Search

“Πλέκοντας ξερολιθιές – κεντώντας λιθόστρωτα”: Δωρεάν βιωματικό εργαστήρι από την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ

Βιωματικό Εργαστήριο Ξερολιθιάς, Λιθόστρωσης Μονοπατιού & Τεχνικών Αποθήκευσης Νερού στο Έδαφος

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ»διοργανώνει με Δωρεάν Συμμετοχή στις 25 &26 Μαΐου 2024, στην Ανεμώτια Λέσβου το 1οδιήμερο Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο “Πλέκοντας ξερολιθιές – κεντώντας λιθόστρωτα”, στο πλαίσιο του νέου πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών για την προσαρμογή των καλλιεργειώνστις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

“Τα πρώτα αντίστοιχα εργαστήρια στην Ανεμώτια, δύο χρόνια πριν, μας έφεραν κοντά!Ο ισχυρός κοινωνικός αντίκτυποςμε την εκπαίδευση, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών, τη διάδοση της συμμετοχικότητας και τη δικτύωση αποτέλεσε σημείο αναφοράς κατά τη δημιουργία του πρότυπου βιολογικού αμπελώνα με τις ντόπιες ποικιλίες.

Το επόμενο βήμα στην προσπάθεια της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι η δημιουργία και διαχείριση ενός πρότυπου παραγωγικού αγρο-οικοσυστήματος πολυετών καλλιεργειών (αμπελώνας, συκεώνας, αρωματικά φυτά), ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, με την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικώνκυκλικής οικονομίας και την αξιοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών υποπροϊόντωνπαραγωγικών τομέων της Λέσβου (αμπελουργίας, οινοποίησης, κτηνοτροφίας, ελαιουργίας).

Σκοπός του 1ου Βιωματικού Εργαστηρίου,που θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο του  πρότυπου βιολογικού αμπελώνα και στο Δημοτικό Σχολείοστην είσοδο του χωριού, είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και του λεσβιακού κοινού πάνω σε θέματαπου αφορούν την κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο, την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την προσαρμογή, την αναγκαιότητα αναζωογόνησης των εδαφικών οικοσυστημάτων, την αξία κατασκευών όπως η ξερολιθιά και το λιθόστρωτο, των καλλιεργητικών εργασιών με εργαλεία χειρόςκαι η μεταφορά τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες ενδιαφερόμενους.

Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση στην κατασκευή αναβαθμίδας, σκαλοπατιών και μονοπατιού με τη μέθοδο της ξερολιθιάς και στις τεχνικές διαμόρφωσης αναγλύφου για τη συλλογή και αποθήκευση νερού στο έδαφος. Επίσης, το εργαστήριο θα περιλαμβάνει θεωρητικές/ διαδραστικές εισηγήσειςσχετικές με την ιστορική, την οικολογική, την οικονομική και πολιτιστική αξία των ξερολιθικών κατασκευών, την κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τις επιπτώσεις της στα συστήματα παραγωγής τροφής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών στις περιβαλλοντικές πιέσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι ημέρες του 1ου Βιωματικού Εργαστηρίου θα κλείνουν με επίσκεψη στο οινοποιείο της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για μια γνωριμία με τα προϊόντα και τα μέλη της, ώστε οι συζητήσεις να συνεχίζονται σε μια πιο χαλαρή αυτοσχέδια ατμόσφαιρα, μουσικοχορευτικά, με άφθονο κρασί και τσίπουρο και συνοδεία ντόπιων εδεσμάτων.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Καινοτόμες πρακτικές για την προσαρμογή των αγροοικοσυστημάτων στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής”, το οποίο χρηματοδοτείται από το “Πράσινο Ταμείο” του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Αρ. Απόφασης 268.5.1/2023), του προγράμματος “Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2022”, του μέτρου “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες”.

Υπεύθυνος υλοποίησης του έργου είναι η Κοιν.Σ.Επ. «Ηφαίστειο Ανεμώτιας», σε σύμπραξη με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εδαφολογίας του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Ερευνητικού Εργαστηρίου για τη Γεωγραφία της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής)(Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου), του Συλλόγου Αμπελουργών Ανεμώτιας Λέσβου «ο Κάμπος», του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλοχωρίου Λέσβου «Δρυς» και του Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Λέσβος χωρίς πλαστικά».

Για νεότερα, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό ή τα προηγούμενα εργαστήρια και για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. https://ifestio-anemotias.com.