Search

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στη ΔΕΘ: Αιχμή του δόρατος με το βλέμμα στο αύριο

Αδιάλειπτη είναι η παρουσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στη ΔΕΘ εδώ και τρεις δεκαετίες, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος της πολιτείας για την ενίσχυση των στρατηγικών επιλογών στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η ΓΓΕΤ, με εντυπωσιακά ποσοστά απορροφητικότητας ευρωπαϊκών κονδυλίων, προωθεί και χρηματοδοτεί την συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και εταιριών του ιδιωτικού τομέα.

Η ΓΓΕΤ εποπτεύει τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που προάγουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και αναδεικνύουν τη δυναμική των Ελλήνων ερευνητών και επιστημόνων και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που είναι αποτελέσματα της έρευνας και τελικά καταλήγουν στον πολίτη. Στην 81η ΔΕΘ η ΓΓΕΤ παρουσιάζει στο περίπτερό της τα τελευταία επιτεύγματα των Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών. Μέσα από προβολές και παρουσιάσεις, διαδραστικά ψηφιακά εκθέματα, διαδικτυακές εφαρμογές και παιχνίδια, οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας και της τεχνολογίας στους τομείς της Πληροφορικής και των Υπολογιστικών Επιστημών, της Ιατρικής-Βιοϊατρικής, των Φυσικών Επιστημών, της Θαλάσσιας Έρευνας, της Μοριακής Βιολογίας, της Ενέργειας.

Ειδικότερα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία σχετίζονται με:

 • Ρομποτικά συστήματα συναρμολόγησης
 • Ψηφιακή ανάλυση των συνθηκών σε εργασιακά περιβάλλοντα
 • Έλεγχο της επιβάρυνσης του πληθυσμού από ακτινοβολίες
 • Διαχείριση γεωδυναμικών φαινομένων, όπως το τσουνάμι
 • Αμυντικές περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές
 • Ιατρικές διαγνωστικές εφαρμογές και γονιδιακή μοριακή ανάλυση
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας
 • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, την εργασία και την κατάρτιση
 • Εξοπλισμό που αξιοποιείται σε αποστολές στο Διάστημα
 • Ανάλυση και ανάδειξη συγκεκριμένων περιόδων της ιστορίας
 • Ψηφιακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και τεχνολογίες ανάδειξης πολιτιστικών θεμάτων
 • Εξειδικευμένες τεχνολογίες για τη θαλάσσια έρευνα
 • Βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας στις πόλεις

Ενδεικτικά, μεταξύ των εκθεμάτων είναι :

-Το σύστημα που έχει αναπτυχθεί για την έγκαιρη προειδοποίηση για τσουνάμι.
-Τα τσιμέντα φωσφορικού ασβεστίου, ένα νέο υλικό με υψηλή βιοσυμβατότητα, που  «λύνει τα χέρια»  των γιατρών σε περιπτώσεις που απαιτείται η πλήρωση οστικών ελλειμμάτων.
-Οι αισθητήρες πλαστικών οπτικών ινών, που ενσωματώνονται σε ασύρματα δίκτυα για την παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης σε βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αμυντικές εφαρμογές.
-Ο αισθητήρας GEOMAREA, ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό της φυσικής και τεχνητής ραδιενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον.
-Το ρομποτικό σύστημα έξυπνης συναρμολόγησης αντικειμένων με χρήση εξελιγμένων λειτουργιών.
-Το Σύστημα Αυτοματοποιημένης και Πιστοποιημένης Κατάθεσης και   Έκδοσης Εγγράφων, μία πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη λύση αυτοεξυπηρέτησης που επιτρέπει στον πολίτη να καταθέτει έγγραφα και να λαμβάνει πιστοποιητικά από διάφορες υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να περιμένει σε ουρές.
-Την φορητή και εύχρηστη συσκευή   Kneerotmeter,    που επιτρέπει την μέτρηση της ροπή και της γωνίας  κατά την παθητική περιστροφή του γόνατος.
-Το διαδραστικό σύστημα “Be There Now!” , που επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να βλέπουν ζωντανά την εικόνα τους να ενσωματώνεται σε ψηφιακά τοπία ή ακόμη και σε πίνακες ζωγραφικής, την οποία μπορούν να φωτογραφήσουν ψηφιακά.

 

Τα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου της ΓΓΕΤ και ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ θα γίνουν το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00μ.μ. με ελεύθερη ανοικτή συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων.

Αμέσως μετά, διοργανώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Ανοιχτή Ημερίδα με τίτλο: «Πολιτικές και Δράσεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία», στον κεντρικό χώρο εκδηλώσεων του Περιπτέρου 15, ώρα 16:00 – 18:00.