώς, ο ισχυρισμός ότι η περίπτωση της
προσωρινής χρήσης του ΟΑΕΔ για να μετεγκατασταθεί το ΜΣΜ είναι καλύτερη από την
υφιστάμενη στο σχολικό κτίριο της Χρυσομαλλούσας, δεν ευσταθεί, γεγονός που
δικαιολογεί την προσφυγή του Συλλόγου μας.»

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως πρόκειται για ένα χρονίζον πρόβλημα που
ταλανίζει εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν για την άμεση επίλυση του
προβλήματος με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των
γονέων του ΜΣΜ;
2. Ποιες λύσεις εξετάζονται από τα συναρμόδια Υπουργεία;
3. Πότε αναμένεται να λυθεί το πρόβλημα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει με τον
βέλτιστο τρόπο το ΜΣΜ;

Η ερωτώσα