Τέλος στο παράνομο κυνήγι βάζει το Δασαρχείο

Συντάκτης: Μοιραστείτε το:

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου καθιστά γνωστό ότι, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δεύτερο – Αρ. Φύλλου 4333), η υπ’ αριθ. 92776/29-12-2016 απόφαση του Γεν. Γρ. Α.Δ.Αι. με αριθ. Δ.Α.Δ 5/2016 (ΑΔΑ ΩΗ5ΗΟΡ1Ι-9ΩΩ), περί απαγόρευσης θήρας, στις περιπτώσεις επικράτησης δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις και παγετός παρατεταμένης διάρκειας ή έντασης) στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Λέσβου.

Σε εφαρμογή της παραπάνω απόφασης και επειδή τις τελευταίες ημέρες επικράτησε παγετός και οι χιονοπτώσεις κάλυψαν σχεδόν όλη την έκταση των νησιών του νομού μας, μέχρις άρσης αυτών των συνθηκών απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος από 10-01-2017 μέχρι νεωτέρας.

«Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στα όρια του Νομού Λέσβου για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017.».

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητάς μας (όρια Ν. Λέσβου) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017, όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι και ιδιαίτερα διά παρακολουθήσεως των ιχνών επί του χιονιού και σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων και παγετού μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 και των υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/τ.Β ́/1985) και 37338/1807/Ε103/1-9-2010) (Φ.Ε.Κ. 1495/τ.Β ́/2010 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν σήμερα.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ., των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας μέλη των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.

Προηγουμενο αρθρο

Χάλικας: Το χωριό «φάντασμα» της βόρειας Λέσβου

Επομενο αρθρο

Τα Μουσεία της Λέσβου ενώνουν τις δυνάμεις τους