Search

Ως τις 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τις πλημμύρες

Το αργότερο ως τις 15 Δεκεμβρίου 2018 θα πρέπει να προσκομίσουν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου ή στις δημοτικές ενότητες, την αίτηση τους όσοι υπέστησαν ζημιές εξαιτίας των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων της 28 και 29 Νοεμβρίου.

Η αίτηση συνοδευόμενη από μια σειρά από δικαιολογητικά, όπως αναφέρει το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου, αφορά σε ζημιές που υπέστησαν τα σπίτια των κατοίκων στις Δημοτικές Ενότητες Γέρας, Ευεργέτουλα, Μυτιλήνης και Πλωμαρίου ή και σε οικοσκευές, σε αυτοκίνητα ή επιχειρήσεις, στο ζωικό ή φυτικό κεφάλαιο, προκειμένου οι πληγέντες να λάβουν τυχόν οικονομική ενίσχυση.

Τι απαιτείται

Ως το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 όσοι κάτοικοι του Δήμου επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες θα πρέπει να προσκομίσουν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου ή στις αντίστοιχες δημοτικές ενότητες τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κλπ.

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ακόμη, αντίγραφο Εντύπου Ε9, το πόρισμα πυροσβεστικής Υπηρεσίας εφόσον αυτό υπάρχει.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κλπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Στην περίπτωση που οι πληγέντες είναι πολύτεκνοι ή άτομα με αναπηρία, θα πρέπει αυτό να πιστοποιείται.

Για την περίπτωση των επιχειρήσεων απαιτούνται :

Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο, φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης, δηλώσεις Φ.Π.Α, απογραφή προηγούμενου έτους,

τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση απουσίας αυτά να αναζητούνται από τους προμηθευτές.

Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού, συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και εάν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση μη ύπαρξης υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας. Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες).

Για τη περίπτωση ζημιών σε ζωικό ή φυτικό κεφάλαιο οι πληγέντες θα πρέπει να απευθυνονται στον ΕΛΓΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λέσβου και στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας , κ. Δημήτρη Μάντζαρη, τηλ. 2251350574, mail : mantzaris@mytilene.gr)

Ειδική μέριμνα για τις καταπτώσεις στο Πλωμάρι

Για τα σπίτια που εκκενώθηκαν λόγω της κατάπτωσης των βράχων στο Πλωμάρι, μετά καιτη συνεδρίαση του Συντονιστικού οργάνου, αποφασίστηκε ομόφωνα να κατατεθεί αίτημα ώστε να κηρυχθεί το Πλωμάρι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να «παγώσει» η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων των πληγέντων.

Συνεχίζεται δε η δωρεάν παραμονή σε ξενοδοχεία της πόλης και η δωρεάν διατροφή τους. Από τον γεωλόγο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου συντάχθηκε και εγκρίθηκε επίσημη τεχνική έκθεση και προϋπολογισμός για την καταβολή αποζημιώσεων, ύψους περίπου 1.000.000€., μετά και την απόσυρση των βράχων, ώστε να υπάρξει αποκατάσταση του πεδίου.

Όπως δηλώνει ο αντιδήμαρχος Πλωμαρίου κ. Μανώλης Αρμενάκας : «Μετά την έκθεση των υπαλλήλων του ΙΓΜΕ που επισκέφθηκαν την περιοχή, ώστε να γίνει τελική οριοθέτηση του χώρο και επανεξέταση των μέτρων με προσδιορισμό του χρόνου ενεργειών.

Μοναδικός στόχος η συντομότερη αποκατάσταση του προβλήματος, ώστε να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Για όσους πληγέντες φιλοξενήθηκαν σε καταλύματα και ξενοδοχεία στον Άγιο Ισίδωρο, αυτοί μετακινούνται με όχημα του Δήμου, το οποίο εκτελεί τέσσερα δρομολόγια δύο το πρωί και δύο το απόγευμα.