Search

Νομοκανονιστική Συμμόρφωση στη φιλοξενία: Απαίτηση ή ανάγκη;

 

Γράφει η Νόνικα Μπάκα, Διευθύντρια Υπηρεσιών Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης & Υπεύθυνη Τμήματος Πιστοποίησης Υπηρεσιών Τουρισμού

 

Ως «Νομοκανονιστική Συμμόρφωση» ορίζεται η επίγνωση, η προσαρμογή και τήρηση του νομικού και κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου και περιβάλλοντος.

Πόσο εύκολο είναι όμως για έναν Οργανισμό να «γνωρίζει», να «προσαρμόζεται» και να «τηρεί» την ισχύουσα νομοθεσία και τους ρυθμιστικούς κανόνες που διέπει την λειτουργία του;

Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν, καλούνται και θα καλούνται να αντιμετωπίζουν κρίσεις, άλλοτε απλές και γνώριμες, άλλοτε πολύπλοκες και πρωτόγνωρες. Υγειονομικού, κλιματικού, οικονομικού ή και έκτακτου χαρακτήρα, οι προκλήσεις είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν αν μία Επιχείρηση δεν διαθέτει ισχυρά θεμέλια καθώς και έγκαιρα αντανακλαστικά να ανταποκριθεί στις επερχόμενες απαιτούμενες αλλαγές και προσαρμογές στη νέα πραγματικότητα που κάθε φορά διαμορφώνεται.
Αυτό το θεμέλιο λοιπόν και για τον ανεκτίμητο και νευραλγικής σημασίας για την χώρα μας τομέα της φιλοξενίας και εν γένει του τουρισμού είναι η επίγνωση των απαιτήσεων και του περιβάλλοντος που επιχειρούμε, τόσο αναφορικά με τις ιδιαίτερες συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, όσο και με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, τους τομείς της υγείας και ασφάλειας στη εργασία, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και αειφορίας καθώς και των εκάστοτε ειδικών απαιτήσεων.
Η Νομοκανονιστική Συμμόρφωση αποτελείυποχρέωση αλλά και φιλοσοφία της Διοίκησης για κάθε τουριστική επιχείρηση καθώς οι νομικές απαιτήσεις αποτελούν δομικό στοιχείο του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού της και καθρεφτίζονται εμφατικά κατά την παροχή υπηρεσιών ενώ παράλληλα κρίνονται από τον επισκέπτη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επίγνωση όλων των εργαζομένων, ως πρότυπο εταιρικής κουλτούρας και ταυτόχρονα ως μέτρο ενίσχυσης και αξιοπιστίας μιας Επιχείρησης.
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον γεμάτο εκπλήξεις και προκλήσεις, η επίγνωση, η προσαρμογή και τήρηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου μέσω ενός δομημένου τρόπου και ενός αξιόπιστου συνεργάτη είναι μονόδρομος για την ανάδειξη των αναγκών αλλά και των λύσεων και τον έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό απαιτήσεων, υποχρεώσεων, κενών και κινδύνων και τη δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου νομοκανονιστικής συμμόρφωσης.
Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, παρουσιάζει τη νέα ΠλατφόρμαΕιδικού Σκοπού για την Νομοκανονιστική Συμμόρφωση. Αναγνωρίζοντας τις σύνθετες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι ελληνικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τουριστικό τομέα σχετικά με την τήρηση των νομοκανονιστικών απαιτήσεων, μέσα από το νέο, καινοτόμο εργαλείο, δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις με προσαρμοσμένο και «προσωπικό» τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και ιδιαίτερες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, η Πλατφόρμα Ειδικού Σκοπού ΝομοκανονιστικήςΣυμμόρφωσης, έχει στόχο την αξιόπιστη ενημέρωση και την εν γένει Υποστήριξη και των τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και αλλαγές στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Μέσα από το σύγχρονο, εύχρηστο, ασφαλές και φιλικό εργαλείο, επιτυγχάνεται η έγκυρη, στοχευμένη και έγκαιρη ενημέρωση, προσδίδοντας αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε επιχείρηση που το επιλέγει.
Επιπλέον, κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες της τρία διαφορετικά επίπεδα βαθμού συνεργασίας (Core Level, Advanced Level, Premium Level).
Σε ένα κόσμο που όλα συνεχώς αλλάζουν, η TÜV AUSTRIA Hellas απαντάει στις πραγματικές ανάγκες των καιρών παραμένοντας σταθερά στο πλευρό τους,προωθώντας μια νέα εταιρική κουλτούρα, βασισμένη στα γρήγορα αντανακλαστικά, την αποδελτίωση υψηλών προδιαγραφών και την και την αξιόπιστη ενημέρωση σε ένα νέο ψηφιακό κόσμο.
Για την TÜV AUSTRIA Hellas, η Νομοκανονιστική Συμμόρφωση, από διοικητικό «βαρίδι» μπορεί να μετατραπεί σε αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας τουριστικής επιχείρησης μέσα από 9 + 1 σημεία:
Έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό κενών και κινδύνων για την προστασία της ίδιας της επιχείρησης αλλά και του τελικού πελάτη/καταναλωτή
Ενίσχυση στρατηγικής και αποτελεσματικότητας ενεργειών για τη διαφύλαξη ενός προστατευμένου και άγρυπνου μικροπεριβάλλοντος
Δυνατότητα μελέτης, διαβούλευσης και ενεργής συμμετοχής στο σχεδιασμό επικείμενων νομοθετημάτων
Υποστήριξη διοικητικού σχεδιασμού και τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων
Βελτίωση της κουλτούρας και δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου συμμόρφωσης
Θωράκιση και βελτίωση της αξιοπιστίας και φήμης στην αγορά
Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων, συνεργατών και εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών
Πρόληψη αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων, ενδεχόμενων προστίμων, κυρώσεων, κτλ.
Πρόληψη και ενίσχυση για την επίλυση νομικών διαφορών
Εξοικονόμηση πόρων με αποτέλεσμα την απερίσπαστη επιχειρηματική εστίαση και δημιουργία των επιθυμητών πελατειακών σχέσεων και, εν συνεχεία, την βελτίωση των αξιολογήσεων.

Τώρα δε, μπορείτε να αποκτήσετε την καινοτόμα Πλατφόρμα Ειδικού Σκοπού Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης μέσω voucher, από τη σελίδα digitalsme.gov.gr.

Η απάντηση λοιπόν στο αρχικό μας ερώτημα είναι ότι η Νομοκανονιστική Συμμόρφωση είναι μια απαιτούμενη αναγκαιότητα, που αποτελεί το νευραλγικό δομικό στοιχείο για επιβίωση, ανάπτυξη, προσαρμογή και εξέλιξη!