Search

Το «Ηφαίστειο Ανεμώτιας»…με Όραμα για τη Δυτική Λέσβο!

 

Η Κοιν.Σ.Επ. «Ηφαίστειο Ανεμώτιας», ξεκίνησε τη λειτουργία της στο χωριό Ανεμώτια του Δήμου Δυτικής Λέσβου το φθινόπωρο του 2017, όταν μία ομάδα νέων ανθρώπων αυτό-οργανώθηκε αναλαμβάνοντας συλλογικά τη διαχείριση των αμπελοοινικών προϊόντων της.

Το «Ηφαίστειο Ανεμώτιας» είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, η οποία, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοποιείται στην παραγωγή, μεταποίηση και πώληση τοπικών προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών για την προαγωγή της αειφορίας του περιβάλλοντος, την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη συμβολή στην κοινωνική και οικονομική ισότητα και την προστασία και ανάπτυξη των κοινών αγαθών.

Με γνώμονα τη συλλογική ωφέλεια και την κοινωνική αλληλεγγύη, οι δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. εστιάζουν πρωτίστως στην τοπική αγροτική κοινωνία και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Βασική συνιστώσα αποτελεί η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση, που στοχεύει στην αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, την παραγωγή προϊόντων ποιότητας και εντέλει τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας στην αγροτική περιοχή της Δυτικής Λέσβου.

Βασικός καταστατικός σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η επιδίωξη συλλογικού οφέλους μέσω της δημιουργίας θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητές της εξειδικεύονται στην παραγωγή και μεταποίηση του τοπικού αγροτικού προϊόντος του σταφυλιού, στην αειφόρο γεωργία, στο δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο και στον εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.

 

Το «Ηφαίστειο Ανεμώτιας» είναι ένα συλλογικό εγχείρημα που στοχεύει να αποτελέσει βασικό καταλύτη για την αειφόρο ανάπτυξη της γενικότερης γεωγραφικής περιοχής του Δήμου Δυτικής Λέσβου αλλά και να συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση του νησιού. Η επίτευξη αυτού του οράματος, θα γίνει μέσω της πολύμορφης ανάδειξης και αξιοποίησης του μοναδικού στο είδος του, παραγωγικού πόρου της περιοχής, που είναι ο αμπελώνας της Ανεμώτιας.

Η Κοιν.Σ.Επ. λειτουργεί αυτόνομη οινοποιητική μονάδα σε παραγωγικές εγκαταστάσεις πλησίον της περιοχής των αμπελώνων, όπου παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται λευκά, ροζέ και κόκκινα ΠΓΕ και Ποικιλιακά κρασιά υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, διαθέτει διήμερο αποσταγματοποιείο όπου αποστάζει τα στέμφυλα του οινοποιείου, εμπορεύεται το παραγόμενο τσίπουρο και παρέχει υπηρεσίες απόσταξης σε τρίτους.

Η Κοιν.Σ.Επ. στην αμπελουργική περιοχή της κοινότητας Ανεμώτιας Λέσβου, όπου εδρεύει, καλλιεργεί με αγρο-οικολογικές μεθόδους σε ηφαιστειογενές έδαφος περίπου 20 στρέμματα άνυδρων αμπελώνων με τις τοπικές οινοποιίσιμες ποικιλίες Καλλονιάτικο, Φωκιανό, Μανδηλαριά, Μαύρο Μοσχάτο, Σαββατιανό, Αθήρι, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά και τις βρώσιμες Ροζακί και Κάρντιναλ, ενώ προγραμματίζει σύντομα τη φύτευση και καλλιέργεια άλλων τόσων στρεμμάτων.

Από τις αρχές του 2021, η Κοιν.Σ.Επ. υλοποιεί το Project «Δημιουργία Συνεταιριστικού Οινοποιείου στην Ανεμώτια Λέσβου», που εντάσσεται σε χρηματοδοτικό μέτρο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΛΕΣΒΟΥ και τη «Δράση υποκατάστασης της χημικής καταπολέμησης των εντομολογικών εχθρών – στόχων (ευδεμίδα για αμπέλι) από τη χρήση φερομονών (μέθοδος ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», που εντάσσεται σε χρηματοδοτικό μέτρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, η Κοιν.Σ.Επ. έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη συνεργασιών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας. Στο πλαίσιο αυτό έχει υπογράψει Συμφωνητικό Συνεργασίας με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για να συμπράξουν οι δύο φορείς στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υποβαθμισμένου εδάφους μέσω μετασχηματισμού του σε βιολογικό αμπελώνα για τη διάσωση γηγενών ποικιλιών», ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2020».

 

Η υλοποίηση της υπόψη προγραμματικής σύμβασης θα επιφέρει σημαντικά  περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Λέσβου, όπως:

–           Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

–           Αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων

–           Διατήρηση της βιοποικιλότητας

–           Αποκατάσταση λειτουργίας των αγρο – οικοσυστημάτων

–           Δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας

–           Υποστήριξη ειδικών ομάδων, όπως μακροχρόνια ανέργων κλπ

–           Εκπαίδευση και αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού

–           Ενίσχυση της συμμετοχικότητας του ανθρώπου, καλλιεργητή ή / και ιδιοκτήτη γης και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας

–           Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας

–           Διαμόρφωση της «τοπικής ταυτότητας» από στοιχεία κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά και οικονομικά.

Επιπρόσθετα, η Κοιν.Σ.Επ. συμμετέχει ενεργά σε δράσεις ενδυνάμωσης της συνεργατικότητας, ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης όπως στο φεστιβάλ πολιτιστικών εκδηλώσεων των «Γιορτών Αμπελουργίας», που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από τον Σύλλογο Αμπελουργών Ανεμώτιας Λέσβου  «ο Κάμπος» και συνδέονται χρονικά και θεματικά με τη διαδικασία του τρύγου, της χωρικής οινοποίησης και απόσταξης.

Πέραν των ανωτέρω, η Κοιν.Σ.Επ. προσπαθεί να επιδράσει θετικά στο κοινωνικό περιβάλλον μέσω διάφορων παράλληλων δραστηριοτήτων της. Στις εγκαταστάσεις της υφίσταται χώρος συναντήσεων, όπου ετησίως πραγματοποιεί πλήθος ανοιχτών εκδηλώσεων / συζητήσεων σε θέματα κοινωνικής, αλληλέγγυας οικονομίας και συνεργατισμού, με στόχο να χτίσει άμεσες και σταθερές σχέσεις επικοινωνίας με το κοινό.

Εν κατακλείδι, από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της προσπάθειας του, μπορούμε να πούμε ότι το «Ηφαίστειο Ανεμώτιας» αποτελεί κομμάτι, έστω και μικροσκοπικό, ενός ανερχόμενου κινήματος που δουλεύει καθημερινά για να μετασχηματίσει αυτόν τον κόσμο σε πιο όμορφο και δίκαιο…