Search

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015:Οι προτάσεις του ΛΑ.Ο.Σ. για την αντιμετώπιση της Oικονομικής Kρίσης και των Εθνικών Θεμάτων

Tο ελληνικό πρόβλημα -που σαφώς είναι και πρόβλημα της Ευρώπης- δεν θα μπορέσει να επιλυθεί εάν δεν υπάρξει μία συνολική ευρωπαϊκή πολιτική λύση.

Εξεύρεση συμμαχιών εντός της ΕΕ, ειδικά με τις χώρες που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία ακόμα και Γαλλία), ώστε μία συνολική οριστική λύση να βρει μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ερείσματα και να υλοποιηθεί

Κεφαλαιοποίηση όλου του χρέους σε ένα ενιαίο ομόλογο πολύ μεγάλης διάρκειας, 10ετής περίοδος χάριτος και εξόφλησή του στο ακέραιο με 5% του ΑΕΠ (περίπου 10 δις το χρόνο σήμερα)  και επιτόκιο ίσο με  αυτό της Ε.Κ.Τ.

Διεκδίκηση της ελαστικοποίησης των κριτηρίων του Μάαστριχτ μαζί με τις άλλες χώρες της Μεσογείου που υποφέρουν και έκδοση ευρωομολόγου.

Προσδιορισμός της ζημίας από το επαχθές χρέος και διεκδίκηση αποζημιώσεων τόσο από τους αντισυμβαλλόμενους (εταιρείες) όσο και από τα πολιτικά πρόσωπα που υπέγραψαν τις επίμαχες αμαρτωλές συμβάσεις.

Εισαγωγή δασμού 15% στις εισαγωγές, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, μέσω της φορολογίας του διοξειδίου του άνθρακα, υπέρ της εξόφλησης του χρέους.

Μέρος του κόστους των οφειλών μας για εξοπλιστικά προγράμματα να αποπληρωθεί με «travelerchecks» για διακοπές στην Ελλάδα, δηλ. υπό μορφή ανταλλαγής τουριστικού προϊόντος.

Διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, του κατοχικού δανείου, αλλά και νέων αποζημιώσεων για τα «λάθη» της Τρόϊκας και της μετατροπή της Ελλάδας και του Λαού της σε πειραματόζωα της Ευρώπης.

Επιδίωξη ισοτιμίας Ευρώ – Δολαρίου ένα προς ένα για να είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη απέναντι της Αμερικής. Το σκληρό Ευρώ μας καταστρέφει και οδηγεί τη χώρα στην απόλυτη φτώχια και εξαθλίωση.

Εξέταση των πολιτικών πρακτικών και δηλώσεων που έφεραν τη χώρα εδώ που βρίσκεται σήμερα και εφ’ όσον διαπιστωθεί δόλος, δίωξη των υπευθύνων για εσχάτη προδοσία.

Για την ανάπτυξη-ανταγωνιστικότητα:

Δεν είναι δυνατόν να αντέξει ένα ΑΕΠ όταν βασίζεται κατά 80% στην κατανάλωση. ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ για να αυξήσουμε την πίτα και να ενισχυθεί το ΑΕΠ.

Όχημα για να βγούμε από τη στενωπό είναι το τρακτέρ! Να στραφούμε και να βασιστούμε ξανά στους αγρότες μας. Πρέπει να γυρίσουμε τώρα 50 χρόνια πίσω για να πάμε μετά άλλα 50 χρόνια μπροστά!

Όποια επιχείρηση είναι 100% εξαγωγική, να μην επιβαρύνεται με διάφορες εισφορές υπέρ τρίτων. Έτσι θα μειώσουμε το κόστος των προϊόντων μας.

Προσδιορισμός και έλεγχος των συνόρων για λαθραία προϊόντα που έρχονται από τις τρίτες χώρες της Ανατολής και υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των δικών μας προϊόντων.

Απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων που δικαιούμαστε, με ορθολογικότερη διαχείριση των κεφαλαίων που διατίθενται για έργα. Ομαδοποίηση των έργων αυτών σε οδικά-ενεργειακά-τηλεπικοινωνιακά ενώ η εθνική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί από ευρωομόλογα αναπτυξιακού έργου.

Χρήματα που επιστρέφουν οι τράπεζες από αυτά που πήραν για ενίσχυση της ρευστότητάς τους, να ανακατευθύνονται για χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Νόμου.

Διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία από τις τράπεζες που έχουν αντλήσει περίπου 150 δις από την ΕΚΤ με κρατικές εγγυήσεις-ενισχύσεις. Ο ΛΑ.Ο.Σ. έχει μελετήσει συγκεκριμένο σχέδιο για την τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρηματικών προτάσεων, με ευνοϊκούς όρους για τον επιχειρηματία και ταυτόχρονη κατοχύρωση των χρημάτων των τραπεζών.

Κέρδη που επανεπενδύονται στην επιχείρηση και παραμένουν στη χώρα να μη φορολογούνται.

Εισαγωγή αφορολόγητου στα κέρδη, για τις Μικρό – Μεσαίες Επιχειρήσεις ανάλογου με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν.

Επανεξέταση του φορολογικού συστήματος, με γνώμονα την Απλότητα και τη Σαφήνεια του, προκειμένου να αντιμετωπισθούν όλες οι υπάρχουσες αδικίες και στρεβλώσεις.

Όχι στην αύξηση των φόρων, ιδίως στα καύσιμα, διότι τέτοιους φόρους τους πληρώνουν και οι φτωχοί και οι κατέχοντες, ενώ τελικά πλήττουν την ανταγωνιστικότητα.

Εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων (Αέριο ή Βιοντήζελ κλπ) για χρήση σε επαγγελματικές δραστηριότητες.

Να ενισχύσουμε την παραγωγή και να κινηθούμε προς την ίδρυση παραγωγικών μονάδων αντί της ενίσχυσης της κατανάλωσης εισαγομένων προϊόντων και τη μονομερή ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών.

Παράταση κατά 5- 10 χρόνια των συμβάσεων των εργοληπτών του δημοσίου με ανταπόδοση την κατασκευή μεγάλων έργων με αυτοχρηματοδότηση, με αντάλλαγμα τη μείωση του κόστους χρήσης των έργων αυτών από τους πολίτες.

Σαφές νομικό πλαίσιο, για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας  και να επιταχύνονται οι διαδικασίες στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, με τον καλύτερο τρόπο για το Δημόσιο Συμφέρον. Ο ΛΑ.Ο.Σ. έχει εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο για τη μεθοδολογία της εκπόνησης των μελετών και το είδος των διαγωνισμών  για τα Δημόσια Έργα, που θα γίνονται με την εποπτεία και τη συμβολή της ΜΟΜΑ.

Λήψη μέτρων για να βγει το χρήμα από το «σεντούκι» και να μπει στην πραγματική οικονομία αντί της παραοικονομίας.

Κατάργηση του πόθεν έσχες στην οικοδομή. Έτσι, μέχρι σήμερα, θα είχαν αξιοποιηθεί 100 δις στην οικοδομή και το κράτος θα είχε κερδίσει το 25% από αυτά.

Να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε ότι, μόνο αφού εξαντληθούν τα αποθέματα προϊόντων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα γίνεται εισαγωγή από τρίτες χώρες. Είναι γεμάτες οι αποθήκες μας.

Ώθηση στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, μέσα από την ενεργειακή διασύνδεση των Νήσων με το Εθνικό Δίκτυο, για αξιοποίηση του τεραστίου Αιολικού Δυναμικού του Αιγαίου με θαλάσσια αιολικά πάρκα,  σε συνδυασμό με Αντλητικές Υδροηλεκτρικές Μονάδες, για σταθεροποίηση του ενεργειακού συστήματος. Ενώ είμαστε η χώρα με τις καλύτερες συνθήκες αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μόνο ένα ελάχιστο μέρος της καταναλωμένης ενέργειας προέρχεται από αυτές.

Αξιοποίηση, κατά προτεραιότητα, των εγχωρίων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του Λιγνίτη με χρήση νέων τεχνολογιών, όπως Αεριοποίηση ή Καύση Ρευστοποιημένου Στρώματος.

Εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, με άμεση ανακήρυξη ΑΟΖ, στον Ο.Η.Ε. με βάση τη Συνθήκη του MONTEGO BAY και τις Μέσες Γραμμές. Στη συνέχεια να γίνουν οι διμερείς συμφωνίες οριοθέτησης της ΑΟΖ με τις εμπλεκόμενες χώρες.

Ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον με απλό, σταθερό και ευνοϊκό φορολογικό σύστημα καθώς και ξεκάθαρες αρμοδιότητες της κυβέρνησης ως προς τις επενδύσεις και τις απαιτούμενες προδιαγραφές τους.

Νέο πλαίσιο για τη διεξαγωγή των πορειών και των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, ώστε να μην παραλύει η οικονομική δραστηριότητα από αυτές. Δεν θέλουμε να στρέφεται η μία ομάδα πολιτών εναντίον της άλλης, αλλά να μπορούν να συνυπάρχουν.

 Για τα Δημόσια έσοδα και τη μείωση του ελλείμματος:

Πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων που στερεί έως 1 δις το χρόνο από τα κρατικά ταμεία.

Έχουμε μελετήσει σχέδιο Εθνικού Οικοδομικού Κανονισμού και Χρήσεων Γης, με το οποίο θα σταματήσει η ομηρία των πολιτών και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, τόσο για τα ακίνητα, όσο και για τις επενδύσεις.

Άμεση άρση των όποιων περιοριστικών μέτρων για τον «επαναπατρισμό» κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να αποφύγουμε τον «στραγγαλισμό» στην ρευστότητα των τραπεζών, ο οποίος πιθανότατα να οδηγήσει σε κατάρρευση κάποιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Κίνητρο για τον επαναπατρισμό η μηδενική φορολογία.

Μείωση κατά 50% της βουλευτικής αποζημίωσης αλλά και της κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων, ως συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης προς το χειμαζόμενο ελληνικό λαό.

Πάταξη του παραεμπορίου των μεταναστών που ο τζίρος του φτάνει τα 20 δισεκατομμύρια

Χάνουμε περίπου 12 δις ετησίως από τα χρήματα που στέλνουν στις χώρες τους οι μετανάστες. Πρόταση: Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε πράξη εξαγωγής συναλλάγματος από αλλοδαπούς.

Μείωση του ΦΠΑ με ενιαίο χαμηλό συντελεστή, εισπραττόμενο στο ταμείο.

Απαγόρευση της μεταβίβασης στοιχείων σύμβασης δανείου προς τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγγραφη έγκριση του δανειολήπτη. Δεν είναι δυνατόν να λαβαίνει κάποιος δάνειο από την Χ τράπεζα και να βρίσκεται ξαφνικά να χρωστάει στην Ψ εταιρία στην άλλη άκρη του κόσμου, χωρίς να το γνωρίζει.

 Για την εργασία-ανεργία:

Ενιαίο μισθολόγιο (ίδια αμοιβή για ίδια προσόντα και ίδιες ώρες εργασίας) σε συνδυασμό με Αρχή του 7-πλαισίου (καμία αμοιβή να μην είναι μεγαλύτερη από του Προέδρου της Δημοκρατίας, με 1-7 η σχέση κατώτατου-ανώτατου μισθού)

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθός στους δημόσιους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Οι πλεονάζοντες δημόσιοι υπάλληλοι να εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να αμείβονται, αλλά να αποδοθούν στην παραγωγή.

Όλοι οι άνεργοι, αντί επιδόματος, θα εντάσσονται σε πρόγραμμα κοινωνικής θητείας και θα εργάζονται στη ΜΟΜΑ σε έργα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αναβίωση της ιδέας του «Περιπτέρου» με άλλη μορφή. Όσοι άνεργοι το επιθυμούν θα κληρώνονται για να τους παραχωρηθούν προς εκμετάλλευση, μικρές παραγωγικές μονάδες του πρωτογενούς τομέα, οι οποίες θα κατασκευάζονται από την ΜΟΜΑ.

Καταγγελία του «Δουβλίνο ΙΙ» και παραμονή στην Ελλάδα πολιτών χωρών εκτός Ε.Ε. βάση ποσόστωσης και δεξιοτήτων.

Νεοπροσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο να μην είναι μόνιμοι αλλά πενταετούς συμβάσεως.

Πρόβλεψη να συμφωνούν εργοδότες και εργαζόμενοι έτσι ώστε η τυχόν μείωση του μισθού τους να μπορεί να δίνεται σε πόντους-μετοχές στην επιχείρηση. Έτσι, θα τους επιστρέφεται το ποσό της μείωσης ως μέρισμα επί των κερδών της επιχείρησης.

Για τα Εθνικά Θέματα:

Πολύ-επίπεδη εξωτερική πολιτική. Δόγμα μας είναι η Ελλάδα να ανήκει εκεί όπου επιτάσσουν τα συμφέροντά της και διεκδικούμε αυτά τα οποία μας κατοχυρώνουν οι Διεθνείς Συνθήκες και το Διεθνές Δίκαιο.

Αποκλεισμό κάθε ονόματος που θα περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» και διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για αποδοχή της όποιας  λύσης από τον Ελληνικό Λαό.

Επίλυση του Κυπριακού προβλήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Ο.Η.Ε. ως διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Απαίτηση για σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και απομάκρυνση των Δυνάμεων Κατοχής και των Εποίκων.

Κατάργηση της απειλής πολέμου (CasusBelli) που προβάλει η Τουρκία κατά της Ελλάδος και αναγνώριση του Διεθνούς Δικαίου  στο Αιγαίο από τους Τούρκους.

Κατάργηση του Τουρκικού Προξενείου στη Θράκη με αντίστοιχη κατάργηση του ομολόγου Ελληνικού Προξενείου  Σμύρνης.

Απαίτηση για το σεβασμό της Ελληνικής Μειονότητας της Β. Ηπείρου, στη βάση του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας.

Εφαρμογή της αρχής του ομόλογου  σε όλες τις σχέσεις της χώρας με τρίτες χώρες.

Αντιμετώπιση των προβλημάτων του απόδημου Ελληνισμού, όπου υπάρχει, με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων και τη διατήρηση της Ελληνικότητας του.

Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην κοσμοθεωρία της «Παγκοσμιοποίησης», η οποία, μετά τον κόκκινο διεθνισμό, εκπροσωπεί σήμερα το μαύρο διεθνισμό, καλλιεργώντας μια βάρβαρη ανθρωπότητα στην οποία θα βασιλεύει το κέρδος, ο πλούτος και η δύναμη εις βάρος των αξιών και της μοναδικότητας του πολιτισμού των λαών.