Νέες θέσεις εργασίας σε ΜΚΟ

Συντάκτης: Μοιραστείτε το:

 

Τίτλος Εργασίας: Βοηθός Κέντρου Υποδοχής (16 θέσεις)

Τόπος Απασχόλησης: Μυτιλήνη, Λέσβος

Υπεύθυνος: Υπεύθυνος Διαμετακομηστικού Κέντρου Υποδοχής

Περίοδος εργασίας: 3 μηνιαίο συμβόλαιο με πιθανότητα ανανέωσης.

 

Ιστορικό και Στόχοι 

Απο τις αρχές του 2015 τα νούμερα των εισροών των προσφύγων στη Λέσβο έχουν αυξηθεί.

Με σκοπό την εξυπηρέτηση τους και κάλυψη καταλύματος, ο Δήμος Λέσβου, σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, έχει δημιουργήσει ένα Διαμετακομιστικό Κέντρο Υποδοχής στην περιοχή του Καρά Τεπε για να φιλοξενήσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που καταφθάνουν στη Λέσβο.

Με αναφορά στον Υπεύθυνο Υποδοχής του Διαμετακομιστικού Κέντρου, οι βοηθοί είναι υπεύθυνοι να παρέχουν βοήθεια επι εικοσιτετραώρου βάσης στην περιοχή του Καρά Τεπέ. Όλα τα καθήκοντα θα ανατίθενται απο τον Υπεύθυνο.

Ευθύνες

Ο πρωταρχικός ρόλος του βοηθού υποδοχής του Διαμετακομιστικού Κέντρου είναι η εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς προσωρινής στέγασης, ανθρωπιστικής βοήθειας και μετάδοση βασικών πληροφοριών προς τους πρόσφυγες που διαμένουν στο Καρά Τεπέ. Οι βοηθοί γενικών καθηκόντων θα είναι σε άμεση συνεργασία με την αστυνομία, τις κυβερνητικές αρχές και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις στο Καρά Τεπέ.

Υποχρεώσεις (διαδικασία λειτουργίας)

Ο κύριος τόπος εργασίας του βοηθού γενικών καθηκόντων θα είναι το Διαμετακομιστικό Κέντρο του Καρά Τεπέ όπου θα πραγματοποιούνται 8ωρες βάρδιες επι 24ώρου βάσεως. Επισης είναι υπέθυνος/η για τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας καταγραφής με τρόπο αποτελεσματικό προς αποφυγή της συμφόρησης.
 • Για την δίκαιη και συστηματική κατανομή των προσφύγων στις μονάδες στέγασης (RHU) και σκηνές (Rubhalls).
 • Για την διασφάλιση της ασφάλειας των προσφύγων, εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας και εθελοντών στο χώρο του Καρά Τεπε.
 • Για την σωστή διαχείρηση της εισόδου και την εξασφάλιση, ότι όλοι όσοι, εισέρχονται στο Διαμετακομιστικό κέντρο πληρούν τις προυποθέσεις εισαγωγής τους σε αυτό, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί απο τον υπεύθυνο του κέντρου.
 • Για την κατάθεση στη λήξη κάθε βάρδιας, σύντομης αναφοράς των πεπραγμένων της ημέρας.
 • Για την συμπλήρωση του ωρολογίου προγράμματος, που δίνεται από τον συμβαλλόμενο οργανισμό.

 

Αρχές που πρέπει να διέπουν τον υποψήφιο:

 

 • Οι καλές επαφές με τους τοπικούς και διεθνής οργανισμούς, καθώς και με τον πληθυσμό των προσφύγων.
 • Κριτική ικανότητα για επίλυση προβλημάτων εφ’ εαυτού και όταν είναι αναγκαίο, προώθηση στον Υπέυθυνο του κέντρου.

 

Βασικές Απαιτήσεις

 

 • Ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή υψηλότερη
 • Ελάχιστη εμπειρία, 3 ετών σε σχέση με τα παραπάνω καθήκοντα
 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών και MS Office
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
 • Γνώση Αραβικής ή Κούρδικης γλώσσας είναι ιδιαίτερα επιθυμητή
 • Εμπειρία συνεργασίας με ΜΚΟ ή άλλες ομάδες πολιτών είναι ιδιαίτερα επιθυμητή
 • Ευελιξία ωραρίου εργασίας. (νυχτερινές βάρδιες και Σαββατοκύριακα)
 • Εμπειρία σε θέση φύλαξης και υποδοχής επιθυμητή .
 • Τήρηση του κώδικα Δεοντολογίας του Διαμετακομιστικού κέντρου.

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Ισχυρή αίσθηση της προσωπικής ακεραιότητας
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Καλή επικοινωνία και ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση
 • Αποδεδειγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα πολλαπλών καθηκόντων
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα συνεργασίας με ομάδες
 • Ενθαρρύνονται οι γυναικείες υποψηφιότητες

 

Πως να δηλώσετε ενδιαφέρον:

Παρακαλώ όπως στείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, στα Αγγλικά, στο e-mail recruitmentlesvos@gmail.com.

 

Τελική ημερομηνία υποβολής έως 26 Φεβρουαρίου 2016.

Λόγω του αυξημένου προσδοκώμενου αριθμού αιτήσεων, η απάντηση σε κάθε αιτούντα, προσωπικά, δεν θα είναι δυνατή. Οι αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα καλεστούν για συνέντευξη στις αρχές Μαρτίου. Δεν θα παρέχεται επίδομα μετεγκατάστασης για την θέση.


 

Φωτογραφία: Olga Saliampoukou Photography

Προηγουμενο αρθρο

Μάθε να μιλάς με τους άλλους κι όχι… για τους άλλους

Επομενο αρθρο

Ο Σύρος πρόσφυγας που συγκίνησε τον Γιώργο Νταλάρα…