Search

“Θα νοικοκυρευτούµε. Τέρµα οι σπατάλες!”

Με το βλέµµα στραµµένο στην ανάπτυξη του τόπου

Καλωσορίζοντας τη νέα χρονιά, η εφηµερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΑ φιλοξενεί στις σελίδες της τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών του Δήµου Λέσβου, κ. Παναγιώτη Τσουπή, ο οποίος µας µιλά για τις πρωτοβουλίες, τις εφαρµογές και τις διαδικασίες που εφαρµόζει η Οικονοµική Υπηρεσία µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία του Δήµου, την περιστολή της σπατάλης και την αύξηση των εσόδων προς όφελος του τόπου και των δηµοτών.

Πρόκειται για µια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που αφορά την οικονοµική διαχείρηση του Δήµου Λέσβου µέσα στο µικρό διάστηµα των τεσσάρων µηνών που ανέλαβε το τιµόνι η νέα Δηµοτική Αρχή.

Ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιώτης Τσουπής, κατάγεται από τον Παλαιόκηπο Γέρας και ζει µε την οικογένειά του στη Μυτιλήνη. Είναι πατέρας δυο παιδιών, έχει σπουδάσει Οικονοµικές Επιστήµες µε εξειδίκευση στη φορολογική λογιστική και είναι ιδιοκτήτης οργανωµένου λογιστικού φοροτεχνικού γραφείου στη Μυτιλήνη. Παράλληλα είναι Πρόεδρος Τµήµατος Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Λέσβου και Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµού Λέσβου και θέτει εαυτόν εθελοντικά στην υπηρεσία της πατρίδας.

 

 

Κύριε Αντιδήµαρχε, έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις µήνες από την ανάληψη των νέων για εσάς καθηκόντων ως Αντιδήµαρχος Οικονοµικών του Δήµου Λέσβου. Ποιες νέες διαδικασίες έχετε εφαρµόσει στη διαχείριση των οικονοµικών θεµάτων του Δήµου και µε ποιους τρόπους αποδίδουν µέχρι στιγµής αυτές οι εφαρµογές;

Π. Τ. Έτσι όπως είναι η κατάσταση σήµερα, που επί της ουσίας η χώρα µας έχει πτωχεύσει, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ούτε για ουτοπίες, ούτε για φανταστικές λύσεις. Ο Δήµος Λέσβου, σαν νεοσύστατος Δήµος µετά το Καλλικρατικό σύστηµα τοπικής αυτοδιοίκησης και µε την τεράστια γεωγραφική έκταση την οποία καταλαµβάνει, έχει πολλές αδυναµίες, ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Κατά την άποψη τη δική µου, η δοµή του Δήµου Λέσβου χρήζει επανασύστασης. Έχει δηλαδή ανάγκη συνολικής αναδιάρθρωσης γιατί µε τη µορφή που λειτουργούσε και παρά τις παρεµβάσεις που επιχειρήθηκαν να γίνουν, τα αποτελέσµατα  δεν ήταν επαρκή. Γεγονός είναι ότι για να λειτουργήσει ένας τέτοιος Δήµος, όπως ο δικός µας, χρειάζεται πολύ προσωπικό, ενώ στην περίπτωση του Δήµου Λέσβου εκτός του ότι το προσωπικό δεν είναι επαρκές, επιπλέον δεν είναι και σωστά κατανεµηµένο. Έτσι, όπως αντιλαµβάνεστε, οι ανάγκες δεν καλύπτονται από τις απαιτούµενες ειδικότητες και εποµένως χρειάζεται αναδιάρθρωση και ανακατατάξεις του προσωπικού για να µπορέσει να λειτουργήσει ο µηχανισµός και να εφαρµοστεί η αποκέντρωση. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα υπάρχει η ανάγκη κι από νέο προσωπικό, όπως για παράδειγµα στο να στελεχωθεί η Νοµική Υπηρεσία του Δήµου µέσα στο 2015, που αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει, και θα προκηρυχθούν γι’ αυτό πέντε  θέσεις. Σε όλα βέβαια συνάδουν και οι πολιτικές εξελίξεις οι οποίες διαµορφώνουν σε κάθε περίπτωση την υλοποίηση των πρωτοβουλιών που παίρνουµε και που προσπαθούµε να εφαρµόσουµε.

Αυτό που προσπαθώ να κάνω από την πλευρά µου είναι η συγκρότηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Δήµου και η επίτευξη των οικονοµικών στόχων που έχουµε θέσει ως Δηµοτική Αρχή µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρωτεύον ζήτηµα είναι το ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ του δήµου, ενώ από τη θέση τη δική µου ο στόχος είναι η διασφάλιση των εσόδων ώστε να υπάρχει η κινητήριος δύναµη για την υλοποίηση των δράσεων και των προγραµµάτων προς όφελος των πολιτών.

Για παράδειγµα έχω βγάλει µέχρι στιγµής δυο εγκυκλίους που αφορούν τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλών ύδρευσης, διότι στην περιφέρεια του δήµου (τα χωριά) δεν είχαν βεβαιωθεί και δεν εισπράττονταν λογαριασµοί νερού εδώ και αρκετά χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε ήταν φυσικό να µας απασχολήσει το γιατί δεν βεβαιώνονταν αυτές οι οφειλές και κατόπιν διερεύνησης είδαµε ότι δεν υπήρχαν υπάλληλοι να στελεχώσουν τις ανάλογες θέσεις και να διεκπεραιώσουν τις εν λόγω εκκρεµότητες. Σήµερα σε όλες τις δηµοτικές ενότητες έχουν οριστεί υπάλληλοι και για να βεβαιώνουν αλλά και για να εισπράττουν, οπότε ήδη άρχισαν να έρχονται έσοδα στο ταµείο του δήµου. Για να είµαστε δίκαιοι απέναντι στους πολίτες δεν θα υπάρξουν προσαυξήσεις, ενώ αν υπάρχει αδυναµία πληρωµής θα υπάρξουν διακανονισµοί και θα εξετάσουµε µε κατανόηση την κάθε περίπτωση όπου ανακύπτουν σοβαρές αδυναµίες στην ανταπόκριση των πολιτών.

Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε τα έσοδα του Δήµου και µε ποιους τρόπους θα ανακτήσετε τη χαµένη αξιοπιστία των προµηθευτών ως προς τα θέµατα των πληρωµών;

Π. Τ. Σε κάθε περίπτωση κάνουµε το αυτονόητο και στόχος µου είναι κάθε µήνα ή έστω κάθε τρίµηνο να λαµβάνει η οικονοµική υπηρεσία αυτόµατα και µε νόµιµο τρόπο τα στοιχεία, ώστε να διασφαλίζονται τα έσοδα. Για να µπορέσει όµως να γίνει αυτό, και µάλιστα µε δεδοµένη την έλλειψη προσωπικού, θα πρέπει πρωτίστως να ενηµερώνεται η οικονοµική υπηρεσία για τις οφειλές που υπάρχουν µε ένα σύστηµα εύκολο, εύχρηστο και αξιόπιστο, το οποίο θα παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση.

Για το λόγο αυτόν έχω ξεκινήσει αυτήν την περίοδο να οργανώνω την οικονοµική υπηρεσία του δήµου µε ένα πληροφοριακό σύστηµα, ανάλογο µε εκείνο της Γ. Γ. Πληροφοριακών Συστηµάτων – TAXIS, στο οποίο θα µπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης, ο κάθε συναλλασσόµενος, ο κάθε προµηθευτής κλπ. µε ειδικό κωδικό πρόσβασης και φυσικά και η αρµόδια υπηρεσία του δήµου. Παράλληλα µέσω του ίδιου συστήµατος θα υπάρχει γενικά η δυνατότητα ηλεκτρονικής συναλλαγής µε το δήµο, παρόµοια µε αυτήν του  TAXIS, που θα διευκολύνει τους πολίτες σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά στις συναλλαγές από απόσταση. Με αυτόν τον τρόπο τόσο η δηµοτική αρχή, όσο και οι πολίτες θα µπορούν να έχουν την ενηµέρωση που χρειάζονται, ώστε να υπάρχει µια αµφίδροµη µεταξύ τους συνδιαλλαγή µέσα στα πλαίσια της διαφάνειας και µε βάση την επιτακτική ανάγκη της εκµετάλλευσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που µας δίνει η τεχνολογία.

Εδώ θα ήθελα να καταστήσω σαφές πως ο Δήµος έχει έννοµο συµφέρον να συνδέεται µε τη Γ. Γ. Πληροφοριακών Συστηµάτων, όλες οι ενέργειες που γίνονται είναι στα πλαίσια της νοµιµότητας και προβλέπονται από την καινούρια νοµοθεσία, ενώ το όλο εγχείρηµα αποτελεί µια πρωτοτυπία που δεν έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα σε κανένα άλλο δήµο της χώρας.

Τι έχουµε κάνει από το Σεπτέµβριο µέχρι τώρα

Από την ανάληψη των καθηκόντων µας γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια να ξεκαθαριστούν και να τακτοποιηθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές. Αυτό που προσπαθήσαµε, είναι να βάλουµε σε µια σειρά και να αποπληρώσουµε όσα ληξιπρόθεσµα  έπασχαν  κατά τύπους, µέχρι τις 30/11/2014.  Μετά την ανακοίνωση που κάναµε προς τους ενδιαφερόµενους και για όσους από αυτούς ανταποκρίθηκαν, πέρασαν από οικονοµική επιτροπή 43 υποθέσεις και πληρώθηκαν  αυτές οι οφειλές. Παράλληλα όσα δεν έπασχαν νοµιµότητας και εντάσσονταν στα ληξιπρόθεσµα, επεξεργάστηκαν και θα αποπληρωθούν έως 31/12/2014.  Προσπαθούµε συγχρόνως να είµαστε εντός των στόχων του ΟΠΔ δηλαδή του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας ώστε να µην κινδυνεύσει ο Δήµος Λέσβου να µπει σε καθεστώς επιτήρησης, όπως έχει γίνει µε 41 δήµους της χώρας. Δεδοµένου µάλιστα πως καµία από τις δηµοτικές, διαδηµοτικές και αστικές µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που είχαν δηµιουργηθεί από τους Καποδιστριακούς Δήµους και έληγαν µε την εφαρµογή του Καλλικράτη,  δεν έχουν εκκαθαριστεί µέχρι σήµερα και παράλληλα έχουν αρκετά χρέη προς το δηµόσιο, θεώρησα σκόπιµο και απαραίτητο να αποστείλω προς όλους σχετικά έγγραφα, ζητώντας την άµεση ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των επιχειρήσεων αυτών, ώστε να γνωρίζουµε που κινούµαστε και να µην κυνδινέψει ο Δήµος Λέσβου να τελέσει υπό καθεστός επιτήρησης όπως συµβαίνει µε πολλούς άλλους δήµους της χώρας. Τουλάχιστον όσο περνάει από το χέρι µου δεν θα επιτρέψω να συµβεί κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και έχουµε δηµιουργήσει στην οικονοµική υπηρεσία του δήµου ειδικό τµήµα για το θέµα των εν λόγω αυτών περιπτώσεων που δεν υπήρχε κατά τις παλαιότερες δηµοτικές αρχές.

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα µε το οποίο προετοιµαζόµαστε και προτιθέµεθα να ασχοληθούµε είναι το ζήτηµα των Ιδρυµάτων, των Κληροδοτηµάτων και γενικά των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρησης τα οποία ανήκουν στον ευρύ δήµο. Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει καµία ενασχόληση µε αυτό το θέµα και ενώ πρέπει να ελέγχονται από οικονοµική επιτροπή, µέχρι σήµερα δεν γνωρίζει ο δήµος τι γίνεται µε αυτά. Έτσι έχω αναθέσει για τον σκοπό αυτόν, στο τµήµα που ασχολείται µε τις εκκαθαρίσεις να ασχοληθεί και έχουν δροµολογηθεί οι διαδικασίες ώστε όλα αυτά τα ιδρύµατα να αποδώσουν ενηµέρωση προς την οικονοµική επιτροπή του Δήµου για την διαχείρησή τους, τα οικονοµικά τους κλπ. ερευνώντας παράλληλα ποιο είναι το νοµικό καθεστός υπό το οποίο τελούν, ποια από αυτά βρίσκονται υπό την άµεση εποπτεία του δήµου και κατά συνέπεια πώς µπορούν να λειτουργούν αποδοτικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Ερχόµαστε µετά στην αξιοποίηση της περιουσίας του Δήµου η οποία  καταγράφεται. Η διαδικασία της καταγραφής είχε ξεκινήσει από την προηγούµενη δηµοτική αρχή, έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό σηµείο, όχι όµως στο επιθυµητό που θα ήθελα να βρώ. Θα ήθελα όλα να ήταν καταγεγραµµένα και όλα να αποφέρουν έσοδα. Κι αυτό γιατί µε το νέο νόµο του ΕΝΦΙΑ υπόκεινται σε αυτόν και οι ΟΤΑ. Άρα αυτήν τη στιγµή έχουµε πολλά ακίνητα του Δήµου, τα οποία λόγω µη ενδεδειγµένης διαχείρησής τους από τις προηγούµενες δηµοτικές αρχές, όχι µόνο δεν αποφέρουν έσοδα, αλλά είναι υποχρεωµένος τώρα ο Δήµος να πληρώνει και τον ΕΝΦΙΑ παράλληλα µε άλλες υποχρεώσεις που έχουν τα ακίνητα αυτά, χωρίς κανένα λόγο και ζηµιώνοντας παράλληλα το ταµείο του, στερώντας χρήµατα που θα µπορούσαν να διατεθούν υπέρ του κοινωνικού συνόλου.

Γι’ αυτό λέµε ότι πρέπει να γίνει άµεσα η αξιοποίηση της περιουσίας του Δήµου η οποία είναι πολύ µεγάλη και αυτή τη στιγµή βρίσκεται εν υπνώσει. Το δια ταύτα λοιπόν είναι να νοικοκυρευτούµε. Τέρµα οι σπατάλες. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις και τις µελέτες που έχουµε κάνει, αν εφαρµοστούν όλες οι παραπάνω ενέργειες όπως σας εξήγησα, θα έχουµε για το 2015,  3,5 εκατ. ευρώ ωφέλεια από την ορθολογική διαχείριση των πόρων και των κονδυλίων του δήµου. Παραλάβαµε χρέη από τους Καποδιστριακούς, µεριµνούµε για την αποπληρωµή τους, είτε από τα ληξιπρόθεσµα, είτε από τα ίδια. Εγώ από την πλευρά µου προσπαθώ, πιέζοντας σε µεγάλο βαθµό την οικονοµική υπηρεσία, να µην δηµιουργούνται νέα ληξιπρόθεσµα και γι’ αυτό κάνουµε και θα κάνουµε όσα έργα κι όσες δράσεις µπορούν να πληρωθούν. Αυτός εξ’ άλλου πιστεύω ότι είναι και ο τρόπος για να ανακτηθεί η αξιοπιστία του Δήµου. Δηλαδή να γίνεται µόνον ότι µπορεί να πληρωθεί.

Παράλληλα θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω µε ιδιαίτερη ικανοποίηση, ως επιστέγασµα των όσων είπα παραπάνω, ότι εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός του Δήµου Λέσβου οικον. έτους 2015. Παρά τις δαιδαλώδεις και ατέρµονες διαδικασίες, τη θέσπιση νέων ελεγκτικών µηχανισµών (βλ. Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ), τη συνεχή µείωση του προσωπικού και την απογύµνωση των υπηρεσιών του Δήµου, για πρώτη φορά στα χρονικά ο Δήµος θα έχει εγκεκριµένο προϋπολογισµό πριν ακόµα την έλευση του νέου έτους!Στην καθηµερινή µάχη της νέας δηµοτικής αρχής του Σπύρου Γαληνού για ανάκτηση της αξιοπιστίας του Δήµου και τη δηµιουργία οµαλού κλίµατος και αµοιβαίου σεβασµού µεταξύ του Δήµου και των προµηθευτών, εργολάβων, παρόχων υπηρεσιών κλπ, δε θα χαθεί ούτε µια µέρα!

Από ότι γνωρίζουµε γίνονται και χωροταξικές µετατροπές µέσα στο κτίριο του Δήµου. Πού αποσκοπούν οι µετατροπές αυτές και τι υπάρχει στα µελλοντικά σας σχέδια σχετικά µε το κτιριακό;

Π. Τ. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο 2ος όροφος του κτιρίου όπου στεγάζεται το Δηµαρχείο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, αποτελεί ιδιοκτησία του Δήµου. Οι άλλοι όροφοι όπως και πολλές άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις εντός και εκτός της πόλης της Μυτιλήνης µισθώνονται και κοστίζουν στο δήµο 300.000 ευρώ ετησίως. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή πολλά κτίρια του δήµου τα οποία δεν αξιοποιούνται και που θα µπορούσαν να αποφέρουν πολλά έσοδα και οφέλη.

Στα σχέδιά µας είναι να ανεγερθεί νέο κτίριο που θα στεγάσει τις δηµοτικές υπηρεσίες στο οικόπεδο που βρίσκεται το παλαιό κτίριο της ΔΕΗ, παραπλεύρως από το υφιστάµενο κτίριο του δήµου. Επίσης αυτήν τη στιγµή γίνονται χωροταξικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο του 2ου ορόφου όπου στεγάζεται η οικονοµική υπηρεσία µε στόχο να είµαστε πιο λειτουργικοί τόσο για εµάς όσο και για τους πολίτες. Να σηµειωθεί δε ότι όλες οι εργασίες γίνονται από συνεργεία του δήµου περιστέλλοντας έτσι τα περιττά έξοδα. Θεωρώ ότι όλα είναι θέµα θέλησης και διάθεσης. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω επίσης πως η γραµµατειακή υποστήριξη της Οικονοµικής Επιτροπής  γίνεται από  ένα  και µόνο άτοµο, µε µεγάλο προσωπικό του κόστος, το οποίο προσφέρει παράλληλα και γραµµατειακή στήριξη της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών της οποίας είµαι πρόεδρος. Σηµειώνω δε ότι παλαιότερα υπήρχαν τέσσερις  υπάλληλοι που υποστήριζαν γραµµατειακά τις εν λόγω επιτροπές.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισηµάνω πως εκείνο που µε ενδιαφέρει είναι να υπάρξει συνέχεια, δηλαδή θέλω να δοµήσω και να επενδύσω σε όλα εκείνα που θα µείνουν για τους επόµενους. Ο δικός µου ρόλος είναι πολιτικός, όπως µου έχει εκχωρηθεί από τον Δήµαρχο τον κ. Γαληνό. Από εκεί και πέρα θέλησα να εφαρµόσω την ιεραρχία και να µοιράσω ρόλους, ώστε να αναδειχθούν οι δυνατότητες του καθενός και  καθένας να βγάλει τον “καλό του εαυτό” προσφέροντας ότι πιο δηµιουργικό και παραγωγικό έχει να δώσει. Η συνεργασία µου µε όλους τους υπαλλήλους είναι άψογη και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερµά γι’ αυτό.