Search

Πλήρης δικαίωση για τους εργαζομένους του Lesvoshop

Απόφαση «βόμβα» του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά δημιουργεί δεδικασμένο

Απόφαση σταθμός για τους εργαζομένους των νομικών προσώπων των νομαρχιών όλης της χώρας είναι η απόφαση  του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η οποία δικαιώνει τους εργαζομένους του«Lesvos shop» της Αθήνας  και τους ανοίγει το δρόμο για το διορισμό τους ως μόνιμων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η απόφαση αυτή δημιουργεί δεδικασμένο το οποίο μπορούν να επικαλεστούν και άλλοι εργαζόμενοι νομικών προσώπων πρώην νομαρχιών όλης της χώρας ώστε  να ζητήσουν την τοποθέτησή τους σε υπηρεσίες των περιφερειών. Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Νάσος Γιακαλής σημειώνει πως θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Οι εργαζόμενοι του «Lesvos shop» της Αθήνας είχαν καταθέσει αίτηση με την οποία ζητούσαν την πρόσληψή τους στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στηριζόμενοι σε σχετική πρόβλεψη του «Καλλικράτη».

Το αίτημά τους απορρίφθηκε τόσο από την Περιφέρεια, όσο και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, διεκδικώντας πάντα την πρόσληψή τους στην Περιφέρεια.

Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ακυρώνει την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «κατά το μέρος με το οποίο εκδηλώθηκε η άρνηση της Διοίκησης για τη μεταφορά και την κατάταξη των αιτούντων σε προσωποπαγείς θέσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε αυτή.

Παράλληλα αναπέμπει την υπόθεση στις προαναφερόμενες υπηρεσίες και τις καλεί να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σκεπτικό της απόφασης.

Το δικαστήριο στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρει πως έκανε δεκτό ότι η κατάταξη των εργαζομένων τού «Lesvos shop» της Αθήνας σε άλλη επιχείρηση ή υπηρεσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είναι σύμφωνη με το νόμο, ασχέτως τού αν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία πρόσληψής τους στο κατάστημα ή όχι, αρκεί να απασχολούνταν στο κατάστημα.

Σε ό,τι αφορά στην απόφαση της Ειδικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που απέρριψε το αίτημα των εργαζομένων, το δικαστήριο σημειώνει πως πρόκειται για μια αναιτιολόγητη απόφαση.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρει πως σιωπηρά αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα των εργαζομένων.

Η παραπάνω απόφαση ισχύει μόνο για τους εργαζομένους Ιωάννη Τσαγγαρά, Μαγδαληνή Καραπατάκη, Χρήστο Μουντρούνα, Παναγιώτη Καρναρή και Μαρία Κανιαμού, διότι μόνο αυτοί είχαν ζητήσει την κατάταξή τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Όποιοι άλλοι πρώην εργαζόμενοι του «Lesvos shop» και της ΑΕΝΑΛ θέλουν να προσληφθούν στην Περιφέρεια, θα πρέπει να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη αξιοποιώντας την συγκεκριμένη απόφαση. Πιθανότατα την ίδια απόφαση μπορούν να αξιοποιήσουν οι εργαζόμενοι και άλλων επιχειρήσεων των πρώην νομαρχιών του Βορείου Αιγαίου (π.χ. ΕΝΑ Χίου).

Έφεση από την Περιφέρεια
Ο περιφερειάρχης Νάσος Γιακαλής μετά την απόφαση του Εφετείου Πειραιά  σε δήλωσή του  όπως την καταγράψαμε στο διαδίκτυο αναφέρει: «H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ομόφωνα και σε πλήρη εφαρμογή του Νόμου, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποχρεωτική άσκηση ενδίκων μέσων από τους ΟΤΑ κατά αποφάσεων που αφορούν μισθολογικές απαιτήσεις, απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και γενικά μισθολογικών ζητημάτων οποιασδήποτε μορφής, αποφάσισε – αφού έλαβε υπόψη την απαιτούμενη γνωμοδότηση δικηγόρου – την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 423/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Α1 Ακυρωτικό) σε πρώτο βαθμό».

 

Δήλωση του δικηγόρου των εργαζομένων

Από την πλευρά του ο  δικηγόρος των εργαζομένων, Παλαιολόγος Παλαιολόγος, τόνισε ότι «η  απόφαση αυτή συνιστά καταδίκη των μνημονιακών πολιτικών που κατήργησαν θεσμοθετημένα και πάγια δικαιώματα των εργαζομένων.

Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση το δικαίωμα σε συνεχή, σταθερή εργασία. Με την απόφαση αυτή ερμηνεύεται το άρθρο 199 του νόμου 3852 τού 2010, δηλαδή του νόμου “Καλλικράτης”, με ορθό και συσταλτικό τρόπο, που είχε σκοπό να εξασφαλίσει τη συνέχιση των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων επιχειρήσεων των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

Παράλληλα, με την απόφαση αυτή δίνεται τέλος σε νομικούς ακροβατισμούς και συνταγματικές παρερμηνείες που καθιστούσε την εργασιακή σχέση λευκό φύλλο πορείας και διαβατήριο για την ανεργία.
Η Περιφέρεια καλείται άμεσα να εκτελέσει την απόφαση και να κατατάξει τους εργαζομένους σε προσωποπαγείς θέσεις, διότι σύμφωνα με το 702 τού 1977, η απόφαση είναι ανέγκλητη. Δηλαδή δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση.

Το δικαστήριο έκρινε ότι πρόκειται για κατάταξη των εργαζομένων κι όχι για διορισμό. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύχθηκε η εφαρμογή των απαγορευτικών διατάξεων που θεσπίστηκαν από το 2010 και μετά, για τον περιορισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο.
Τέλος, η απόφαση είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 του Συντάγματος που αφορά την υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει το δικαίωμα στην εργασία για τους πολίτες του».

 

Τοποθέτηση του  Περ. Συμβούλου Βασίλη Τεντόμα

Μετά την απόφαση  του Εφετείου Πειραιά  η οποία δικαιώνει τους εργαζομένους του Lesvosshopκαι τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με την εκκαθάριση της ΑΕΝΑΛ, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Με τους πολίτες κόντρα στον καιρό» κ. Βασίλης Τεντόμας τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

 

«Η υπόθεσηΑΕΝΑΛ – LESVOS SHOP. είναι ένα μεγάλο πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του νησιού μας. Και δεν είναι μόνο οικονομικές οι επιπτώσεις αυτού του σκανδάλου, που και εδώ υπάρχει ακόμη μεγάλη θολούρα και δε γνωρίζουμε τον τελικό λογαριασμό. Κυρίως είναι η σε βάθος μέλλοντος χρόνου υπονόμευση κάθε ιδέας συλλογικής προσπάθειας της τοπικής κοινωνίας, κάθε ιδέα συνεταιριστικότητας κλπ. αφού σε κάθε παρόμοια μελλοντική πρόταση θα γίνεται επίκληση  το αρνητικού αντιπαραδείγματος τουLESVOS SHOP.

Επειδή όμως πρόκειται ακριβώς για ένα πολιτικό-οικονομικό σκάνδαλο, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους μας, αλλά κυρίως από τη περιφερειακή αρχή, που έχει τη κύρια ευθύνη για τη διαλεύκανσή του, σαν μια γραφειοκρατική διαδικασία μεταξύ εκκαθαριστών και ΣΔΟΕ, μεταξύ εκκαθαριστών και ασφαλιστικών ταμείων κλπ.

Και ενώ τα πράγματα πρέπει έτσι να είναι, η εντύπωση που έχει σχηματιστεί σε μας αλλά και ευρύτερα στη κοινή γνώμη είναι ότι  όλα αυτά τα 3,5 χρόνια ο κ. περιφερειάρχης, με τη τακτική που ακολούθησε και συνεχίζει να ακολουθεί, προσπαθεί να αποφύγει τη «καυτή πατάτα» και να τη φορτώσει στους επόμενους, λες και ήξερε πως θα χάσει τις εκλογές, δε ξέρω τι να πω… Και νομίζω ότι σήμερα, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών θα πρέπει να έχει βγάλει τα συμπεράσματά του από αυτή τη στάση του, αφού κατάφερε να φέρει πάλι στα πράγματα τη παράταξη που έχει τη κύρια ευθύνη για τη δημιουργία αυτού του πολιτικο-οικονομικού σκανδάλου, χωρίς να καταφέρει μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια να αναδείξει τις πολιτικές (και όχι μόνο) ευθύνες της παράταξης Βογιατζή και να έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την απόδοση αυτών των ευθυνών.

Και εδώ θέλω να ρωτήσω:  καλά πήγαν οι εκκαθαριστές στο ΣΔΟΕ, διαπίστωσαν ένα τέλμα και μια πλήρη ακινησία στον έλεγχο των βιβλίων της επιχείρησης, που έχουν κατασχεθεί, ο κ. Γιακαλής γιατί έμεινε θεατής της απαράδεκτης αυτής κατάστασης; Γιατί δεν έκανε παρέμβαση ο ίδιος στο ΣΔΟΕ εδώ, να πάει κάτω στο υπουργείο Οικονομικών, στον γενικό γραμματέα, στον υπουργό και να απαιτήσει να χρεωθούν συγκεκριμένοι υπάλληλοι την υπόθεση και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 3,4, 6 μηνών να βγει το σχετικό πόρισμα;

Άραγε  είναι τυχαίο ότι στον προεκλογικό αγώνα αυτή η σοβαρότατη υπόθεση ήταν εκτός ατζέντας Γιακαλή και μόνο εμείς σαν παράταξη προβάλλαμε το θέμα με ένα δελτίο τύπου, όπου αναδεικνύαμε  τις ευθύνες της περιφερειακής αρχής  χωρίς να πάρουμε καμία απάντηση; Αυτή η στάση της περιφερειακής αρχής δεν οδηγεί συνειρμικά ότι κάτι άλλο μπορεί να κρύβεται από πίσω;

Και το θέμα είναι ότι αυτή η παρελκυστική πολιτική δε γνωρίζουμε και τι οικονομικές επιπτώσεις θα έχει, αν προκύψει μετά από λίγο καιρό ότι το χρέος και οι υποχρεώσεις της ΑΕΝΑΛ θα έχουν διογκωθεί από τόκους, υπερημερίες, πρόστιμα κλπ. και από περίπου 3 εκατ. ευρώ, που ήταν με βάση την «έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών» του Μαΐου του 2011, φτάσουν στα 4, στα 5, στα 6 εκατομμύρια.

Από την άλλη τη μεριά, η περιφερειακή αρχή δε μπορεί να επικαλείται νομικίστικα τερτίπια και να μη δέχεται δικαστικές αποφάσεις που κέρδισαν χτες οι εργαζόμενοι, θα κερδίσουν αύριο οι γυναικείοι συνεταιρισμοί και να τα παραπέμπει όλα στο απροσδιόριστο μέλλον των τελεσίδικων τάχα δικαστικών αποφάσεων.

Κατά τη γνώμη μας, η περιφερειακή αρχή έχει την ηθική υποχρέωση και θα πρέπει να αποδεχτεί όλα τα βάρη που προκύπτουν από αυτή την υπόθεση, είτε προβλέπονται ρητά από το νόμο (πχ εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, φόροι κλπ.) είτε όχι (πχ υποχρεώσεις προς γυναικείους συνεταιρισμούς και προς λοιπούς «τρίτους»).

Η απερχόμενη περιφερειακή αρχή έχει βαριά πολιτική ευθύνη για αυτή της τη στάση γιατί ο λεσβιακός λαός δε ξέρει εκκαθαριστές και ΣΔΟΕ και λοιπές γραφειοκρατίες. Ξέρει ότι υπήρχε μια νομαρχιακή αρχή που έκανε αυτά που έκανε και υπάρχει 3,5 χρόνια τώρα η διάδοχη περιφερειακή αρχή που είχε την υποχρέωση να ξεβρωμίσει τις βρωμιές των προηγούμενων».