Search

Προτάσεις για μέτρα στήριξης από το Επιμελητήριο Λέσβου για τις επιχειρήσεις

 

Το Επιμελητήριο Λέσβου απέστειλε επιστολές στο Δήμο Μυτιλήνης και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, με τις προτάσεις του για μια σειρά μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.

«Η παγκόσμια οικονομία δέχεται ισχυρό πλήγμα λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα και αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες των χωρών που πλήττονται από τον ιό, όπως είναι απολύτως αναμενόμενο. Η Ελληνική Οικονομία που μέχρι πρότινος έδειχνε σημεία ανάκαμψης, αυτή τη στιγμή πλήττεται ραγδαία, γεγονός που επιβάλει την λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων.

Βέβαια όλοι συμφωνούμε ότι το δύσκολο διάστημα που έπεται θα πρέπει με ψυχραιμία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα να ακολουθήσουμε τον κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και των αρμόδιων υγειονομικών οργάνων της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας.

Όμως, οι αρνητικές επιπτώσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις είναι προ των πυλών και θα εμφανιστούν σε όλη τους την έκταση, την επόμενη μέρα, δοκιμάζοντας ανθρώπινες αντοχές, κοινωνική συνοχή και επαγγελματική δραστηριότητα.

 

Το Επιμελητήριο Λέσβου, ως φορέας έκφρασης της τοπικής επιχειρηματικότητας, υπογραμμίζει ότι το νησί της Λέσβου, έχοντας σηκώσει, την τελευταία πενταετία, το βάρος του Μεταναστευτικού – Προσφυγικού ζητήματος, από τις ροές που δέχεται το νησί,  καλείται αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει και τις ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία λόγω κορονοϊού COVID-19, οι οποίες πλήττουν τις ήδη δοκιμασθείσες επιχειρήσεις.

 

Στο πλαίσιο αυτό, και για την βοήθεια και στήριξη των πληγεισών ΜμΕ, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λέσβου, προτείνει:

 • Απαλλαγή ανταποδοτικών δημοτικών τελών, που καταβάλλονται, με τους λογαριασμούς ρευματοδότησης, για όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου
 • Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων για τις επιχειρήσεις εστίασης και τα ξενοδοχεία (0,5%)
 • Απαλλαγή πληρωμής των τελών κάλυψης κοινοχρήστων χώρων για τη χρήση του 2020, και τον συμψηφισμό των ποσών αυτών, στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί.
 • Άμεση ανάκληση όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για οφειλές των  επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, προς το Δήμο.
 • Γενναία μείωση των μισθωμάτων από την μίσθωση δημοτικών ακινήτων, που πρόκειται να καταβάλουν οι επιχειρήσεις προς το Δήμο, για τους προσεχείς μήνες, όσο διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19. (Με το άρθρο 2 της  ΠΝΠ 68/20.03.20, απαλλάσσεται ο μισθωτής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο).
 • Απαλλαγή παρακρατήσεων από τον Δήμο, για τα έσοδα των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματικών για μη ληξιπρόθεσμες και ενήμερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 01.03.2020.
 • Απαλλαγή καταβολής τελών Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 • Δυνατότητα ρύθμισης σε 120 δόσεις όλων των οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δήμο και τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα αυτού με την ταυτόχρονη αναστολή κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης.
 • Άμεση εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων για οφειλές  του Δήμου προς τις επιχειρήσεις χωρίς καθυστερήσεις.»

Όσον αφορά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τα θέματα που άπτονται των καταστημάτων εστίασης (πέργκολες , τραπεζοκαθίσματα κτλ) ζητούνται:

 

 • Αναστολή οποιασδήποτε ενέργειας θίγει την λειτουργία των καταστημάτων
 • Διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων, που έχουν επιβληθεί, και εάν αυτό δεν είναι δυνατό αναστολή πληρωμής αυτών μέχρι 31-12-2020, και δυνατότητα αποπληρωμής με ευνοϊκές ρυθμίσεις των 120 δόσεων.

 

Πρώτο μέλημα όλων μας πρέπει να είναι η διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού του τόπου μας και η βασικότερη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η οικονομική επιβίωση επιχειρήσεων και εργαζομένων.

 

Τα παραπάνω μέτρα αποτελούν μια πρώτη δέσμη μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, που θα πρέπει να ληφθούν από την πλευρά των Δήμων του νησιού, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα απαιτηθούν και επιπλέον μέτρα σύμφωνα με τις ραγδαίες εξελίξεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 .