Search

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  7-12 Σεπτεμβρίου σε Μυτιλήνη και Σίγρι 

Μία καλοκαιρινή μαθησιακή εμπειρία στα νησιά του Αιγαίου!

Μαθαίνουμε αλληλεπιδρώντας, σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, και κερδίζουμε μονάδες ECTS!

Το Διεθνές Θερινό Σχολείο Training in Landscape Character Assessment Methods and Tools είναι μια σημαντική ευκαιρία για νέους επιστήμονες και το ανθρώπινο δυναμικό φορέων λήψης αποφάσεων, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στη  Μεθοδολογία Εκτίμησης Τοπίου (L.C.A.), η οποία αποτελεί εργαλείο προστασίας και διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν και  θα εξασκηθούν από ερευνητικό ακαδημαϊκό προσωπικό και εμπειρογνώμονες (από Λίβανο, Αγγλία, Κύπρο και Ιορδανία), διεθνώς  αναγνωρισμένους σε θέματα ανάλυσης, αξιολόγησης και χαρτογράφησης τοπίου, μοντέλων αξιολόγησης κινδύνου και πρακτικών συμμετοχικής διαχείρισης και διακυβέρνησης του τοπίου ως δημόσιου αγαθού. 

Το Θερινό Σχολείο διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Θεανώ Σ. Τερκενλή, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και επιτεύγματα του ερευνητικού έργου MEDSCAPES (ΙΙ-Β/2.1/0292), Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ENPI CBCMED, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 10% από Εθνική Συμμετοχή (http://enpi-medscapes.org/index.php/en/)

 Το διεθνές Θερινό Σχολείου θα πραγματοποιηθεί από τις  7-12 Σεπτεμβρίου 2015 στη Μυτιλήνη και στο Σίγρι και αφορά  Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες, Εκπαιδευτικούς, καθώς και επαγγελματίες με συναφές αντικείμενο εργασίας όπως Γεωγράφους, Χωροτάκτες, Αγροτικούς Κοινωνιολόγους, Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Τοπίου, Γεωπόνους, Δασολόγους, Αρχαιολόγους κλπ., και Δημόσιους Υπάλληλους Λειτουργούς που ασχολούνται με το αντικείμενο. Σχετική εμπειρία και εκπαίδευση επάνω στην ανάλυση και στον σχεδιασμό του τοπίου, καθώς και βασικές γνώσεις GIS, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή των υποψηφίων.

Το Θερινό Σχολείο διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις15 Ιουνίου 2015.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τους διδάσκοντες, τα δίδακτρα, υποτροφίες, ECTS κλπ. μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του TraininginLandscapeCharacterAssessmentMethodsandTools:https://lcamt2015.pns.aegean.gr/

Ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε στo e-mail : lcamt2015@aegean

 Τα χαρακτηριστικά των Θερινών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα ‘Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για νέους και ώριμους επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο, που τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε state-of-the-art ερευνητικές δραστηριότητες και  να ανταλλάξουν καινοτόμες ιδέες και μεθόδους, ενώ ταυτόχρονα θα εξερευνούν τα υπέροχα νησιά του Αιγαίου. Ταυτόχρονα, είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ένα Πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στη διεθνή ακαδημαϊκή έρευνα, προκειμένου να αναδείξει και να προβάλει περαιτέρω  την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη στήριξη της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.

Η ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ότι προσφέρει ένα μοναδικό δίκτυο “ακαδημαϊκών νησίδων εκπαίδευσης και έρευνας” στο πλαίσιο ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού ιδρύματος. Αναπτυσσόμενο σε έξι (6) πανέμορφα νησιά στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει επιτυχημένα ανατρέψει τις επικρατούσες αντιλήψεις περί ακαδημαϊκής ζωής στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά στην ακαδημαϊκή εκπαιδευτική προσέγγιση όσο και από την άποψη της οργανωτικής δομής. Τα αποτελέσματα αυτής της πρόκλησης έχουν επιφέρει θεαματικά ακαδημαϊκά επιτεύγματα και ταχεία ανάπτυξη και αναγνώριση του Πανεπιστημίου του Αιγαίου ως έναν από τους  σημαντικότερους ακαδημαϊκούς θεσμούς στην Ελληνική επικράτεια.

Τα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, συμπεριλαμβάνουν ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα οποία λειτουργούν συνήθως στην Αγγλική γλώσσα, σε επίπεδο προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου, στους τομείς των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Θετικών επιστημών καθώς και στους τομείς των Επιστημών της Διοίκησης και του Περιβάλλοντος.