Search

Μας ακούτε; #dont_leavethekidsalone

ΜΑΣ ΑΚΟΥΤΕ;’ ρωτούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στο Κ.Υ.Τ Λέσβου.

Τον τελευταίο μήνα αποτυπώνεται μία συστηματική αύξηση του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στο ΚΥΤ Μόριας σε επισφαλές για την προστασία της παιδικότητάς τους περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι λόγω της έλλειψης κατάλληλου χώρου και του υπερσυνωστισμούκοιμούνται καταγής σε άθλιες συνθήκες. Αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε ιατρική και ψυχοκοινωνική περίθαλψη, μένοντας εκτεθειμένοι σε σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Το πρόσφατο τραγικό συμβάν της δολοφονίας και σοβαρού τραυματισμού ασυνόδευτων ανηλίκων από ασυνόδευτο ανήλικοεντός της ‘ασφαλούς ζώνης’ του ΚΥΤ Μόριας καταδεικνύει απερίφραστα τις ολέθριες επιπτώσεις της εγκατάλειψης των ασυνόδευτων ανηλίκων σε συνθήκες ζωής απάνθρωπες και εξευτελιστικές. Η μη επαρκής μέριμνα των ιδιαίτερων αναγκών των συγκεκριμένων πληθυσμώνκαθώς και ο στιβαγμός τους στις διάφορες πτέρυγες του ΚΥΤ Μόριας χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας, φροντίδας και προστασίας επιδεινώνει την ήδη επιβαρυμένη ψυχολογική τους κατάσταση και εντείνει τον κίνδυνο να πυροδοτήσει επιπλέον πράξεις απελπισίας.

Επιπρόσθετα, λόγω της έλλειψης προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΚΕΕΛΠΝΟ οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μόνο προκαταγράφονται χωρίς να δύναται να ολοκληρωθεί η καταγραφή τους στην Υπηρεσία Ασύλου. Αυτή η δημιουργηθείσα συνθήκη επιδρά δυσμενώς τόσο στην εξέλιξη της τοποθέτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλες δομές στέγασης, όσο και στην πορεία των αιτημάτων τους για οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνο, δεδομένης της έναρξης του υπολογισμού της τρίμηνης προθεσμίας για την ολοκληρωσή της από την ημέρα της προκαταραγραφής τους από πολλά ευρωπαϊκά κράτη.

Είναι προφανές ότι η εν λόγω κατάσταση παραβιάζει το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές νομικό πλαίσιο που προβλέπει ότι τα παιδιά εν κινήσει έχουν το απόλυτο δικαίωμα να ζουν την παιδικότητά τους με ασφάλεια, φροντίδα και προστασία. Συγκεκριμένα για τα ασυνόδευτα ανήλικα εν κινήσει, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει την ακραία ευάλωτότητά τους και αναλάβει την ευθύνη να τα προστατέψουν στην πράξη διασφαλίζοντας ότι η ευαλωτότητά τους δε θα τους στερήσει της αξιοπρεπούς ζωής που δικαιούνται.

Παρόλα αυτά στην πραγματικότητα τα παιδιά είναι τα θύματα των ευρωπαϊκών πολιτικών μετανάστευσης που στην εφαρμογή τους έχουν δημιουργήσει τις δυσβάσταχτες αυτές συνθήκες διαβίωσης στα ελληνικά νησιά. Η ευρωπαϊκή συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας έχει καταστήσει χιλιάδες ανθρώπους,ανάμεσά τους και εκατοντάδες ασυνόδευτους ανηλίκουςπου χρήζουν διεθνούς βοήθειας, παγιδευμένους στο ΚΥΤ της Μόριας σε αναξιοπρεπές και επικίνδυνο περιβάλλον.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να λάβουν άμεση δράση για τον απεγκλωβισμό των ασυνόδευτων ανηλίκων από το ΚΥΤ της Μόριας μέσω επιτάχυνσης των οικογενειακών επανενώσεων, τη μετεγκατάστασή τους σε κράτη της ΕΕ και την υιοθέτηση γενικότερων μέτρων με στόχο την ίση κατανομή της ευθύνης για την προστασία των ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς βοήθειας σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στο μεσοδιάστημα το Ελληνικό κράτος καλείται να θέσει σε άμεση προτεραιότητα τη μεταφορά των ασυνόδευτων παιδιών σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας καθώς και τη δημιουργία νέων κατάλληλων θέσεων φιλοξενίας στην ενδοχώρα.

Παράλληλα απαιτείται η άμεση στελέχωση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής υποστηρίξης τόσο στη Λέσβο όσο και στην ενδοχώρα.

Ενδεχόμενη καθυστέρηση και πλημμελής αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, εγκυμονεί τον κίνδυνο εξώθησης περισσότερων παιδιών σε παραβατικές συμπεριφορές και σοβαρούς κινδύνους της ζωής τους.