Search

Δημιουργία νέου συνδέσμου Τουριστικής Ανάπτυξης

Στην ίδρυση του Συνδέσμου Τουριστικής Ανάπτυξης Μυτιλήνης & Χερσονήσου Αμαλής προχωρά η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού.

Προοπτική, ο Σύνδεσμος αυτός να μετεξελιχθεί στον “Οργανισμό Διαχείρισης / Marketing Προορισμού Μυτιλήνης & Χερσονήσου Αμαλής” (“Destination Management / Marketing Organization of Mytilene & Amali Peninsula”).

Η δημιουργία του οργάνου αυτού επιβάλλεται από το γεγονός, ότι η ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένος τουριστικός προορισμός. Όπως δε κατ’ επανάληψη έχει τονιστεί δημοσίως, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι η μοναδική πόλη του Αιγαίου, ίσως και της Μεσογείου, που δεν έχει ούτε την υποτυπώδη τουριστική οργάνωση και προσανατολισμό, ενώ δεν διαθέτει ούτε τη στοιχειώδη τουριστική υποδομή, σε όλες τις εκφάνσεις της.

Ο Σύνδεσμος αυτός θα έχει τον αποκλειστικό ρόλο της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης της Μυτιλήνης και της ευρύτερης περιοχής της χερσονήσου της Αμαλής, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής τουριστικής οικονομίας προς όφελος των κατοίκων της.

Μέλη του θα μπορούν να είναι όλες οι τουριστικές, εμπορικές και συναφείς επιχειρήσεις της περιοχής, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία, εστιατόρια, café bars, αστικό ΚΤΕΛ, επαγγελματίες ταξί, κ.ο.κ., καθώς και ανεξάρτητοι δημότες με γνώσεις και ενδιαφέρον για τα τουριστικά “πράγματα” της πόλης και των γύρω χωριών.

Στο Σύνδεσμο αυτόν, θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι (Πρόεδροι ή εντεταλμένοι σύμβουλοι) των 9 διαμερισμάτων της Χερσονήσου της Αμαλής (πρώην Καποδιστριακός Δήμος), δηλαδή Μυτιλήνης, Ταξιάρχη (Καγιανιού), Αγίας Μαρίνας, Λουτρών – Σκάλας Λουτρών, Αλυφαντών – Πυργίου, Παναγιούδας, Παμφίλων, Μόριας και Αφάλωνα.

Από το διευρυμένο αυτό σύνδεσμο, θα προκύψει ένα στενότερο Συμβούλιο, το οποίο θα επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, με χάραξη στρατηγικής και παρεμβάσεις προς όλα τα αρμόδια όργανα.

Προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ίδρυσης του εν λόγω φορέα τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή σύσκεψη – διαβούλευση, τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδρίων “Τερψιχόρη” του ξενοδοχείου “ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ”.

Στην κρίσιμη αυτή εναρκτήρια συνεδρίαση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρευρεθούν όλοι οι επιχειρηματίες του τουρισμού, του επισιτισμού και των συναφών δραστηριοτήτων της Μυτιλήνης, καθώς και οι εκπρόσωποι όλων των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της πόλης.

Εκτός των αρχικών διαδικασιών ίδρυσης του “DE.M.M.O.” Μυτιλήνης, θα οριστούν και διάφορες παράλληλες επιτροπές, που θα εργάζονται σε ετήσια βάση, με παρεμφερή αντικείμενα και συσχετιζόμενους με την τουριστική ανάπτυξη στόχους, όπως:

· Τοπικές – συνοικιακές επιτροπές, οι οποίες θα λειτουργούν αυτόνομα και ο ρόλος τους θα είναι να συγκεντρώνουν, να καταγράφουν και να ταξινομούν τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την κάθε περιοχή, καθώς και να εισηγούνται προτάσεις, σχετικά με τη βελτίωση – αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας της περιοχής τους, καθώς και την εν γένει ανάπτυξή της.

· Επιτροπή Πολεοδομικής – Χωροταξικής Ανάπτυξης Μυτιλήνης. Η λειτουργία του Οργάνου αυτού επιβάλλεται, λόγω της αναγκαιότητας χάραξης μιας στρατηγικής ανάπτυξης της πόλης για το εγγύς και το απώτερο μέλλον, ώστε όλοι να συμμετέχουν σ’ έναν ανοιχτό διάλογο, που θα καθορίσει τον προσανατολισμό να  και τους αναπτυξιακούς της στόχους για τα επόμενα χρόνια. Το Συμβούλιο αυτό, θα είναι καταρχήν μία άτυπη συμβουλευτική ομάδα, που θα απαρτίζεται από εξειδικευμένους πολεοδόμους, χωροτάκτες, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, συγκοινωνιολόγους και διάφορους άλλους δημότες της πόλης με συναφείς ειδικές γνώσεις, της οποίας ο πρωτεύον ρόλος θα είναι να θέτει τους άξονες διαλόγου και προβληματισμού και να προτείνει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές.

· Επιτροπές επεξεργασίας και υλοποίησης διαφόρων εποχιακών και θεματικών project brands (υφιστάμενων και νέων), τα οποία χρόνο με το χρόνο θα μετεξελιχθούν σε θεσμούς, με απώτερο στόχο τη δημιουργία αντίστοιχων “τουριστικών προϊόντων” (όπως ακριβώς ορισμένα εξ’ αυτών, έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζονται με επιτυχία τα τελευταία 2,5 χρόνια).

· Επιτροπή διαβούλευσης απόδημων “σοφών”. Η ίδρυση του οργάνου αυτού, έρχεται κατόπιν συζητήσεων και προτάσεων από πολλούς απόδημους της Μυτιλήνης, για την ενεργό “αξιοποίησή” τους, σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον της πόλης. Πολλοί εκ των αποδήμων της διασποράς, έχουν κατά καιρούς εκφράσει απόψεις και θέσεις για σημαντικά ζητήματα ανάπτυξης και προώθησης της Μυτιλήνης, ενώ η “οπτική” που αντιμετωπίζουν τα θέματα, διαφέρει από αυτήν των δημοτών – μόνιμων κατοίκων της πόλης, λόγω διαφορετικών εμπειριών και ερεθισμάτων. Η άποψή τους πρέπει να ακούγεται, αλλά με συγκροτημένο και μεθοδικό τρόπο, ενώ σε πολλούς εξ’ αυτών και αναλόγως της περιοχής – χώρας που δραστηριοποιούνται, μπορεί να δοθεί και συγκεκριμένος ρόλος παρεμβάσεων, ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το μέλλον της Μυτιλήνης. Στη διευρυμένη αυτή ομάδα διαβούλευσης, αρχικά θα μπορούν να συμμετέχουν οι απανταχού απόδημοι Μυτιληνιοί της διασποράς, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να συγκροτηθεί ένα άτυπο Συμβούλιο προσωπικοτήτων, που με τις γνώσεις τους θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Οι διαβουλεύσεις αρχικά θα γίνονται με όλα τα πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα.

Για την ενεργοποίηση όλων των παραπάνω οργάνων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της “grass roots” αυτής λειτουργίας, είναι προφανές ότι η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των ευαισθητοποιημένων δημοτών, θα είναι καθοριστική.

Για το λόγο αυτό, εκτός από τους προαναφερθέντες επαγγελματίες και φορείς του τουρισμού, προσκαλούνται να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν στις διαδικασίες, όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες της ευρύτερης περιοχής της Μυτιλήνης.

Για περαιτέρω ενημέρωση και επικοινωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα τηλέφωνα:

1. Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, τηλ. 22510 22143 (υπεύθυνοι: Πάνος Πίτσιος, Γιώργος Καρίνος, Βασίλης Χατζηελευθερίου, Ράνια Καχριμάνη), email: syndesmos1954@otenet.gr

2. Αντιδημαρχία Εθελοντισμού Δήμου Λέσβου, τηλ. 22513 50016 (υπεύθυνη Αθηνά Ιωσηφέλλη), email: ethel.genia@hotmail.com

Ο Πρόεδρος Μυτιλήνης, Ο Γραμματέας του Συμβουλίου

Πάνος Μιχ. Πίτσιος Γιώργος Καρίνος