“Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου” και στη Μυτιλήνη- Στις 6 Ιουλίου η πρώτη «διερευνητική» ημερίδα στην πόλη

Συντάκτης: Μοιραστείτε το:

Φωτογραφία: Νίκος Μάρας

Στην προκήρυξη της δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», με τη φιλοσοφία του «Συνεργαζόμαστε – Αναβαθμιζόμαστε – Αποκτούμε Ταυτότητα», προχώρησε η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Η καινοτομική δράση στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές, ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων ή και Επιμελητηρίων, προκειμένου αυτοί να υποβάλλουν τις προτάσεις τους με τα παρακάτω σχήματα-συμπράξεις :

1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος) ή υπό προϋποθέσεις,

2: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος)

Κάθε σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Στις 6 Ιουλίου η πρώτη προσέγγιση

Ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης σε συνεργασία με το Δήμο Λέσβου διοργανώνει την Τετάρτη 11 Ιουλίου και στις 18:00, στην αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης» στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου Λέσβου, ανοικτή συνάντηση-ημερίδα με θέμα: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» και προσκαλεί τον εμπορικό κόσμο να συμμετάσχει.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί αναλυτικά η δράση, η οποία στοχεύει στην υλοποίηση ενός συνόλου παρεμβάσεων σε εμπορικές περιοχές, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής. Η δράση περιλαμβάνει χρηματοδότηση- επιδότηση για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Για τους λόγους αυτούς, όπως τονίζεται στην πρόσκληση, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων των εμπόρων για να συζητηθούν λεπτομέρειες και να εκτιμηθεί το αντίστοιχο ενδιαφέρον, προκειμένου να κατατεθεί πρόταση στο πρόγραμμα.

Όπως είπε στα «Π» ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης Παναγιώτης Παπαρίσβας, το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις μικρές επιχειρήσεις να αναβαθμιστούν έναντι των μεγάλων εμπορικών κέντρων.

«Η τοπική αγορά της Μυτιλήνης έχει σαφώς ανάγκη από αναβάθμιση και η δράση αυτή από τη στιγμή που είναι επιδοτούμενη, προσφέρει στις μικρές, τοπικές επιχειρήσεις μια πρώτης τάξεως ευκαιρία γι’αυτό.

Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι ανοίγει η δράση σκεφτήκαμε ότι μαζί με το Δήμο πρέπει να δράσουμε και να μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Βέβαια υπάρχουν προδιαγραφές και υποχρεώσεις από πλευράς αυτών που θα ενταχθούν, όμως επειδή ευκαιρίες ανάπτυξης με τέτοιες ευνοϊκές συνθήκες δεν υπάρχουν πολλές, καλούμε τα μέλη μας να δηλώσουν συμμετοχή για να μπορέσουμε να ενταχθούμε».

Πως θα υλοποιηθεί

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ενίσχυση ανέρχεται στο 100%.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αφορά στο κομμάτι του Δήμου ως μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό ως 1.500.000 ευρώ και ως μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό του Εμπορικού Συλλόγου /Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Όροι κα προϋποθέσεις

Κάθε σχήμα υποβάλει μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης για μια και μοναδική περιοχή παρέμβασης, εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά και οι πέντε παρακάτω προϋποθέσεις:

Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας ενός Δήμου (στην περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή Δημοτικής Ενότητας όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ 2011 (ΦΕΚ 698/20.3.2014) : α) για την ηπειρωτική χώρα άνω των 5.000 κατοίκων και β) για τις νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 2.500 κατοίκων.

Να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400

μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών και να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους.

Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης και η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης.

Επισημαίνεται ότι στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν εμπορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την προϋπόθεση συμμετοχής των ισόγειων αυτών

εμπορικών επιχειρήσεων, λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής

εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιατρεία, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι-θέατρα, κέντρα αισθητικής), οι οποίες όμως δεν προσμετρούνται στους παραπάνω ελάχιστους περιορισμούς. κενά ισόγεια εμπορικά καταστήματα σε ποσοστό κατά μέγιστο 5% του συνολικού αριθμού των ωφελούμενων επιχειρήσεων.

Προϋποθέτει ακόμη την υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου ή Επιμελητηρίου, ενώ ο Δήμος (Δικαιούχος) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία από τις κατηγορίες «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».

Από την πλευρά του ο Εμπορικός Σύλλογος ή Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος), θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» και προαιρετικά στην κατηγορία «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής».

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα που ξεκίνησε την Παρασκευή 29 Ιουνίου θα παραμείνει ανοικτό για υποβολή προτάσεων ως τις 24 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

Προηγουμενο αρθρο

Απόφαση για λουκέτο στο ΠΙΚΠΑ από την Χριστιάνα Καλογήρου

Επομενο αρθρο

“Τυριά βουτηγμένα στο λάδι”-Νόστιμο αφιέρωμα στο ντόπιο λαδοτύρι από τον Γαστρονόμο