Search

Η Ερευνητική Δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον COVID-19

 

 

H ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως και το σύνολο της κοινότητας των ελληνικών ΑΕΙ, παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της πρωτοφανούς, για την σύγχρονη ιστορία, κρίση της Δημόσιας Υγείας σε διεθνές επίπεδο και έγκαιρα και έγκυρα αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να ανταποκριθεί εποικοδομητικά και αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες έχουν προχωρήσει, προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια όλων των μελών της κοινότητας στο πλαίσιο και της συλλογικής και της ατομικής ευθύνης, και αφετέρου να συνεχίσουν, κατά το δυνατόν, όλες οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις της πανδημίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό και με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια, το Αιγαιακό Πανεπιστήμιο αποδεικνύει εμπράκτως και στις παρούσες συνθήκες ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των τοπικών κοινωνιών του αιγαιοπελαγίτικου χώρου ειδικότερα, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, αναλαμβάνοντας ακαδημαϊκή, ερευνητική, αλλά και εκτενή κοινωνική δράση, αναφορικά με σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η διεθνής κοινότητα. Πορευόμαστε βάσει της αρχής ότι η γνώση και η έρευνα δεν αναπτύσσονται σε ένα αποστειρωμένο  και αποκομμένο από την κοινωνία περιβάλλον, μακριά από τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις μακριά από τα πραγματικά γεγονότα  και τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά επηρεάζεται από τις κοινωνικές συνθήκες και εξελίξεις και επιστρέφουν στην κοινωνία τα οφέλη τους, διαμορφώνεται  βάσει αυτών και επιστρέφει στην ίδια την κοινωνία άμεσα και έμμεσα οφέλη.

 

Έτσι, συνεχίζεται και υπό τις παρούσες συνθήκες η διδασκαλία και η έρευνα σε επίπεδο μεταπτυχιακό, καθώς όλα τα μαθήματα και ερευνητικές δράσεις του εαρινού εξαμήνου 43 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών υλοποιούνται η εξ’ ολοκλήρου από απόσταση (100%), όπως επίσης προχωρά με τη χρήση της τεχνολογίας η έρευνα σε επίπεδο διδακτορικού.

 

Ειδικότερα όμως σχετικά με τον Koρωνοϊό COVID-19, η ακαδημαϊκή κοινότητα  του Αιγαίου, επιδεικνύοντας ταχύτατα αντανακλαστικά, έχει λάβει ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες ως προς την μελέτη, αλλά και αντιμετώπιση του φαινομένου. Εστιασμένες δράσεις κατανόησης αλλά και άμβλυνσης των συνεπειών της πανδημίας, όπως: η εκτύπωση τρισδιάστατου υγειονομικού υλικού (π.χ. ασπίδες προσώπου πολλαπλών χρήσεων), η δυναμική καταγραφή και παρακολούθηση στατιστικών δεδομένων πολλαπλών παραγόντων, η ανάπτυξη εφαρμογών, η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων. Ακολουθούν συνοπτικά ορισμένα πρώτα στοιχεία για τις μέχρι και σήμερα επί μέρους πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από μέλη του Πανεπιστημίου μας (κατά αλφαβητική σειρά υπεύθυνου/ης).

 

[1] Περιγραφή δράσης:  Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  έχει αναλάβει  την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει σε μία συλλογική δράση τη δημιουργική ενέργεια όλων των μελών της οικογένειας του για την παραγωγή σχεδιασμένων παρεμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών που έχουν αναδυθεί από την νέα πραγματικότητα. Για το σκοπό αυτό προκηρύσσεται διαγωνισμός «PUBLIC HEALTH DESIGN RESPONSE». Ταυτόχρονα στο εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού έχει ξεκινήσει η 3D κατασκευή προστατευτικών μασκών που θα διαθέσουμε στο Νοσοκομείο Σύρου και στο Νοσοκομείο Άρτας

 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού

 

Υπεύθυνος: Φίλιππος Αζαριάδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης  Προϊόντων και Συστημάτων.

 

[2] Περιγραφή δράσης: Μια σειρά από εφαρμογές που έχουν ως στόχο τη μελέτη της συνεχώς αυξανόμενης βιβλιογραφίας για τον ιό SARS-CoV-2. Έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής τρεις εφαρμογές:

  • Μια υπηρεσία δυναμικής διερεύνησης της έως τώρα δημοσιευμένης βιβλιογραφίας για τον SARS-Cov-2 και την ασθένεια COVID-19.
  • Ένα reporting tool που εξάγει αυτόματα απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα με βάση αυτή τη βιβλιογραφία.
  • Μια μηχανή ερωτήσεων/απαντήσεων όπου ο χρήστης μπορεί να θέσει οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα και να λάβει εμπεριστατωμένες απαντήσεις που βασίζονται στις δημοσιευμένες εργασίες.

Εργαστήριο Ευφυούς Εξερεύνησης και Ανάλυσης δεδομένων Intelligent Data Exploration and Analysis Laboratory (IDEAL) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

Υπεύθυνος: Αμπαζής Νικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

 

[3] Περιγραφή δράσης: Έρευνα σχετικά με τη χρήση μάσκας προσώπου για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του Covid-19.

Υπεύθυνος: Βελεγράκης Αντώνης, Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.

 

[4] Περιγραφή δράσης: Διαδικτυακή (WebGIS) εφαρμογή  για τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID στην εργασία και την απασχόληση (https://arcg.is/1X0Tbv).

Ο διαδικτυακός πίνακας εργαλείων ‘COVID-19_Regional_Labour’ παρουσιάζει περιφερειακά στατιστικά δεδομένα για τον κορονοϊό COVID-19 σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία. Τα περισσότερα απ’ τα εν λόγω περιφερειακά δεδομένα δεν μπορούν να ανακτηθούν εύκολα ή απευθείας από άλλες webgis εφαρμογές μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τους παρακάτω χάρτες

  • Χάρτης των συνολικά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά περιφέρεια
  • Χάρτης του % μεριδίου θανάτων ως προς επιβεβαιωμένες περιπτώσεις
  • Χάρτης των κρουσμάτων στις περιφέρειες ανά 100.000 κατοίκους
  • Χάρτης των θανάτων στις περιφέρειες ανά 100.000 κατοίκους

Ερευνητική Ομάδα “Γεωγραφία της Εργασίας” του τμήματος Γεωγραφίας.

Υπεύθυνος: Γκιάλης Στέλιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας

 

[5]  Περιγραφή δράσης: Ανάπτυξη συστήματος παρατήρησης της κατάστασης της υγείας και της χωρικής θέσης των πολιτών με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στην ανωνυμία: “For a Democratic and Privacy Protecting Health Status and Location Observation Facility”.

Εργαστήριο i4m Lab του Παν. Αιγαίου (Πολυτεχνική Σχολή | Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης).

Υπεύθυνος: Καβάσσαλης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

 

[6] Περιγραφή δράσης: Συλλογή και ανάλυση δεδομένων της εξάπλωσης του Covid19 για 177 χώρες. Καταμετρώνται οι θάνατοι, επιβεβαιωμένα κρούσματα, καθώς και τα περιστατικά ανάρρωσης σε ημερήσια βάση. Επίσης καταγράφονται και συνενώνονται τα πληθυσμιακά, υγειονομικά και οικονομικά δεδομένα κάθε μιας από τις 177 χώρες ώστε να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω αναλύσεις. Υπολογίζεται η ένταση και μεταβολή του φαινομένου ανά χώρα και τα αντιπαραβάλει με τις ημ/νιες επιβολής μέτρων για όλες τις χώρες

Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεσκόπισης (SAGISRS), Τμήματος Γεωγραφίας.

Υπεύθυνος: Καβρουδάκης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας.

 

[7] Περιγραφή δράσης: 3D εκτύπωση υγειονομικού υλικού.

Στην κατασκευή, μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης, προσωπίδων για μάσκες που θα διατεθούν στους φορείς υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, συμμετέχει το ερευνητικό εργαστήριο PrivaSI Lab «Privacy Engineering and Social Informatics» του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το Σάββατο 26 Μαρτίου, όλα τα μέλη του Εργαστηρίου ενώθηκαν κάτω από τον κοινό σκοπό που ξεκίνησε η ομάδα HELLAS COVID 3D Supplies μέσω της εταιρείας 3DHUB και του υπουργείου Υγείας, με σκοπό τη δημιουργία μασκών με τη χρήση της τρισδιάσταστης εκτύπωσης»

Εργαστήριο PrivaSi (Privacy Engineering & Social Informatics) του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

Υπεύθυνος: Καλλονιάτης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

 

[8] Περιγραφή δράσης: Έρευνα με τίτλο: “Development of Simulation and Mathematical Modeling Techniques for the Spread Analysis of Coronavirus”.

Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών,  Γεω-οικονομίας  και Γεωπολιτικής (GEOPOL Lab) του Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Υπεύθυνοι: Καρκαζής Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Θ. Μαρκόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας  Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

 

[9] Περιγραφή δράσης: “Έρευνα-δράση για την έκδοση του τεύχους Ιουνίου 2020 του περιοδικού Journal of Regional Socio-Economic Issues, June 10, Issue 2 με θέμα: «Ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος των πανδημιών (SARS, Coronavirus) The Socio-Economic Impact of Pandemics (SARS, Coronavirus)».

Συμμετέχουν τα Εργαστήρια & ερευνητικές ομάδες: Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού Τμήματος Γεωγραφίας, Προγράμματα Ψυχικής Υγείας Τμήματος Κοινωνιολογίας και Εργαστήριο “Εργαξία” Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Υπεύθυνοι: Κορρές Γεώργιος Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας, Παπάνης Ευστράτιος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Τσομπάνογλου Γεώργιος Καθηγητής, Τμήματος Κοινωνιολογίας.

 

[10] Περιγραφή δράσης: 3D εκτύπωση υγειονομικού υλικού.

Στην Πανελλήνια Ομάδα Εθελοντών Ηellas Covid 19 3D Printing Supplies συμμετέχει και η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων (QMLab) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με σκοπό την εκτύπωση τρισδιάστατων ασπίδων προστασίας προσώπου. Η ομάδα Hellas Covid-19  δημιουργήθηκε μετά από συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας ώστε να υπάρχει συντονισμός ενεργειών και διαδικασιών για την προμήθεια 3D εκτυπωμένων μέσων ατομικής προστασίας σε Νοσοκομεία και φορείς υγείας της χώρας.

Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων – QMLab (Quantitative Methods Laboratory) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Υπεύθυνη: Μαύρη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

[11] Περιγραφή δράσης: Πρωτότυπη πλατφόρμα με δεδομένα για την πανδημία του COVID-19 σε ζωντανό χρόνο, πληροφορίες από ειδικούς και προτάσεις με σχετικούς συνδέσμους για δραστηριότητες όσο μένουμε σπίτι http://coronavirusingreece.eu

Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Υπεύθυνοι: Παπακωνσταντίνου Αχιλλέας, απόφοιτος και επιστημονικός συνεργάτης, Σκιάνης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

 

[12] Περιγραφή δράσης: Έρευνα με θέμα το αποτύπωμα της πανδημίας στην Ελληνική Κοινωνία. Συλλογή ποσοτικών και ποσοτικών δεδομένων σχετικά με τις στάσεις των πολιτών απέναντι στην πανδημία.

Ερευνητική Ομάδα Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Υπεύθυνος: Παπάνης Ευστράτιος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας.

 

[13] Περιγραφή δράσης: Έρευνα μέσω ερωτηματολογίων: 1) Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της επίδρασης των Περιοριστικών Μέτρων κατά  του Κορονοϊού στη Χρήση Χρόνου και στις Δραστηριότητες των Ατόμων, τα αποτελέσματα του οποίου θα αποτελέσουν τμήμα των αναλύσεων του ENIRISST σχετικών με τη συμπεριφορά των ατόμων, των στάσεων και των αντιλήψεών τους, καθώς και την ευημερία τους. 2) Ερωτηματολόγιο για Last Mile Delivery (LMD) «Παραλαβές στο Σπίτι» λόγω Κορονοϊού.

http://daphne-new.chios.aegean.gr/~surveys/COVID/

Εργαστήριο Μεταφοράς και λήψης αποφάσεων TRANSDEM του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ερευνητικής Υποδομής ENIRISST.

Υπεύθυνη: Πολυδωροπούλου Αμαλία, Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

 

[14] Περιγραφή δράσης: Επεξεργασία μοντέλων παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των παραγόντων (σε μάκρο-επίπεδο) από τους οποίους εξαρτάται: α) Το μέγεθος των προσβληθέντων από τον COVID-19 και β) η θνησιμότητα από τον εν λόγω ιό μεταξύ των χωρών που βιώνουν την νόσο.

Εργαστήριο «Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών -ΕΚΠΣΕΥ» του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Υπεύθυνοι: Κων/νος Ρόντος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Διευθυντής ΕΚΠΣΕΥ & Μαρία-Ελήνη Συρμαλή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος ΕΚΠΣΕΥ.

 

[15] Περιγραφή δράσης: Ενημέρωση  μέσω της σελίδας στο Facebook σχετικά με την εξέλιξη της εξάπλωσης της νόσου στη χώρα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Νορβηγία, Γαλλία, Γερμανία). Η ενημέρωση γίνεται μετά από επεξεργασία των δεδομένων που ανακοινώνονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και περιλαμβάνει βραχυχρόνιες εκτιμήσεις, όπου αυτό είναι δυνατό.

Εργαστήριο Οικολογίας και Δυναμικής Συστημάτων, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Σχολής Περιβάλλοντος.

Υπεύθυνος: Τσιρτσής Γιώργος, Καθηγητής Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.

 

[16] Περιγραφή δράσης: Ανάπτυξη πρωτότυπης εφαρμογής πληροφορικής, με στόχο την πολιτο-κεντρική ενημέρωση για την εξέλιξη του COVID-19, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Antivirus Hackathon για ψηφιακές εφαρμογές αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-1, στην πρώτη φάση του οποίου βραβεύτηκε και προκρίθηκε η ομάδα 5 φοιτητών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

https://medium.com/the-crowdpolicy-collection/antivirus-crowdhackathon-protos-kyklos-ea6f758a1d5c

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Υπεύθυνος: Χαραλαμπίδης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

 

[17] Περιγραφή δράσης: Έρευνα δράσης  για την ανάταξη και επανά-προγραμματισμό του κοινωνικού εαυτού από το τραύμα της Ενδορήξης στο άτομο και την οικογένεια ως αποτέλεσμα της πανδημίας. https://surveybot.io/c/88f9d291fbd1d33687933f95e7a41801  και   https://bit.ly/39Z58wi

Εργαστήριο Κοινωνικής, Πολιτισμικής και Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας & Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

Υπεύθυνοι: Χτούρης Σωτήρης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Ζήση Αναστασία, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας.

 

 

Η Πρυτανική Αρχή                                                                                                    11/04/2020

του Πανεπιστημίου Αιγαίου