Search

Συστήματα τοιχοποιίας με τσιμεντοσανίδες.

 

Τα επιτεύγματα της τεχνολογικής παραγωγής υλικών ξηράς δόμησης έχουν θέσει νέα δεδομένα στις μεθόδους σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων ανά τον κόσμο. Σημαντικό τμήμα των νέων αυτών υλικών αποτελούν οι τσιμεντοσανίδες, οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως μέσο πλήρωσης εξωτερικής τοιχοποιΐας.

Τα συστήματα τσιμεντοσανίδων εξωτερικής τοιχοποιΐας εφαρμόζονται με επιτυχία σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέταλλο ή ξύλο. Η εφαρμογή τους είναι δυνατή σε κάθε τύπο κτιρίου, παλαιού ή νέου, όπως κύριες ή εξοχικές κατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, βιομηχανικά κτήρια κ.λπ. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα καθιστούν πρώτα στις προτιμήσεις των σύγχρονων κατασκευαστών, και για το λόγο αυτό παρατηρούμε γύρω μας ολοένα και περισσότερες εφαρμογές τους.

Χαμηλό βάρος
Μια εξωτερική τοιχοποιία με τσιμεντοσανίδες, ζυγίζει περίπου 85% λιγότερο από ό,τι μια συμβατική εξωτερική τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται, εκτός από τη σημαντική μείωση των καταπονήσεων του στατικού φορέα του κτιρίου, την αισθητή βελτίωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς των τοίχων πλήρωσης (αποφυγή κατάρρευσης).

Οικονομία και ταχύτητα
Η τυποποίηση της κατασκευαστικής μεθόδου και οι μεγάλες διαστάσεις των επιμέρους δομικών στοιχείων μειώνουν στο μισό τον χρόνο κατασκευής, σε σύγκριση με τις συμβατικές τοιχοποιίες πλήρωσης, υποδιπλασιάζοντας παράλληλα και το εργατικό κόστος. Επιπλέον, διευκολύνονται ασύγκριτα και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις που απαιτούνται (ηλεκτρικές, υδραυλικές κ.λπ.), προσφέροντας επιπρόσθετα οικονομικά οφέλη.

Περιγραφή
Τα συστήματα εξωτερικής τοιχοποιΐας με τσιμεντοσανίδες είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες εξωτερικής τοιχοποιίας πλήρωσης, ανεξαρτήτως του είδους τους στατικού φορέα του κτιρίου (οπλισμένο σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο).
Πολύ απλά, το σύστημα εξωτερικής τοιχοποιΐας αποτελείται από ένα μεταλλικό σκελετό με λίγο βάρος, που εξωτερικά επενδύεται με τσιμεντοσανίδες, https://topikos.gr/category/%CE%B3%CF%8D%CF%88%CE%B9%CE%BD%CE%B1/ενώ από την μέσα πλευρά με γυψοσανίδες.
Επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, το εξωτερικό κέλυφος ενός κτιρίου βρίσκεται εκτεθειμένο σε δυσμενές περιβάλλον, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγανότητα του συστήματος, καθώς και στην αντοχή του στις διαβρωτικές δράσεις των εξωτερικών συνθηκών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απροβλημάτιστη συμπεριφορά του σε βάθος χρόνου.

Σκελετός
Για την κατασκευή τον σκελετού χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένα μεταλλικά προφίλ, οι ορθοστάτες, πάνω στους οποίους τοποθετούνται οι τσιμεντοσανίδες με βίδες κεραμικής προστασίας. Οι ορθοστάτες θα πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστες αξονικές αποστάσεις των 400mm. Η επιλογή της κατάλληλης διατομής θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραμόρφωση του σκελετού δεν θα υπερβαίνει το L/360, ανάλογα με το ύψος της τοιχοποιίας.

Διαπνέουσα μεμβράνη
Μετά την κατασκευή του, η εξωτερική πλευρά του μεταλλικού σκελετού καλύπτεται με ειδική διαπνέουσα μεμβράνη. Η μεμβράνη πρέπει να τοποθετείται οριζόντια στον μεταλλικό σκελετό (με τις πτυχώσεις κατακόρυφα), από κάτω προς τα πάνω, και όπου απαιτείται πρέπει να γίνεται επικάλυψη της μεμβράνης κατά 15-20cm. Σκοπός της είναι η στεγανότητα της τοιχοποιίας αλλά και η προστασία του μεταλλικού σκελετού από ένα διαβρωτικό περιβάλλον.

Ανοίγματα κουφωμάτων
Η διείσδυση νερού στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων λόγω κακών στεγανώσεων των συναρμογών στις πόρτες και τα παράθυρα είναι πολύ συνηθισμένη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί η δέουσα σημασία κατά την κατασκευή ώστε να αποφευχθεί αυτή η πιθανότητα. Είναι επίσης σημαντικό να αποφεύγονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες που παγιδεύουν το νερό.

Αρμολόγηση
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δημιουργούνται αρμοί διαστολής, όπου υπάρχουν σημαντικές ασυνέχειες του κτιρίου, ή όπου υπάρχουν διαφορετικά υλικά υποβάθρου ή φινιρίσματος. Ως γενικός κανόνας προτείνεται να προβλέπονται αρμοί διαστολής το πολύ ανά 6 m, οριζόντια και κατακόρυφα. Σε περιπτώσεις διασταύρωσης κατακόρυφων με οριζόντιους αρμούς διαστολής, οι κατακόρυφοι πρέπει να είναι ενιαίοι και οι οριζόντιοι να διακόπτονται. Οι αρμοί πρέπει να κατασκευασθούν έτσι, ώστε να αποτελούν το ανθεκτικότερο τμήμα της κατασκευής. Τόσο η αρμολόγηση, όσο και το επόμενο στάδιο (αυτό του βασικού επιχρίσματος) γίνονται με χρήση τον ίδιου υλικού, του πρόσμικτου βασικού επιχρίσματος. Πρόκειται για ένα μείγμα ακρυλικών και αδρανών που αναμιγνύεται σε ίσους όγκους με τσιμέντο. Η ανάμειξη του μείγματος γίνεται με αναδευτήρα, χωρίς την προσθήκη νερού ή οποιουδήποτε άλλου υγρού ή στερεού πρόσμικτου. Οι αρμοί γεμίζονται με το έτοιμο μείγμα, ενισχύονται αμέσως με ειδική αντιαλκαλική υαλοταινία και επιπεδώνονται.

Βασικό επίχρισμα
Το βασικό επίχρισμα αποτελεί κύριο συστατικό για την αισθητική, την αντοχή και την αδιαβροχοποίηση του συστήματος. Η εφαρμογή του πρέπει να γίνει μετά το στέγνωμα των αρμών, συνήθως την επόμενη ημέρα. Το μείγμα απλώνεται στην επιφάνεια της τσιμεντοσανίδας με οδοντωτή σπάτουλα 6 επί 6 mm. Στο ακόμη νωπό επίχρισμα τοποθετείται σε όλη την επιφάνεια ειδικό αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα ενίσχυσης. Στη συνέχεια το πλέγμα επιπεδώνεται με φαρδιά σπάτουλα, έτσι ώστε να εγκιβωτισθεί πλήρως. Το πλέγμα πρέπει να επικαλύπτεται στις ενώσεις του κατά 5 cm τουλάχιστον και το «καρέ» του δεν πρέπει να είναι εμφανές μετά το τελος της εφαρμογής.

Περιορισμοί εφαρμογής
Οι εργασίες αρμολόγησης, εφαρμογής βασικού επιχρίσματος, της τοποθέτησης του πλέγματος ενίσχυσης κ.λπ., δεν πρέπει να γίνονται σε θερμοκρασίες κάτω των 4°C, ούτε σε υπόβαθρο υγρό, παγωμένο ή με παγετό. Μετά τις εργασίες αυτές, οι επιφάνειες πρέπει να προστατευθούν αποτελεσματικά από βροχή, υγρασία και θερμοκρασίες μικρότερες από 4°C. Ατμοσφαιρικές συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και χαμηλής υγρασίας ενδέχεται να μειώσουν το χρόνο εργασιμότητας των τσιμεντοειδών κονιαμάτων. Σε τέτοιες συνθήκες η διαβροχή του υποβάθρου μπορεί να βελτιώσει την εργασιμότητα.
Στη συνέχεια η επιφάνεια μπορεί να βαφτεί κανονικά, αφού προηγουμένως ασταρωθεί, δίνοντας στο τέλος ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα το οποίο αποδεικνύει έμπρακτα τα σημεία υπεροχής των συστημάτων τσιμεντοσανιδων, έναντι τον συμβατικού τρόπου δόμησης.
Όταν η εξωτερική θερμοκρασία του κτιρίου διαφέρει σημαντικά από αυτή που επικρατεί στο εσωτερικό του, υπάρχει το ενδεχόμενο αερόφερτη σκόνη να συγκεντρώνεται στις ψυχρότερες περιοχές της εξωτερικής τοιχοποιίας, ειδικά στις περιοχές του σκελετού ή των συνδέσεων. Αυτή η τοπική σκίαση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που δεν οφείλεται σε αστοχία του συστήματος. Πρέπει επίσης τυχόν σκαλωσιές να απομακρύνονται αμέσως μετά την εφαρμογή του χρώματος, ή του διακοσμητικού επιχρίσματος, έτσι ώστε να μην συντελέσουν σε ανεπιθύμητες σκιάσεις από ανομοιόμορφο στέγνωμα του χρωματισμού.