Search

Το 46% των νεαρών Σύρων διέκοψαν τις σπουδές τους εξαιτίας του πολέμου-Έρευνα του SolidarityNow

Με νέα έρευνά του το Solidarity Now με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα σημαντικά στοιχεία που αφορούν στους Σύρους πρόσφυγες που διαμένουν στη χώρα μας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 46% των προσφύγων δηλώνει ότι αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του εξαιτίας του πολέμου, το 67% θεωρεί ότι η γλώσσα αποτελεί το βασικό εμπόδιο πρόσβασής του στην αγορά εργασίας ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, το 61%, εξαρτάται από την οικονομική βοήθεια που παρέχουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Τα στοιχεία αυτά, επισημαίνει το SolidarityNow, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας ένταξης των προσφύγων στην κοινωνία μας τόσο με στόχο την οικονομική ανεξαρτησία και την ενσωμάτωσή τους όσο και για την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για τη γενικότερη κοινωνική ανάπτυξη.

Τα παραπάνω αποτελούν τα συμπεράσματα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Χτίζοντας το μέλλον: προσδοκίες των νέων Σύρων προσφύγων και ανταπόκριση του πληθυσμού τριών χωρών υποδοχής – Ελλάδα, Λίβανος, Ηνωμένο Βασίλειο», που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017. Στο πλαίσιο αυτό, το SolidarityNow διεξήγαγε τη σχετική έρευνα στην Ελλάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των εμπειριών, δεξιοτήτων και προσδοκιών των νέων Σύρων προσφύγων που φιλοξενούνται στη χώρα μας.

Μεθοδολογία της Έρευνας
Δείγμα πληθυσμού: 500 πρόσφυγες | Γυναίκες (34%) & Άνδρες (66%), 18-32 ετών
Χρονικό διάστημα: Μάιος – Ιούλιος 2017

Η ομάδα του SolidarityNow συντόνισε και πραγματοποίησε συνεντεύξεις με πρόσφυγες – ωφελούμενους των προγραμμάτων στέγασης και φιλοξενίας της οργάνωσης, καθώς και σε δομές άλλων οργανώσεων, αλλά και πρόσφυγες που διαμένουν σε επίσημους και ανεπίσημους καταυλισμούς, καταλήψεις και συλλογικές δομές. Η έρευνα διεξήχθη στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, στα Ιωάννινα, στην Εύβοια και στην Τήλο, με σκοπό το μεγαλύτερο δυνατό εύρος ομάδων πληθυσμού.

«Στο SolidarityNow έχουμε φιλοξενήσει συνολικά 4.500 πρόσφυγες. Μέσα από την έρευνα, καταγράψαμε τις πεποιθήσεις, δεξιότητες και προσδοκίες 500 νεαρών Σύρων προσφύγων σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα αισθανόμαστε ότι γνωρίζουμε λίγο καλύτερα τους πρόσφυγες και αποκομίσαμε μεγαλύτερη σιγουριά ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε ώστε να ενσωματωθούν ευκολότερα στις χώρες υποδοχής», επισημαίνει η Γεωργία Παπαθανασίου, Υπεύθυνη Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών του Τμήματος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Μάθησης του SolidarityNow.

Συμπεράσματα της Έρευνας για την Ελλάδα
Τα συμπεράσματα της έρευνας αφορούν κυρίως σε τρεις τομείς: α. τη μόρφωση/εκπαίδευση, β. το εισόδημα και γ. την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
– Μορφωτικό επίπεδο

Σχετικά με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των ερωτηθέντων, η έρευνα έδειξε ότι: το 22% είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 32% απόφοιτοι Γυμνασίου, 19% απόφοιτοι Λυκείου, ενώ το 15% κατέχουν πτυχίο

Πανεπιστημίου.
Σύμφωνα με την έρευνα, λόγω των συρράξεων, 46% διέκοψε τις σπουδές του, ενώ το 70% των ερωτηθέντων δεν έχουν μαζί τους καμία πιστοποίηση που να αποδεικνύει το επίπεδο σπουδών τους, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες γρήγορης ένταξης στην αγορά εργασίας.

– Εισοδηματική κατάσταση

Από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα, μόνο το 55% πληρώνει το ενοίκιο του σπιτιού του με ιδίους πόρους, το 6% στηρίζεται στη βοήθεια φίλων και συγγενών, το 1% έχει εισόδημα από εργασία και το 9% στηρίζεται οικονομικά σε εμβάσματα. Συνέπεια αυτών είναι να υπάρχει μεγαλύτερη εξάρτηση από την οικονομική βοήθεια που παρέχεται από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις (61%).

– Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Σε σχετική ερώτηση, για το 67% όσων απάντησαν, η γλώσσα θεωρείται ως το βασικό εμπόδιο πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ενώ το 16% εκτιμά πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αφορούν στην ίδια την ιδιότητα του πρόσφυγα. Τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι το 53% των ερωτηθέντων δηλώνουν άνεργοι, ενώ αντίστοιχα, μόνο το 6% των ερωτηθέντων δήλωναν άνεργοι στη χώρα καταγωγής τους. Οι δημοφιλέστεροι τομείς απασχόλησης μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ο τουρισμός, η εστίαση, ο κατασκευαστικός και αγροτικός τομέας, που αντικατοπτρίζουν κατ’ αναλογία τους τομείς απασχόλησης των συμμετεχόντων στη Συρία.

Με βάση και τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας, το SolidarityNow εντείνει τα προγράμματα εκπαιδευτικής υποστήριξης και γλωσσικής εκμάθησης ελληνικών, αγγλικών και γαλλικών σε πρόσφυγες.
Παράλληλα, επεκτείνει τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης και σύνδεσης με την αγορά εργασίας στα δύο Κέντρα Αλληλεγγύης του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στο Blue Refugee Center στη Θεσσαλονίκη, το οποίο απευθύνεται σε προσφυγικό πληθυσμό.

Η πραγματοποίηση της επιστημονικής έρευνας έγινε δυνατή με την υποστήριξη των οργανώσεων Praksis, Caritas, Wellcommon, Γιατροί του Κόσμου, Oxfam, Arsis, Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων, Μέλισσα, HabibiWorks.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας των συγκριτικών δεδομένων για τη θέση των προσφύγων στις τρεις χώρες, από την ομάδα του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης (Δημήτρης Σκλεπάρης – Επιστημονικός Συνεργάτης, Γεώργιος Καρυώτης – Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων). Οι ερευνητικές δράσεις θα συμπληρωθούν από ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα ολοκληρωθούν το Μάρτιο του 2018.
Μακροπρόθεσμος στόχος του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι τόσο η διατύπωση συστάσεων πολιτικής για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης και δεξιοτήτων των νέων προσφύγων και μεταναστών, με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης στη Συρία ή της ένταξης στα κράτη υποδοχής, όσο και η καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η πολιτική μπορεί να πλαισιωθεί και να υποστηριχθεί, ώστε να επιτευχθεί συναίνεση και κατανόηση μεταξύ των διακοινοτικών αρχών.

* Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Global Challenges Research Fund (GCRF)