Search

Πράσινα σημεία ανακύκλωσης και στη Λέσβο

 

 

Tο θέμα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, οι οποίες είχαν λήξει τόσο για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων όσο και για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Λέσβου, έρχεται πάλι στο προσκήνιο προβληματίζοντας τη Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ.

Υπό την προεδρία του Στέφανου Αποστόλου, η Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Λέσβου (Φο.Δ.Σ.Α. Λέσβου), συνεδριάζοντας πρόσφατα και καλούμενη να επιλύσει το πρόβλημα που προέκυψε, μετά την τροπολογία στο καθεστώς αδειοδοτήσεων, προχώρησε στις απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση.

Να σημειωθεί ότι με εξαίρεση το ΣΜΑ Πέτρας, που είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένος απ’ το 2015, οι υπόλοιποι σταθμοί μεταφόρτωσης αντιμετώπισαν πρόβλημα αδειοδότησης.

Τι αλλάζει με τη νέα απόφαση

Βάση της διαμόρφωσης του νέου καθεστώτος για την ανακύκλωση, με πρωτοβουλία του αναπληρωτή ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου, εκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3250/Β/2017), που ουσιαστικά τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 171914/2013 ΚΥΑ, με θέμα τις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις» και με κυρίαρχους στόχους αφενός την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τα Πράσινα Σημεία και αφετέρου την παροχή ενός ακόμα θεσμικού εργαλείου στην τοπική αυτοδιοίκηση, που θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη διαδικασία συλλογής στην πηγή πολλών ρευμάτων αποβλήτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, η συγκεκριμένη τροποποίηση παρέχει πια τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να αναπτύξουν τη διαλογή στην πηγή, να σχεδιάσουν και να χωροθετήσουν τα λεγόμενα «Πράσινα Σημεία» και να διαχειρίζονται τα υλικά που συγκεντρώνονται σε αυτά. Επιπλέον, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι ΟΤΑ μπορούν να εμπορεύονται τα υλικά που ανακτούν από τα Πράσινα Σημεία, μειώνοντας, αντίστοιχα, τα τέλη καθαριότητας των Δήμων.

Κατά τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων για τους Δήμους, αλλά και η ένταξή τους στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που συνεπάγεται γρήγορη απορρόφηση των κονδυλίων και κατασκευή περιβαλλοντικών υποδομών σε κάθε ΟΤΑ της χώρας.

Είναι γεγονός, ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση ενισχύει την κυκλική οικονομία, αλλά και την κοινωνική οικονομία, εφόσον επιτρέπει και αξιοποιεί τη συνεργασία των ΟΤΑ με ΚΟΙΝΣΕΠ και ενισχύει την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ο σκόπελος ..των αδειοδοτήσεων

Όπως είπε στα «Π» ο πρόεδρος της Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. κ. Αποστόλου, στόχος της λειτουργίας των Πράσινων Σημείων είναι ο περιορισμός της διασποράς ογκωδών αντικειμένων και η αποφυγή περαιτέρω μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Στους χώρους που έχουν οριοθετηθεί, έχουν προβλεφθεί εγκαταστάσεις που χρειάζονται οικοδομικές άδειες για να ανεγερθούν, όπως τσιμεντένιες ράμπες, οικίσκοι, τοποθέτηση κοντέινερ κ.λ.π.

Συνολικά πρόκειται για 5 Πράσινα Σημεία συν 2 ακόμη -από άλλη χρηματοδότηση και για τα οποία υπάρχει επίσης πρόβλεψη- που θα αφορούν στη συλλογή απορριμμάτων από τους σταθμούς φιλοξενίας των προσφύγων-μεταναστών.

Συντάχθηκαν οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες (φάκελος Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων) για το ΣΜΑ Γέρας-Πλωμαρίου και για τον ΣΜΑ Πολιχνίτου, ενώ για τον ΣΜΑ Ερεσού-Αντίσσης εκπονήθηκε επιπρόσθετα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.), ως μέρος του φακέλου ΠΠΔ, δεδομένου ότι το έργο χωροθετείται εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000.

Όπως μας πληροφορεί ο κ. Αποστόλου, κατατέθηκαν πλήρεις φάκελοι και αξιολογήθηκαν θετικά από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο του 2018 τα παραπάνω έργα να αποκτήσουν την απαραίτητη εκ του νόμου περιβαλλοντική αδειοδότηση, με την έκδοση αποφάσεων Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Εξάλλου, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τον Απρίλιο του 2018 εκδόθηκε απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ, ενώ από την ίδια υπηρεσία και εντός των ημερών, αναμένεται η έκδοση απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Σ.Μ.Α. Μυτιλήνης.

Πρακτικά πάντως η Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. φαίνεται ότι με στοχευμένες κινήσεις κατάφερε να υπερκεράσει τους σκοπέλους και να φθάσει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των παραπάνω έργων, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη σύννομη λειτουργία τους βάση και του αρχικού στόχου δημιουργίας τους, που είναι να εφαρμοστεί μια οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των ΣΜΑ & ΧΥΤΑ και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των εγκρίσεων για να προχωρήσει το πρόγραμμα κομποστοποίησης, το οποίο αναμένεται να τύχει μεγάλης ανταπόκρισης