Search

e-Λιανικό: Κάνε το δικό σου e-shop με 100% χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

e-Λιανικό: Κάνε το δικό σου eshop με 100% χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Έως και 5.000ευρώ με ένα κλικ

Στις 22 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Με τη νέα δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου.

Με έδρα τον Ασώματο, η Omnifox αναλαμβάνει την υλοποίηση ολόκληρου του έργου από την κατάθεση της αίτησης της επιχείρησης σου για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έως την παράδοση του E-Shop γρήγορα και άμεσα.

Στόχος της νέας δράσης είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους χώρους τους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητάς τους.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 31 ημέρες, ήτοι από 22 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και 24 Μαρτίου 2021

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι:

Προϋποθέσεις Ένταξης στο Πρόγραμμα e-Λιανικό

 

Nα δραστηριοποιούνται κυρίως στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Nα έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Nα διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

Nα υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Nα μην έχουν λάβει πάνω από 200.000€ σε επιδοτήσεις την τελευταία τριετία

Nα έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον

H Οmnifox

Με έδρα της τον παραδοσιακό οικισμό του Ασωμάτου στη Λέσβο η  Omnifox παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης έργων με ιδιαίτερη έμφαση στο ψηφιακό πεδίο και αυστηρή προσήλωση στην αισθητική ποιότητα και λειτουργικότητα.

Στην φαρέτρα της φέρει 20ετή επαγγελματική εμπειρία με διεθνή αναγνώριση (σφραγίδα Κορυφαίας Αξιολόγησης από την μεγαλύτερη πλατφόρμα διακίνησης ψηφιακής εργασίας: Upwork), η Omnifox αναλαμβάνει πλήρως την υποστήριξη σας σε ότι αφορά την Αίτηση – Κατασκευή/Αναβάθμιση – Φιλοξενία του e shop σας!

 

 

Τι χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

Λογισμικό: Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες, καθώς και  mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).  Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή αυτή επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του προϋπολογισμού)

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/ laptop) ή άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία/ αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Εξυπηρετητές/ διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού, επιτρέπεται και ΙΑΑS οπότε, επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

 

Διαδικασία Αίτησης & Χρηματοδότησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 ή 100% για νεοσύστατες.

Οι ωφελούμενοι της δράσης μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των απαιτήσεων δημοσιότητας, υποβάλλουν αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης.

Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης: ο ωφελούμενος της δράσης ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την αποστολή της σχετικής έκθεσης και αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης με την υποβολή φακέλου με τα  «Δικαιολογητικά Καταβολής Επιχορήγησης» (Παράρτημα ΙX).

Μάθετε περισσότερα: καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο: +30 22 511 51 426 (καθημερινά 9:00-12:00) ή με μήνυμα στο info@omnifox.gr