Search

Δήμος Λέσβου: “Υιοθετήστε κι εσείς έναν κάδο κομπόστ!”

Photo: ozten@Flickr

Ακούω πυκνά τώρα τελευταία κάποιους να μουρμουρίζουν πίσω από την πλάτη άλλων, όταν κατεβάζουν μέσα στις πλαστικές σακούλες τα απορρίμματα τους και στην καλύτερη περίπτωση τα βάζουν μέσα στους κάδους , άλλοι δε τα παρατάνε κιόλας πάνω στα πεζοδρόμια να ξεχειλίζουν.

Αναμφισβήτητα οι ακραίες συμπεριφορές πρέπει να στηλιτεύονται, καθώς δείχνουν έλλειψη σεβασμού στο συνάνθρωπο, το γείτονα αλλά και στον εργαζόμενο στην καθαριότητα, που δε φταίει σε τίποτα να «λούζεται» σε κάθε βάρδια το ασυμμάζευτο χάλι που δημιουργούμε.

Τι να τα κάνεις όμως τα σκουπίδια; Που να τα πας;

Δεν μπορείς να τα συγκεντρώνεις μέσα στο σπίτι σου, μετατρέποντάς το σε τρώγλη;

Άλλη λύση δεν υπάρχει.

Ή μήπως όχι;

Σε όσους υπεραμύνονται της διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων ο Δήμος Λέσβου προσφέρει μια πρόκληση:  να υιοθετήσουν έναν κάδο κομποστοποίησης.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, παραχωρεί προς χρήση -χωρίς αντάλλαγμα το επισημαίνω- κομποστοποιητές κήπου σε κατοικίες και σχολεία του Δήμου Λέσβου.

Ο Δήμος Λέσβου έχει εντάξει στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο», πράξη με τίτλο «Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Λέσβου» συνολικού προϋπολογισμού 488.029,46 €, προκειμένου να προμηθευτεί συνολικά 2.550 κομποστοποιητές και να εφαρμόσει πρόγραμμα σχετικό πρόγραμμα για τους δημότες του.

Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί μια δράση που συμβάλει στην Κυκλική Οικονομία. Η ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης προβλέπεται τόσο από το Τοπικό  Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, όσο και από το Εθνικό (ΕΣΔΑ) και το Περιφερειακό Σχέδιο (ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου).

Πως θα εφαρμοστεί πιλοτικά στη Λέσβο

Στην κατεύθυνση υλοποίησης της δράσης, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου θα συμβάλει δίνοντας χρήσιμες συμβουλές και παράλληλα με την παρουσία των υπηρεσιών της, θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του προγράμματος.

Συνολικά, θα διατεθούν 2.450 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, χωρητικότητας 300 lt ο καθένας. Αυτοί θα μοιραστούν σε νοικοκυριά και 100 επιπλέον κομποστοποιητές κήπου, χωρητικότητας 400 lt., θα δοθούν σε σχολεία και σε Δημοτικούς κήπους ή πάρκα κατόπιν υποβολής αίτησης, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το κάθε ένα τεμάχιο κομποστοποιητή θα συνοδεύεται από:

  1. Ένα (1) τεμάχιο μικρού πλαστικού κάδου χωρητικότητας περίπου 10 lt, για τη συλλογή των

βιοαποβλήτων στην κουζίνα.

  1. Ένα (1) τεμάχιο αναδευτήρα για την ανάδευση των βιοαποβλήτων.
  2. Σταθεροποιητή ph ποσότητας περίπου 0,250 kg.
  3. Γαιοσκώληκες ποσότητας περίπου 1 lt.

Πρόκειται για κάδους ταχείας ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων, όπως φλούδες από φρούτα και λαχανικά, τεμαχισμένα φυτά, χόρτα, κουρεμένο γρασίδι, φύλλα κλπ., με τα οποία θα παράγεται καλής ποιότητας κομπόστ για προσωπική χρήση της ενδιαφερόμενης σχολικής μονάδας.

Είναι τύπου «κήπου», δηλαδή αερόβιας λιπασματοποίησης χωρίς την ανάγκη προσθήκης ειδικών σκευασμάτων αναερόβιας ζύμωσης σε υγρή ή στερεά μορφή.

Κάθε κάδος θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

Με μπροστάρη τα σχολεία

Ήδη κάποιες σχολικές μονάδες έχουν δείξει έμπρακτα το  ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα. Ο Δήμος Λέσβου παρέχει οδηγίες και εκπαίδευση στις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες για την ορθή χρήση του κάδου και διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις στο χώρο σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι επισκέψεις το πρώτο διάσημα θα είναι πιο πυκνές (περίπου ανά μήνα) για την παροχή βοήθειας στην υλοποίηση του προγράμματος και στην πορεία η συχνότητα των επισκέψεων θα μειώνεται.

Το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της

ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την εκτροπή από την αποκομιδή και ταφή σημαντικών ποσοτήτων βιοαποβλήτων. Επίσης, μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου, όπως φυτεύσεις με τη χρήση του παραγόμενου κομπόστ.

Τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του οικιακού κομποστοποιητή, μπορεί να αιτηθεί η/ο

Δ/ντρια / Δ/ντης του Δημοτικού/Νηπιαγωγείο ως νόμιμη/ος εκπρόσωπός του, εφόσον το σχολείο διαθέτει αύλειο ελεύθερο χώρο με χώμα, ώστε να μπορεί να γίνει η έδραση του κάδου απευθείας στο χώμα.

Οι αιτούντες για παραχώρηση οικιακού κομποστοποιητή, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χρήση του κάδου θα είναι αποκλειστικά για το σκοπό της επιτόπιας κομποστοποίησης στο σχολείο, το οποίο θα πρέπει να ορίσει υπεύθυνο παρακολούθησης του προγράμματος που  θα μπορεί να αλλάξει κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

Τις περιόδους που το σχολείο θα παραμένει κλειστό, την ευθύνη για την παρακολούθηση  υλοποίησης του προγράμματος θα την έχει o Δ/ντής και ο ορισμένος υπεύθυνος του προγράμματος. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα της αποθήκευσης και φύλαξης του κομποστοποιητή, ώστε ο Δήμος Λέσβου να γνωρίζει τη θέση του.

Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης προς χρήση, θα είναι επ’ αόριστο, με δυνατότητα επιστροφής του κομποστοποιητή και των συνοδευτικών ανά πάσα στιγμή στο Δήμο, εφόσον συντρέχουν λόγοι. Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να παρέχουν στοιχεία λειτουργίας του κομποστοποιητή, κυρίως ποσοτικά στοιχεία και είδος βιοαποβλήτων).

Η σχετική αίτηση στο Δήμο Λέσβου κατατίθεται στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81132 Μυτιλήνη, με την ένδειξη Δήμος Λέσβου – Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ‘για την παραχώρηση προς χρήση οικιακού κομποστοποιητή’ ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://www.mytilene.gr/kompost/ ή στο fax με αριθμό 22510 25553.

Οι αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται στο Δήμο και θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας από αρμόδια επιτροπή, μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κομποστοποιητών. Τα επιλεγμένα, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σχολεία, θα ειδοποιηθούν αρμοδίως για την ημερομηνία υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού και την παραλαβή του κομποστοποιητή. Η μεταφορά του κάδου στον ενδιαφερόμενο θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης. Η διάθεση των οικιακών κομποστοποιητών στους δικαιούχους θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της προμήθειας, οπότε και θα ενημερωθούν αρμοδίως για την παραλαβή τους.

Όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε… αιτούντες