Search

“Αγρότης της Χρονιάς”- Βραβεία 2019

«Ο Αγρότης της Χρονιάς αποτελεί το παράδειγμα του καινοτόμου, ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς παραγωγού στη νέα εποχή»

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στη Μονεμβασιά η εκδήλωση για την απονομή των βραβείων 2019 του «Αγρότη της Χρονιάς». Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Κασίμης, ως κεντρικός ομιλητής, επεσήμανε ότι βρισκόμαστε σε μια άκρως ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει τις νομοθετικές της προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ, για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και φυσικά για τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Η χώρα μας, όπως εξήγησε ο κ. Κασίμης, υποστηρίζει τη διατήρηση του προϋπολογισμού για τη νέα ΚΑΠ στα σημερινά επίπεδα της ΕΕ-27, καθώς είναι κρίσιμο να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι μετά το 2020, προκειμένου η ΚΑΠ να συνεχίσει να υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα, την παροχή δημοσίων αγαθών αλλά και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και τις αυξημένες φιλοδοξίες της Ε.Ε. για το κλίμα και το περιβάλλον.

Ο κ. Κασίμης τόνισε ότι η διαδικασία εξωτερικής σύγκλισης δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στο ύψος των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο αλλά, όπως έχει τεθεί υπόψη της Επιτροπής, θα πρέπει να προσμετρηθούν και άλλες κρίσιμες παράμετροι, όπως οι διαφορετικές αγρονομικές και οικονομικές συνθήκες μεταξύ των κ-μ, το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το κόστος παραγωγής, οι διαφορές μεταξύ αγροτικού εισοδήματος και εισοδήματος της υπόλοιπης οικονομίας, καθώς επίσης και η ανά εκμετάλλευση ενίσχυση. Ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε ότι σε κάθε περίπτωση είμαστε αντίθετοι στην πρόταση των χωρών της Βαλτικής για πλήρη εξωτερική σύγκλιση.

Σε ό,τι αφορά στις προτάσεις της Επιτροπής για την ΚΑΠ την επόμενη προγραμματική περίοδο και τη νέα αρχιτεκτονική, ο κ. Κασίμης αναφέρθηκε στη νέα πολιτική προσέγγιση η οποία σχεδιάστηκε στη βάση μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων, με μεγαλύτερη όμως ευθύνη και λογοδοσία των κ-μ και σε μία αρχιτεκτονική που καταργεί τους δύο Πυλώνες και εισάγει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ, στο οποίο και θα συμπεριληφθούν όλες οι παρεμβάσεις, δηλαδή αυτές των άμεσων ενισχύσεων, των τομεακών και της αγροτικής ανάπτυξης. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη μιας σημαντικής διοικητικής αναδιάταξης για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της νέας πολιτικής.

Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), ο κ. Κασίμης επεσήμανε ότι στη βάση των πρώτων αποτελεσμάτων υλοποίησης των ΠΑΑ των 28 κ-μ της Ε.Ε. στο διάστημα από την έγκρισή τους μέχρι σήμερα, η χώρα μας κατάφερε να πετύχει τους στόχους του Πλαισίου Επίδοσης και θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και τους επιπλέον κοινοτικούς πόρους, ύψους 253 εκ. €, από το αποθεματικό επίδοσης που προβλέπεται από την Ε.Ε.. Αν αναλογιστεί κανείς τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες στις οποίες κάτι τέτοιο επετεύχθη και το γεγονός ότι η έγκριση του ελληνικού ΠΑΑ καθυστέρησε κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα προγράμματα των λοιπών κ-μ, αυτό αποτελεί πολύ σημαντική επιτυχία. Η χώρα μας πέτυχε τους συγκεκριμένους στόχους του ΠΑΑ με τη συμπλήρωση μόλις τριών ετών εφαρμογής του, πολύ πιο σύντομα σε σχέση με τους χρόνους που είχαν στη διάθεσή τους τα υπόλοιπα κ-μ, γεγονός που οφείλεται στους υψηλούς ρυθμούς ενεργοποίησης του Προγράμματός μας και αύξησης των πληρωμών του.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Κασίμης εξήγησε ότι με το στρατηγικό σχεδιασμό που μεθοδικά και με συνέπεια τα τελευταία τέσσερα περίπου έτη εκπονείται, επιχειρείται σταδιακά η αλλαγή του τοπίου στον αγροτικό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής νοοτροπιών και λογικών που κρατούσαν δέσμια την ανάπτυξη και την πρόοδο του πρωτογενούς τομέα και των παραγωγικών δυνάμεων, καταλήγοντας ότι ο νέος αυτός αναπτυξιακός σχεδιασμός θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη αναπροσανατολισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας στη νέα μεταμνημονιακή εποχή.