Ταυτότητα

Τα Πολιτικά είναι μια ανεξάρτητη εφημερίδα της Λέσβου, μέλος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Ευρωπαϊκού Τύπου

ΕΔΡΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΙΔΡΥΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε. ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΑΡΒΑΡΑ Ε. ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗ – Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΒΑΡΒΑΡΑ Ε. ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗ, ΦΙΛΙΤΣΑ ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΥΓΔΗ

ΤΑ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΑΡΘΡΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΑΚΗΣ ΒΑΛΑΚΟΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ: PROMOLINE Α.Ε.