Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών των προσφερόμενων Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Συντάκτης: Μοιραστείτε το:

Το Επιμελητήριο Λέσβου και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με την εταιρεία SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, διοργανώνουν την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

«Απλοποίηση διαδικασιών των προσφερόμενων Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς»

Παρακολουθήστε την ημερίδα στον παρακάτω σύνδεσμο

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk3YTQ2YTgtNzZhYy00NTgyLWE5ZDktOGZmOTgzYzM5Njgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22da9a6c8f-9d16-4d55-93bf-e098b178911a%22%2c%22Oid%22%3a%22a4541f8d-0394-439b-b506-5ad4c32c45ad%22%7d

ή εναλλακτικά από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λέσβου ( www.lesvoschamber.com ), όπου υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς» η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο 2014-2020” και έχει ως στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση των μελών του Επιμελητηρίου Λέσβου με τις καινούργιες διαδικτυακές εφαρμογές που προσφέρει πλέον στα μέλη του.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες εφαρμογές:

 • Αναβάθμιση της ψηφιακής πύλης του Επιμελητηρίου Λέσβου (portal) και σε mobile application.
 • Απομακρυσμένες υπηρεσίες:
  • Για τις διοικητικές συναλλαγές των μελών του Επιμελητήριο Λέσβου.
  • Για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
 • Διαδικτυακή υπηρεσία εύρεσης εργαζομένων Αναγγελίες – Βιογραφικά. Ψηφιακή υπηρεσία αναζήτησης προσωπικού από επιχειρήσεις – μέλη.
 • Αποτύπωση επιχειρηματικότητας.
 • Ψηφιακό Αποθετήριο (OpenData).
 • Πλήρη online ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την διοικητική τους εξυπηρέτηση (π.χ. αδειοδοτήσεις, κλπ) και αφορούν την κεντρική δημόσια διοίκηση, την Περιφέρεια, τους ΟΤΑ, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κ.α..
 • Δυνατότητα online υποβολής αιτήματος, για τις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, δεν βρίσκει την ερώτηση που τον ενδιαφέρει στην υπάρχουσα βάση δεδομένων.
 • Online αίτηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Επιμελητήριο Λέσβου, με δυνατότητα online πληρωμής, παρακολούθηση εκπαιδευτών και αιθουσών.
 • Online αίτηση συμμετοχής σε συνέδρια – εκδηλώσεις που διοργανώνει το Επιμελητήριο Λέσβου, με δυνατότητα online πληρωμής.

 

 

 

 

Προηγουμενο αρθρο

Ο κόσμος όπως τον ξέραμε, τέλειωσε. Ούτε τα καλοκαίρια, ούτε οι χειμώνες θα είναι πια αυτό που ζήσαμε…

Επομενο αρθρο

Σωματείο Ιδιωτικών υπαλλήλων: Κάλεσμα σε συζήτηση